Ondrej Lunter: Kraj pripravuje trestné oznámenie na SAD Zvolen

SPRÁVY
7 /

Neubehol ani mesiac od veľkej krízy vo verejnej autobusovej doprave v Banskobystrickom samosprávnom kraji, ktorú sa podarilo zažehnať vďaka primátorom a starostom v deviatich okresoch nášho kraja dočasnou dohodou s dopravcom SAD Zvolen a je tu ďalšie napätie. Kraj okrem súdnych žalôb s neodkladným opatrením a nariadením pripravuje na dopravcu aj trestné oznámenie.

Trestné oznámenie BBSK

Na stredajšej tlačovej besede na Úrade BBSK (na ktorú náš portál nedostal pozvanie), vicežupan Ondrej Lunter vyhlásil:

„Banskobystrický samosprávny kraj pripravuje trestné oznámenie v súvislosti s januárovým pozastavením dopravy, podozrením z vyhrážania a zneužívania monopolného postavenia Slovenskou autobusovou dopravou Zvolen. Chceme dosiahnuť, aby súd vyslal jasný signál aj pre iných prepravcov, čo možné je a čo nie.“

List SAD Zvolen

Dôvodom zvolania tlačovky bol podľa vedenia BBSK aktuálny list, v ktorom SAD Zvolen žiada vyplatiť 1,55 milióna eur z notárskej úschovy do termínu siedmich dní.

Predseda BBSK Ján Lunter v tejto súvislosti hovorí o neprijateľnom ultimáte, ktorým dopravca podľa neho podmieňuje ďalšiu nekonfliktnú spoluprácu, pretože na vyplatenie tejto sumy podľa neho nie je právny dôvod. Opätovne vyzval SAD Zvolen, aby si jeho predstavitelia sadli za rokovací stôl.

Ján Lunter zdôraznil, že od kritického januárového víkendu, kedy SAD Zvolen podľa neho neoprávnene a protizákonne prerušil dopravu, opakovane pozval dopravcu na spoločné rokovania:

„Stretnutie, ktoré sa malo konať 29. januára, dopravca listom odmietol. Zaviazal sa však obnoviť prímestskú dopravu v plnom rozsahu a akceptoval uloženie 1,55 milióna eur, ktoré žiada doplatiť za rok 2018, do notárskej úschovy. Tie sa vyplatia po predložení právoplatného rozsudku potvrdzujúceho nárok dopravcu na túto sumu.“

Keďže však súdne rozhodnutie Okresného súdu vo Zvolene kvôli odvolaniu dopravcu nenadobudne právoplatnosť, zostáva v platnosti dodatok k zmluve a ten vyčíslený nárok SAD Zvolen za rok 2018 po vzájomnom odsúhlasení vlastne potvrdzuje.

Župan nevylúčil  ani možnosť, že by sa januárová situácia mohla zopakovať.  Aj napriek tomu, že súd formou neodkladného opatrenia rozhodol o povinnosti dopravcu  zo zákona zabezpečiť verejnú dopravu, hoci v zákone sa explicitne hovorí o povinnosti samosprávy.

Lunterovci si nevedia najnovší postup SAD Zvolen vysvetliť:

„Najskôr akceptovali postup, ktorý sme navrhli, zároveň ohlásili, že sa proti rozsudku o neplatnosti dodatku odvolajú, potom odmietli výzvy na priame rokovania a teraz zrazu listom požadujú, aby sme peniaze z notárskej úschovy do týždňa uvoľnili.“

Zákonnosť

Na to, aby kraj predišiel ďalšiemu svojvoľnému vypnutiu prímestskej dopravy, aktivoval podľa Ondreja Luntera doteraz všetky existujúce zákonné nástroje. Do právoplatnosti rozsudku o platnosti tzv. dodatku je účinné neodkladné opatrenie súdu, ktoré dopravcovi prikázalo jazdiť. Keďže rozsudok nie je právoplatný, toto rozhodnutie súdu je stále v platnosti. Podľa našich informácií sa však dopravca v zákonnej lehote podá  voči tomuto rozhodnutiu námietku.

Podpredseda BBSK Ondrej Lunter dodal, že okrem neodkladného opatrenia má kraj v rukách aj druhý zákonný nástroj, ktorým je nariadenie BBSK ako správneho orgánu o výkone dopravy vo verejnom záujme v súlade s platnými licenciami a schválenými cestovnými poriadkami.

Rovnako je tu nariadenie kraja ako dopravného správneho orgánu, ktoré dopravcovi prikazuje vykonávať dopravu vo verejnom záujme

„Prípad z nášho kraja poukázal na obrovské legislatívne diery – na jednej strane majú kraje povinnosť dopravu vo verejnom záujme zabezpečovať, no na strane druhej nemajú dostatočne silné zákonné nástroje ani donucovacie prostriedky, aby tak mohli urobiť. Vymožiteľnosť práva je slabá, budeme preto iniciovať zmeny v zákone, na ktorých už pracujeme v rámci SK 8.“

uzavrel  tlačovku vicežupan Ondrej Lunter s tým, že kraj na 3. marca zvolal prvé zasadnutie špeciálnej komisie, ktorá zabezpečí informovanosť samospráv o aktuálnom vývoji situácie s prímestskou dopravou.

SAD Zvolen

Z reakcie dopravcu SAD Zvolen vyplýva, že postupujú ďalej právnou cestou. Svoje oprávnené nároky si uplatňujú za rok 2018 na základe platného dodatku zmluvy s BBSK.

„Najprv vedenie BBSK tvrdilo, že po naštudovaní rozsudku vyplatia dlžnú sumu za rok 2018, ale teraz tvrdia, že až po rozhodnutí súdu. Toto celé je dôkaz o ‚vierohodnosti‘ vedenia kraja,“

uviedol pre agentúru SITA predseda predstavenstva SAD Zvolen a.s. Adrián Polóny s tým, že tento rozsudok nehovorí o období roku 2018, preto žiadajú o vyplatenie dlžnej čiastky.

Po odvolaní sa voči prvostupňovému rozsudku zvolenského súdu k preukázaniu  nevidia dôvod potvrdzovať si vzájomne uznané finančné vyrovnanie za rok 2018 nejakým špeciálnym súdnym rozhodnutím. Podľa dopravcu nehrozí, že by sa opäť mala opakovať situácia z januára tohto roka.

„My nechceme strašiť cestujúcu verejnosť, ktorá si to nezaslúži. Uvidíme, čo nám oficiálne odpíšu na papier a nie čo povedia médiám,“

dodal Polóny. K vzájomnému stretnutiu s vedením BBSK podotkol, že uprednostňuje písomný kontakt, aby nemohlo dôjsť k prekrúteniu faktov, ako to bolo po rokovaní v januári.

Zdroj: (tom) a agentúry, Foto: TASR a ilustračné