Novela zákona zvyšuje ochranu zvierat, ktoré už nebudú vecou

SPRÁVY
4 /

Vláda SR v stredu schválila aj novelu zákona o veterinárnej starostlivosti. Podľa nej  zviera sa už nebude na Slovensku považovať za vec. Novela prináša zmeny aj v Občianskom zákonníku, rieši trávenie zvierat na sídliskách a cirkusy.

Zvýšená ochrana zvierat

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná k novele zákona uviedla:

„Zviera už nebude definované ako vec, ale ako živý tvor, cítiaca bytosť. Systémovými opatreniami, povinnou evidenciou a čipovaním psov budeme bojovať proti množiteľom. Ide o historický krok smerom k zlepšeniu postavenia zvierat v našej krajine. V oblasti ochrany zvierat sa týmto zákonom posunieme do kultúrneho sveta. Verím, že poslanci v Národnej rade budú taktiež vnímať nevyhnutnosť prijatia tohto zákona.“

 Novela zákona o veterinárnej starostlivosti reaguje aj na problém s množiteľmi psov. Majitelia budú povinní dať psa začipovať najneskôr do 12 týždňov od narodenia. V prípade jeho predaja či darovania bude začipovanie povinné ešte pred zmenou vlastníka, bez ohľadu na vek šteňaťa. Registrácia psov a ich majiteľov sa bude viesť v Centrálnom registri spoločenských zvierat. Množiteľov tak bude možné identifikovať a potrestať.

„Naším cieľom je povinným čipovaním psov dosiahnuť do niekoľkých rokov stav, keď nebudeme mať preplnené útulky a stratené psy sa budú rýchlo vracať majiteľom,“

dodala ministerka  Matečná.

Povinné čipovanie psov

Čipovanie zabezpečia veterinárni lekári, ktorí psa do 24 hodín od začipovania zaevidujú do registra. Pri zmene majiteľa bude musieť pôvodný vlastník psa nahlásiť zmenu i údaje o novom vlastníkovi do 21 dní prostredníctvom veterinárneho lekára. Rovnako sa bude postupovať aj pri úhyne psa.

Psy narodené do 31. augusta 2018 budú musieť byť začipované najneskôr do 31. augusta 2019. Majitelia, ktorí nebudú mať psov zaregistrovaných, môžu dostať pokutu do 800 eur, v prípade právnických osôb do 3.500 eur.

Pri povinnej registrácii psa budú musieť chovatelia šteniat uviesť aj číslo čipu matky. V prípade plánovaného rozmnožovania musí dať majiteľ suku zaregistrovať ešte pred pripustením. Pri neplánovanom otehotnení ju musí dať čipovať bezodkladne.

Novela zákona má klepnúť po prstoch aj špekulantom. Tých by mali odhaliť DNA testy, ktoré prinesú pravdivú informáciu o matke čipovaného psa, čím sa majú obmedziť špekulácie nelegálnych množiteľov.

Ministerstvo si od novely sľubuje aj efektívnejšiu ochranu práv zvierat najmä pred týraním posilnením právomocí veterinárnych inšpektorov. V prípade podozrenia z týrania budú mať právo vstúpiť na pozemok aj bez policajtov. Za týranie sa bude považovať aj to, keď zviera nezomrie hneď, ale pre silnú bolesť a jej následkom bude nevyhnutná jeho eutanázia, čo má reagovať na prípady trávenia.

Zmena prístupu k cirkusovým zvieratám

Ministerka Gabriela Matečná k problému cirkusových zvierat povedala:

„Určite nechceme cirkusy diskriminovať, chceme však ochrániť najrizikovejšiu skupinu divo žijúcich zvierat pred ich zneužívaním. Prevádzkovatelia cirkusov sa budú musieť zaregistrovať Štátnej veterinárnej a potravinovej správe, ktorá bude vydávať, pozastavovať a zrušovať rozhodnutia o schválení pre cirkusy.“

 Ministerstvo pôdohospodárstva chce následne vyhláškou určiť, ktoré vybrané druhy divo žijúcich zvierat nebudú môcť v cirkusoch vystupovať. V prípade schválenia parlamentom po podpise prezidentom by novela zákona mohla vstúpiť do platnosti  od septembra 2018.

 

Zdroj: (dem) a agentúry, Foto: ilustračné