Ondrej Lunter: Výzva politickým stranám pred parlamentnými voľbami – Nežiadame zázraky, chceme spoluprácu

SPRÁVY
0 /

Výzvu politickým stranám a hnutiam kandidujúcim v parlamentných voľbách 30. septembra „Nežiadame zázraky, chceme spoluprácu“ vo štvrtok v Banskej Bystrici predstavil župan Ondrej Lunter a skupina primátorov, starostov a zastupiteľov kraja.

Venujte pozornosť regionálnym akcentom svojich programov. Vypočujte názory, problémy a riešenia samospráv. Vráťte dôveru ľudí, že v politike ide o zlepšovanie kvality každodenného života ľudí vo všetkých regiónoch,“

uvádza sa v dokumente iniciatívnej skupiny regionálnych politikov z Banskobystrického kraja, primátorov, starostov a poslancov zastupiteľstiev.

BBSK-Vyzva

Vyzývajú v ňom predstaviteľov politických strán a hnutí, aby požiadavky tejto výzvy zohľadnili pri príprave svojich volebných programov.

Ondrej Lunter s regionálnymi politikmi

Ondrej Lunter s regionálnymi politikmi

Výzva predkladá 7 požiadaviek v 3 okruhoch:

  • Odstránenie historického investično-civilizačného dlhu, ktorý nedokážu samosprávy zvládnuť samé. Ide o garantované zdroje pre dokončenie rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, investície do rekonštrukcie železničnej infraštruktúry a záväzok prijať 10-ročný plán dobudovania systému verejných kanalizácií a verejných vodovodov.
  • Nastavenie adekvátneho postavenia samospráv v systéme moci na Slovensku. Ide o záväzok zriadiť a garantovať politickú a legislatívnu váhu komory regiónov a o systémovú reformu výberu, nominácie a menovania prednostov okresných úradov.
  • Garancie finančnej stability a predvídateľnosti pri plánovaní a rozvoji výkonu samosprávnych kompetencií. Ide o ústavnú garanciu rozpočtovej stability a predvídateľnosti pre samosprávy krajov, miest a obcí a trvalé stabilné predvídateľné financovanie samosprávnych krajov vo výške najmenej 2 % HDP tak, aby kapitálové výdavky na budovanie a obnovu infraštruktúry tvorili 15 % rozpočtu kraja.

Veľa sa v tomto čase debatuje o politických hrozbách pre Slovensko. Osobne som presvedčený, že viac ako teórie o tom, ako zachrániť demokraciu, potrebujeme vrátiť dôveru ľudí, že štát vie doručiť výsledky,

uviedol župan Ondrej Lunter.

Zľava župan Ondrej Lunter a vicežupan Roman Malatinec

Zľava župan Ondrej Lunter a vicežupan Roman Malatinec

Zároveň predseda BBSK vysvetlil filozofiu tejto výzvy:

Pre zlepšenie kvality života ľudí potrebujeme nastaviť spoluprácu vlády, parlamentu a regionálnych a miestnych samospráv, ktorá je dnes rozpadnutá a nefunkčná. Nežiadame zázraky, chceme spoluprácu. Vieme, čo ľuďom v našom kraji život zlepšuje, a čo tomuto cieľu nepomáha. Máme skúsenosti, že vždy a všade tam, kde boli rozhodnutia prijímané po zohľadnení skúsenosti samospráv, tam sa výsledky dostavili skôr a lepšie. A máme aj opačnú skúsenosť z ostatných rokov, kedy sa dôležité rozhodnutia prijímali bez konzultácií a na úkor výkonu samospráv.

Ako jedna z prvých politických strán sa k výzve predsedu BBSK Ondreja Luntera pripojila strana HLAS – sociálna demokracia ústami svojho predsedu Petra Pellegriniho:

„Jediným východiskom, aby sa Slovensko dostalo zo súčasného politického marazmu, je spájať sa a zjednocovať pre dobrú vec. Preto v zmysle tejto celospoločenskej dohody, ktorú Hlas presadzuje, bolo naše jasné spojenie sa so samosprávami na Slovensku a prihlásenie sa k aktuálnej výzve banskobystrického župana Ondreja Luntera na spoluprácu.“

Peter Pellegrini a Ondrej Lunter

Peter Pellegrini a Ondrej Lunter

Zdroj: BBSK a (tom), Foto: ilustračné