Obnovený HEXAGON v Parku pod Pamätníkom SNP vyvoláva záujem odbornej i laickej verejnosti

SPRÁVY
12 /

Máloktoré mesto na Slovensku pristupuje k obnove výtvarných diel vo verejnom priestore systematicky tak, ako Banská Bystrica. Vďaka vyčleneným financiám z mestského rozpočtu sa postupne darí týmto dielam prinavrátiť podobu,  akú mali kedysi.

Za uplynulé mesiace sa pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu podarilo obnoviť aj HEXAGON, ktorý v minulosti slúžil ako detské ihrisko a spomínajú si naň viaceré generácie Banskobystričaniek a Banskobystričanov.

Podnety na zachovanie a zveľadenie HEXAGONU prichádzali mestu nielen od odbornej, ale aj laickej verejnosti. Alternatívy možných riešení jeho obnovy spolu s posudkami k dielu vypracovali odborníci v roku 2019.

K záchrane a ponechaniu diela sa vyjadrovali i významné historičky a historici umenia – Klára Kubičková, Sabina Jankovičová, Zuzana Leškanič Majlingová či Ivan Siláči. Všetci odporučili dielo priemyselného dizajnéra Jána Ondrejoviča, ktoré vznikalo v 60-tych rokoch 20. storočia, zachrániť pre budúce generácie.

Iniciatíva o záchranu Hexagonu sa začala už v roku 2015. Od prvého odborného podnetu až do aktuálnej obnovy sa zrealizoval rozsiahli archívny výskum k dielu, ale aj mnoho občianskych podporných aktivít. Zapojené do nich boli viaceré umelecké inštitúcie pôsobiace na území mesta. Napríklad Stredoslovenská galéria, Divadlo Štúdio tanca či RTVS – Štúdio Banská Bystrica. K iniciatíve sa pripájali aj mnohí jednotlivci, najmä Janka Pelikánová pôsobiaca v minulosti na Oddelení kultúry MsÚ,  Janka Suraová, členka Občianskej rady – Stred, ako aj nezávislí odborníci, ktorí k jeho záchrane prispeli. Obnovený Hexagon významne skvalitňuje životné prostredie jednej z najhodnotnejších lokalít verejného priestoru Banskej Bystrice,“

konštatuje Zuzana L. Majlingová, kurátorka Stredoslovenskej galérie.

Zuzana L. Majlingová

Zuzana L. Majlingová

V roku 2022 vypracovala znalecký posudok  Darina Arce, o rok neskôr zámer obnovy sochár Matúš Janíček (rod. Jančura). S  prvou etapou obnovy diela začal Janíček na jeseň 2023, v rámci ktorej spracoval dokumentáciu, zhotovil formy a zameral sa na výrobu  jednotlivých prefabrikovaných dielcov.

Na jar tohto roku sa práce presunuli priamo do lokality Parku pod Pamätníkom SNP, kde sa HEXAGON nachádza. Sochár Janíček spolu so svojím tímom počas obnovy vyrobil 60 kusov nových matíc. Dokopy použili sedem ton štrku, 1,8 kg cementu a celkovo venovali tomuto dielu 800 hodín fyzickej práce.

Cesta k obnove sa začala oveľa skôr, ako bola odliata prvá matica. Je výsledkom veľkej práce niekoľkých ľudí.  Bez nich by nebola akákoľvek obnova možná. Je zaujímavé pozrieť sa na ihrisko v kontexte dnešnej doby, v priestore hľadania identity našej spoločnosti. Je inšpiratívne byť svedkom prístupu verejnosti k tomuto dielu, pozorovať jemné nitky, ktoré ho spájajú s niekoľkými generáciami Banskobystričanov a návštevníkov mesta. Pre mňa ako umelca bolo zaujímavé vidieť a prežiť spôsob premýšľania autora, od nápadu – malého chlapca, ktorý sa hrá s maticami, cez vyspelé kompozično-projekčné riešenie, až po zaujímavé materiálno-technologické vyhotovenie,“

dopĺňa sochár Matúš Janíček.

Matúš Janíček

Matúš Janíček

HEXAGON susedí s významným pamätným a symbolickým miestom Banskej Bystrice, Pamätníkom SNP. V minulosti plnil funkciu detského ihriska, dnes však už nespĺňa požiadavky, ktoré sú na detské ihriská kladené.

https://www.facebook.com/reel/1419826818663440

Preto vstup na HEXAGON naďalej bude len na vlastnú zodpovednosť. Na obnovu diela vynaložilo mesto financie v objeme 67 tisíc eur z mestského rozpočtu.

Myslím, že len málo samospráv na Slovensku sa zameriava na takúto systematickú obnovu výtvarných diel vo verejnom priestore, ako sa deje v našom meste. Za posledné roky sme postupne pristúpili k zachovaniu a záchrane najvýznamnejších, a najviac poznačených diel. Dobrá práca sa podarila opäť, a ja som rád, že tento významný artefakt – Hexagon, ktorý je súčasťou Pamätníka SNP, môžu mnoho nasledujúcich rokov pozorovať ďalšie generácie obyvateľov a návštevníkov Banskej Bystrice. Ďakujem všetkým, ktorí sa o jeho záchranu pričinili,“

hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Ján Nosko

Ján Nosko

V bezprostrednej blízkosti Hexagonu sa nachádza ďalšie významné výtvarné dielo Poľné znaky, ktorého originál vytvoril akademický sochár Vladimír Kompánek. Zachovaná časť originálu bola pred pár rokmi zreštaurovaná a archivovaná v interiéri. Na pôvodnom mieste bola zrekonštruovaná identická replika pôvodnej drevenej plastiky výtvarníkom a reštaurátorom Andrejom Šokom.

Samospráva sa v ďalšom období plánuje zamerať aj na celkové riešenie najbližšieho okolia obnovených výtvarných diel, súčasťou ktorého bude plánovaná obnova ďalšieho výtvarného diela ꟷ keramického oplotenia od významného dizajnéra, maliara, keramika, sochára Jozefa Sušienku, situovaného na okraji parku a tvoriaceho zaujímavé pozadie výtvarnému dielu HEXAGON. Po spracovaní zámeru obnovy sa v budúcnosti po etapách pristúpi aj k jeho obnove.

V priebehu uplynulých rokov sa samospráve podarilo obnoviť, okrem iného, všetky diela, ktoré boli uznesením mestského zastupiteľstva vyhlásené za pamätihodnosti mesta.

Išlo napríklad o kinetické objekty od akademického maliara Michala Kerna Universum a Mobil, Obytnú plastiku akademického maliara a sochára Jaroslava Kubičku, údržbu Möbiovej pásky od autora Štefana Belohradského či Partizána Karola Dúbravského. Ďalej boli zveľadené súsošia Športovci Milana Štefunka či Zvíťazili Pavla Tótha.

Zdroj: Zdenka Marhefková, Foto: Mesto BB a ilustračné