Od stredy nastupuje 4. fáza uvoľnenia opatrení počas koronakrízy

SPRÁVY
3 /

Vzhľadom na priaznivý vývoj koronakrízy na Slovensku rozhodol v pondelok Ústredný krízový štáb o spustení 4. fázy uvoľnenia protiepidemiologických opatrení, ktorá začne platiť okrem výnimiek od stredy 20. mája. Škôlky a školy 1. – 5. sa otvárajú 1. júna.

Uvoľnenie od 20. mája

Platí 15 m2 na zákazníka v obchodných prevádzkach

Štúdiá na tetovanie, piercing, nastreľovanie

Vnútorné priestory turistických atrakcií okrem zoo a botanických záhrad

Kiná a divadlá do 100 ľudí vrátane hromadných podujatí

Schôdze zo zákona bez obmedzenia

Veľké obchodné centrá okrem detských kútikov

Vnútorné plavárne a športoviská pre športové kluby

Vonkajšie športoviská všetky bez šatní a obecenstva

Verejné stravovanie v interiéroch – reštaurácie, hotely a penzióny  do 22:00 hod.

Rúška v interiéroch, vonku na vzdialenosť viac ako 5 metrov

Od štvrtka 21. mája na hraniciach, ak má cudzinec prechodný alebo trvalý pobyt na Slovensku, môže vycestovať do ČR, Maďarska, Poľska, Rakúska, Chorvátska, Slovinska, Švajčiarska alebo Nemecka s návratom do 24 hodín bez testu a karantény

Škôlky (v skupinách 15 detí v triede) a školy (v skupinách do 20 detí v triede) 1.-5. (aj špeciálne, ZUŠ a školské kluby) od 1. júna bez rúšok u detí počas vyučovania, ale s prísnejšími hygienickými opatreniami. Rodičia, ktorí nedajú deti do škôlky alebo do školy, budú mať nárok OČR.

Športové súťaže od 3. júna bez divákov (aj fitness, bazény pre verejnosť)

Kúpaliská až od 15. júna

Do normálu sa vracia zdravotníctvo so všetkými plánovanými zdravotnými výkonmi vrátane ambulancií.

Rúška len v interiéroch a ďalšie uvoľnenie opatrení

Zmena nastáva v nosení ochranných rúšok. Povinnosť ich mať na tvári zostáva iba v interiéroch, k čomu premiér Igor Matovič dodal:

„V exteriéri, ak budeme od cudzej osoby vzdialení viac ako päť metrov, nosenie rúška bude dobrovoľné.“

Vo štvrtok 21. mája začne platiť opatrenie týkajúce sa krátkodobého pobytu v zahraničí v prípade návštevy ôsmich krajín – Česka, Rakúska, Maďarska, Poľska, Chorvátska, Slovinska Nemecka a Švajčiarska s návratom do 24 hodín. Občan s trvalým alebo prechodným pobytom v SR v takomto prípade nebude musieť mať negatívny test ani nepôjde do štátnej karantény. Kontrola bude zabezpečená prostredníctvom formulára, v ktorom policajti pri prechode hraníc zaznačia čas odchodu mimo SR a potom skontrolujú čas príchodu.

Ďalšie uvoľňovanie cestovania do zahraničia bude závisieť  od vývoja situácie i nastavenia podmienok, ktoré vplývajú na riziko opätovného rozšírenia koronavírusovej infekcie na Slovensku.

Stredajšie uvoľnenie opatrení sa týka aj hromadných podujatí bez obmedzenia počtu účastníkov – schôdzí zo zákona, ako sú napríklad zasadnutia NR SR, valných zhromaždení obchodných spoločností či snemy politických strán.

Na Deň detí sa otvárajú škôlky a školy na 1. stupni

Od 1. júna sa opäť otvoria základné školy, do ktorých sa môžu vrátiť žiaci prvého až piateho ročníka, rovnako aj materské školy. Účasť bude dobrovoľná.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling uviedol, že návrat do škôl bude sprevádzať viacero hygienických a bezpečnostných opatrení. O tom, či sa škola alebo materská škola otvorí, rozhodne zriaďovateľ. Zriaďovatelia by mali počas nasledujúcich dvoch týždňov zisťovať u rodičov záujem o návrat do školy.

Podľa Gröhlinga v materskej škole bude môcť byť v skupinách najviac 15 detí, v školách max. 20 žiakov na jednu triedu:

„Rodičia budú môcť s deťmi zostať doma, ak sa tak rozhodnú. Do materských škôl sa budú môcť v prvom rade vrátiť deti zdravotníkov, policajtov, vojakov a tých, ktorí v čase koronakrízy zabezpečujú dôležité pozície, ale aj deti rodičov pedagogických zamestnancov.“

Materské školy budú otvorené najviac deväť hodín denne, konkrétna prevádzka závisí od kapacít škôlky. Vytvorená skupina v triede materskej školy sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať ani k migrácii detí medzi jednotlivými skupinami.

