Ochranné pomôcky a čistenie mesta Banská Bystrica

SPRÁVY
0 /

Banskobystrická samospráva využíva všetky možnosti na zabezpečenie pomoci občanom počas dlhotrvajúcej koronavírusovej krízy.

Ochranné štíty pôjdu aj do Rooseveltovej nemocnice

Podobne ako iné samosprávy, aj mesto Banská Bystrica sa zapojilo do iniciatívy „Pomôž nemocnici“. Tá združuje všetkých 3D tlačiarov na Slovensku s úctyhodným cieľom – vyrábať ochranné štíty a zásobovať slovenské nemocnice, kde je akútny nedostatok ochranných pomôcok.

Podľa iniciátorov myšlienky, časť ochranného štítu sa dá vytlačiť na každej lepšej 3D tlačiarni. Do finálnej podoby následne kompletizujú štíty odsúdení vo väzniciach na Slovensku, kde na dokončenie takéhoto produktu majú všetky potrebné materiály.

V pondelok nám bolo doručených 320 kusov takýchto štítov z Ústavu na výkon väzby v Banskej Bystrici. Časť sme vyčlenili Červenému krížu a 300 kusov posielame do banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice, kde ich dostane zdravotnícky personál i zamestnanci prvého príjmu,“

hovorí primátor Ján Nosko.

Celý projekt iniciatívy Pomôž nemocnici je hradený z verejných zdrojov. Pomôcť môže každý zaslaním finančného príspevku na transparentný účet SK73 8330 0000 0028 0178 6161. Viac info nájdete na https://pomoznemocnici.sk/.

Mesto dezinfikuje mobiliár na verejných priestranstvách

V súčasnej mimoriadnej situácii začalo mesto od soboty 28. marca s dezinfekciou mestského mobiliáru na verejných priestranstvách. Ide najmä o čistenie lavičiek, smetných košov, prístreškov na autobusových zastávkach i verejných toaliet na námestí.

Počas víkendu sa špeciálne mobilné zariadenie pohybovalo na najfrekventovanejších miestach Banskej Bystrice − na pešej zóne Námestia SNP, v Mestskom parku na Tajovského ulici, v Parku pod Pamätníkom SNP, na Námestí Slobody a podobne Postupne prechádzalo mestskými časťami Radvaň, Fončorda a Podlavice.

V pondelok sa vykonávajú tieto opatrenia v centre mesta popri ceste I/66. Jednotlivé lokality sa dezinfikujú ekologicky, horúcou vodou. Túto formu chceme v najbližšom čase ponúknuť aj veľkým obchodným reťazcom so zámerom čistenia nákupných vozíkov. V aktuálnom týždni začína mesto aj so strojovým čistením miestnych komunikácií po zime.

Mestská polícia

Za uplynulé dni Banskobystričania adresovali mestu podnety o tom, že na niektorých miestach dochádza vo večerných hodinách k zhromažďovaniu ľudí bez ochranných rúšok.

„V prípade, že obyvatelia zaznamenajú porušovanie platných nariadení, žiadame ich, aby kontaktovali mestskú políciu na čísle 159.  Pripomíname, že od 25. marca až do odvolania sa zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez použitia rúška, šálu, šatky a podobne,“

upozorňuje občanov hovorkyňa primátora mesta Zdenka Marhefková.

Telemost primátorov

Mestský úrad v Banskej Bystrici počas koronavírusovej krízy pracuje na báze Krízové call centra a zabezpečovania pomoci určenej najmä osamelým seniorom a ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých.

Primátor Ján Nosko pri riešení krízy spolupracuje so svojimi kolegami v iných mestách aj telemostom:

„Spojili sme cez telemost spojili s takmer 30 primátormi z celého Slovenska. Spoločne diskutujeme o opatreniach na spomalenie šírenia koronavírusu, ale aj o dopadoch mimoriadnej situácie na ďalšie fungovanie našich samospráv. Mestá združené v Únii miest Slovenska budú postupovať jednotne a cez svojho zástupcu v ústrednom krízovom štábe svoje návrhy spoločne predkladať aj vláde SR.“

uvádza banskobystrický primátor.

Zdroj: Zdenka Marhefková, Foto: mesto BB