Novinka: Osloboď sa, nechaj auto doma a chráň prírodu

ZAUJÍMAVOSŤ
6 /

Od 1.mája do 1.novembra 2015 začne premávať pravidelná autobusová linka na trase Banská Bystrica – Kráľova Studňa. Bude to každú sobotu, v nedeľu a počas dní pracovného voľna.

Organizátori tejto novinky sa tak rozhodli kvôli odstráneniu rušivého vplyvu áut v Národnom parku Veľká Fatra, ale aj na podporu cestovného ruchu a turistiky pre Banskobystrický región. Preto otvárajú pravidelnú autobusovú linku na trase Banská Bystrica – Kráľova Studňa a späť podľa špeciálneho cestovného poriadku.

Odchody autobusu na Kráľovu Studňu  počas víkendov a dní pracovného voľna

08:30 Banská Bystrica – zastávka Uhlisko (Kazačok)
08:40 Strieborné námestie (autobusová zastávka)
09:00 Harmanec Papiereň (autobusová zastávka)
09:05 Dolný Harmanec (autobusová zastávka)
09:07 Harmanec (jaskyňa parkovisko)

Plánovaný príchod na Horský hotel Kráľova Studňa je o 10:15 hod. Pri ceste späť bude odchod spred hotela bude o 17.00 hod. s príchodom do Banskej Bystrice o 18:30 hod. Lístok jedným smerom stojí 4 €. Spiatočný (obojsmerný ) lístok je za 6 € a platí aj na druhý deň.

Objednanie autobusovej dopravy je možné aj mimo cestovného poriadku pre organizované skupiny, turistické oddiely, školské výlety a podobne. Autobus je určený pre peších turistov, nebude teda prepravovať bicykle. Pre cyklistov premáva Cyklobus s prívesom podľa osobitného cestovného poriadku.

Viac informácií získate na michal.stebila@autoskola-stebila.sk (907 817 026), info@kralovastudna.comwww.kralovastudna.com  (0948 039 705, 0911 827 079).

Horský hotel Kráľova Studňa

Nachádza sa v chránenom prostredí Národného parku Veľká Fatra vo výške 1300 m n.m. Ďaleko od ruchu civilizácie, hlboko v srdci prírody poskytuje dokonalé podmienky pre načerpanie duševných aj fyzických síl. Je druhým najvyššie položeným hotelom a tretím najvyššie položeným ubytovacím zariadením Veľkej Fatry, poskytujúcim najvyšší štandard v pohorí.

Prvý turistický objekt na Kráľovej studni vznikol v roku 1927. Zrekonštruovaný hotel s bohatou históriou je známy ako križovatka turistických trás Veľkej Fatry, je významnou zastávkou Cesty hrdinov SNP. Vďaka komplexnej rekonštrukcii, ktorá trvala od septembra 2006 do decembra 2009, ponúka hotel v súčasnosti možnosti ubytovania a doplnkových služieb pre široké spektrum hotelových hostí.

Okolie hotela

Prostredie hotela sa vyznačuje rozmanitou faunou a flórou a čarovnou atmosférou, ktorá upútala ľudí už v minulých storočiach. Výnimočná poloha s jednými z najkrajších výhľadov do Bystrickej, Gaderskej alebo Blatnickej doliny predurčuje tuto nádhernú časť Slovenska pre pešie ako aj cyklistické túry alebo aktívny oddych v prírode.

Medzi vrcholmi Kráľova skala a Smrekov sa nachádzajú bralá Smrekovica, na ktorých začiatku je umiestnený kamenný pamätník z čias SNP a partizánsky bunker. Práve na tomto mieste boj v auguste 2011 oficiálne zriadený symbolický cintorín obetí horských nešťastí Veľkej Fatry – Pamätník obetí hôr.

V blízkosti horského hotela objavíte prameň Kráľovu studňu s neďalekou Kráľovou skalou. Široko otvorenú horskú lúku obklopuje zo západu bizardne roztrhaná hradba skál, na východe vidieť mohutne sa dvíhajúci chrbát Krížnej z vojenským vysielačom na vrchole. Samotná Kráľova skala je vďačný fotografický námet a lezecký cieľ.

Turistické trasy

Cykloturisti sa cez víkendy a sviatky môžu dostať cyklobusom z Banskej Bystrice ráno o 7:30 hod. zo zastávky Strieborné námestie cez Harmanec na Malý Šturec pod hotelom Zlatá studňa. Rozchádza sa odtiaľto množstvo značkovaných chodníkov, ktoré schádzajú do Dedošovej (ďalej Gaderskej) doliny (žltá) a Blatnickej doliny (zelená). Spájajú chatu s Turčianskou kotlinou. Turistu privedú do azda najvďačnejšej oblasti Veľkej Fatry tzv. Bralnej Fatry s dominujúcimi vrcholmi Tlstej, Ostrej, Drienka a ďalších. Táto oblasť  je mimoriadne bohatá na turistické zaujímavosti. Bratia Siakeľovci, rodáci z Blatnice tu nakrúcali prvého „amerického“ Jánošíka. Po nich si to tu zopakoval Paľo Bielik.

Druhým smerom po červenej vedie hrebeňovka najprv na Krížnu a potom cez najvyšší chrbát Veľkej Fatry: Frčkov-Ostredok-Suchý vrch-Kýšky-Ploská na ďalšiu zastávku Chatu pod Borišovom. Na dohľad od červenej značky je salaš pod Suchým vrchom, v ktorom sa dá núdzovo aj prespať. Z Krížnej sa dá namieriť aj smerom na východ – Donovaly cez Rybovské a Prašnické sedlo na Veľký Šturec,

https://youtu.be/sJ–l3n4oxE

Zdroj: Kráľova Studňa, Foto: ilust.