Riaditeľ materskej školy zváži v prípade nízkych počtov detí zmenu skupiny. Rezort školstva odporúča, aby k zmene prišlo až v nasledujúcom týždni po dosiahnutí nízkeho počtu detí. Zamestnanci materských škôl podľa svojho uváženia a možností zabezpečia dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hrách, vzdelávaní i oddychu. Zabezpečená bude aj dezinfekcia hračiek a priestorov.

„Rodič bude odovzdávať dieťa pri základnej škole. V materskej škole ho bude odovzdávať vnútri, má na to určený čas – desať minút,“

dodal Gröhling.

Zavedie sa „ranný zdravotný filter“, t.j. pri vstupe do škôlky sa deťom zmeria teplota a vydezinfikujú ruky. Deti pri pobyte v skupine v materských školách nemusia mať rúška, zamestnancom sa odporúča nosenie rúšok alebo ochranných štítov. Rodič umiestni jedno rezervné rúško pre dieťa do jeho skrinky.

Základné školy 1. – 5. ročník

V prípade základných škôl ministerstvo odporúča minimalizovať stretávanie pred školami či rozdeliť príchod detí do časových úsekov. Rovnako ako v prípade detí materských škôl aj školákom sa bude pri príchode merať teplota a zabezpečená bude aj dezinfekcia rúk. V usmernení rezortu školstva sa uvádza, že rodič má zabezpečiť pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

„Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde sa uskutočňuje výchovno-vzdelávací proces,“

píše sa v usmernení. Pedagogickým zamestnancom ministerstvo rúška nosiť len odporúča, nepedagogickí zamestnanci rúško nosiť musia.

Žiaci, ktorí nepôjdu do školy vrátane žiakov od 6. do 9. Ročníka čaká naďalej dištančné vyučovanie. Ministerstvo školstva na svojej webovej stránke zverejní  pomocný materiál k otváraniu materských a základných škôl.

Ministerstvo školstva odporúča, aby aktivity žiakov boli najmä v exteriéri. Priestory, v ktorých sa žiaci stretávajú, sa budú dezinfikovať raz denne, avšak dezinfekcia plôch, ktoré sa často používajú, musí byť minimálne dvakrát denne. Neodporúča sa používať klimatizáciu ani ventilátory.

V prípade stravovania bude možné zabezpečovať školské stravovanie v bežnej podobe. Pre externých stravníkov musí mať školská jedáleň zriadené výdajné okienko tak, aby sa eliminoval kontakt s internými stravníkmi.

Základné umelecké školy môžu vyučovať individuálne, teda jedného žiaka. Bližšie podmienky, za akých sa bude konať vyučovanie, budú zverejnené v najbližších dňoch.

Rodičia, ktorí sa rozhodnú neposlať svoje deti v júni do škôl, budú mať aj naďalej nárok na dávku ošetrovné. Škola do 3. júla oznámi okresnému úradu v sídle kraja údaje o deťoch a žiakoch umiestnených v školách na účely poskytnutia ošetrovného podľa stavu k 30. júnu. Následne okresný úrad v sídle kraja tieto údaje bude oznamovať Sociálnej poisťovni. Deťom, ktoré budú opäť navštevovať školy, opäť sprístupní štát bezplatnú dopravu vlakom.

Otvárajú sa aj kiná, obchodné centrá a  reštaurácie

Po viac ako dvoch mesiacoch sa otvárajú aj kiná a divadlá, ale s počtom návševníkov do 100.  Obchodné centrá budú otvorené  bez detských kútikov, vnútorné plavárne a športoviská len pre športové kluby. Otvorené budú aj vonkajšie športoviská či reštaurácie s verejným stravovaním v interiéri. Prevádzky budú musieť dodržiavať prísne hygienické podmienky, otvorené budú do 22:00 hod..

Hlavný hygienik SR Ján Mikas upozornil, že sa pracuje na aktualizácii opatrení, aby mohli byť v stredu zverejnené.

U obchodov sa znižuje potrebná plocha na jedného zákazníka z 25 na 15 m2. V obchodných centrách sa zároveň vypočíta maximálny počet zákazníkov ako 15 m2 na všetky obchodné prevádzky mimo spoločných priestorov, v ktorých bude platiť  zákaz združovania sa. Napriek uvoľneniu opatrení však obchodné prevádzky zostanú v nedeľu zatvorené, bude platiť sanitárny deň.  Zároveň zostávajú v platnosti aj vyhradené hodiny pre dôchodcov.

Od 20. mája sa otvoria aj vnútorné priestory turistických atrakcií, okrem zoo a botanických záhrad. V domovoch sociálnych služieb  zatiaľ zostanú v platnosti aktuálne platné opatrenia. Ďalšie zmeny v uvoľňovaní zostávajúcich opatrení sa v prípade udržania pozitívneho vývoja situácie s koronavírusom sa môžu udiať o dva týždne. Premiér nepredpokladá, že by sa tento rok mohli organizovať hromadné podujatia s účasťou nad 1 000 osôb.

Čo sa týka letných dovoleniek bude to podľa Matoviča závisieť od viacerých faktorov. Jednak ako zodpovedne zvládneme najbližšie týždne my na Slovensku a aké podmienky nastaví zahraničie, vrátane prímorských destinácií.

Zdroj: (tom) a TASR, Foto: ilustračné