Nový územný plán mesta rieši aj opustený lom Kostiviarska

SPRÁVY
1 /

Ukončení činnosti cementárne v roku 2002 otvorilo priestor pre rekultiváciu a hľadanie nového využitia lomu Kostiviarska. Podľa nového územného plánu mesta, ktorý by sa mal schvaľovať v mestskom zastupiteľstve na jeseň, tu môže vzniknúť nová prímestská rekreačná zóna.

„Priestor bývalého lomu v Kostiviarska, ktorý využívala cementáreň, sa v návrhu nového územného plánu rieši ako polyfunkčná zóna s rekreačným a športovým využitím. To znamená, že po jeho schválení môže vlastník pozemkov začať pripravovať potenciálnu investíciu do tohto územia,“ povedal pre náš portál hlavný architekt mesta Ľubomír Keleman.

Vlastníkom pozemkov v lome je spoločnosť Pemax Plus. Jej zástupca  Jozef Dupej potvrdil slová hlavného architekta mesta: „V súčasnosti už čakáme iba na schválenie nového územného plánu. Z hľadiska technického a finančného by  pri štúdiách študentov išlo o náročný projekt, pre ktorý by sme museli nájsť developerov. Popri oddychovom a rekreačnom využití lomu prichádza do úvahy aj experimentálna výstavba.“

Možnú budúcu podobu areálu bývalého lomu Kostiviarska naznačili vlani študenti Katedry záhradnej a krajinnej architektúry SPU Nitra. Svoje ideové štúdie vypracované podľa zadania mesta v súčinnosti s vlastníkom areálu vystavili aj na historickej Radnici. Ich predstavou je svet kameňa alebo „zeleňolom“, s nosnou myšlienkou zazelenania celého priestoru a širokým rekreačným využitím pre obyvateľov mesta.


„Postery s návrhmi študentov  sme po výstave inštalovali na 1.poschodí v budove mestského úradu, aby sa s nimi mali možnosť oboznámiť občania prichádzajúci na Útvar hlavného architekta mesta. Námety na riešenie lomu poslúžili k hľadaniu námetov a podkladov k návrhu nového územného plánu, “ dodal architekt Keleman.

V lome Kostiviarska sa od roku 1954 ťažila surovina pre cementáreň, do ktorej sa dopravovala visutou priemyselnou lanovkou. Po ukončení činnosti cementárne v roku 2002 sa lanovka demontovala a lom zostal opustený. Prašný skalnatý povrch sa neskôr zazelenal. Ešte donedávna však bol lom chráneným ložiskovým územím, čo sa však už zmenilo a celá plocha mohla byť zaradená do návrhu nového územného plánu mesta k záväznému funkčnému využitiu.

Nádej pre Banskú Bystrici, že z opusteného lomu Kostiviarska sa v budúcnosti môže stať atraktívna rekreačná zóna, tak stále žije. Vo svete sú známe prípady, kedy sa z podobných opustených ťažobných priestorov stali nádherné otvorené zelené záhrady slúžiace poznávaniu rôznorodej flóry a cestovnému ruchu, ako napríklad Butchart Gardens v kanadskej Britskej Columbii alebo Eden Project v anglickom Cornwall.

Všetko však bude  závisieť od investora a potrebnej výšky financií. Uvidíme, čo sa napokon podarí v bývalom lome Kostiviarska reálne vytvoriť.

Zdroj: Bystricoviny.sk