Novým splnomocnencom vlády pre rómske komunity sa stal Bystričan Alexander Daško

SPRÁVY
2 /

Vláda SR k 14. novembru 2023 schválila menovanie nového splnomocnenca pre rómske komunity. Stal sa ním Alexander Daško z Banskej Bystrice.

54 – ročný Alexander Daško  je odborník na rómsku problematiku a vzdelanie, člen Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny od roku 2014 a člen Výboru rómskych mimovládnych organizácii pri ÚSVRK od roku 2021, skvelý hudobník, autor legendárneho projektu Cigánsky oheň a zakladateľ skupiny Gypsymusic Alexandra Daška.

Skvelý huslista Alexander Daško

Skvelý huslista Alexander Daško

V predchádzajúcom období pracoval v oblasti implementácie edukačných, sociálnych a kultúrnych projektov, so zameraním na marginalizované rómske komunity. V uplynulom období Úrad rómskeho splnomocnenca zastával Ján Hero, ktorého nová vláda po nástupe do pozície odvolala.

Alexander Daško je známy ako fenomenálny rómsky huslista.  V Banskej Bystrici založil a vedie Súkromnú ZUŠ LAVUTA pre hudobné talenty zo sociálne slabších rodín, pomáha ľuďom v núdzi riešiť ich životné problémy.

Alexander Daško s rómskym súborom

Alexander Daško s rómskym súborom

„Štát aj vďaka svojmu poradnému orgánu, teda splnomocnencovi pre rómske otázky, rieši prostredníctvom verejných financií a zo štrukturálnych fondov EÚ okrem zamestnania ďalšie tri základné oblasti, s ktorými zápasia naši Rómovia. Je to oblasť vzdelávania, ktorá je prepojenou nádobou so zamestnaním a potom oblasť bytovej problematiky a zdravia, plus ich prierezové oblasti,“

hovorí o poslaní Úradu rómskeho splnomocnenca Alexander Daško.

Nový splnomocnenec vlády pre rómske komunity

Nový splnomocnenec vlády pre rómske komunity

Podľa neho problémy určite nevyrieši jeden človek. Je ich potrebné riešiť spoločne, teda v spolupráci so štátom, samosprávami a mimovládnymi rómskymi organizáciami.

„Slovensko má naštartovaných niekoľko odskúšaných projektov vďaka čerpaniu finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré však musí byť efektívne. Bolo by krásne, ak by sa to celé dostalo postupne do takého systému, že keď skončia tieto projekty, Rómovia sa dokážu postarať sami o svoje rodiny a budú žiť v normálnom prostredí,“

dodáva Daško.

Alexander Daško

Alexander Daško

Je presvedčený o tom, že ak sa Rómom vytvoria podmienky pre ich uplatnenie sa na trhu práce, zlepši sa ich celkový status  a bude to užitočné nielen pre Rómov.

My želáme Alexandrovi Daškovi, ktorého rešpektujú Rómovia na celom Slovensku, aby sa mu v pozícii rómskeho splnomocnenca darilo.

S Rómami v Sásovej

S Rómami v Sásovej

Autor: (tom), Foto: ilustračné