Nováčik Žiackej chodeckej ligy sa šplhá k vrcholu

SPRÁVY
0 /

Popularita Žiackej chodeckej ligy v Banskej Bystrici a okolí neustále stúpa. V treťom kole 5. ročníka sa na štart postavilo 112 štartujúcich žiakov z deviatich základných škôl.

S deväťbodovým náskokom zvíťazila ZŠ Moskovská pred favorizovaným Bacúchom. Najväčším prekvapením v hale Športového gymnázia v Banskej Bystrici bol však nováčik súťaže – pretekári zo Základnej školy J.G. Tajovského na Gaštanovej ulici v Banskej Bystrici. Vo svojej kategórii sa z tejto školy umiestnili na popredných miestach žiaci Lilly Kabátová, Milan Vigaš, Michal Vitásek.

V celkovom poradí sa škola umiestnila na treťom mieste. Školu na pretekoch reprezentovalo 42 žiakov I. a II. stupňa ZŠ, čo svedčí o skutočnom záujme a snahe žiakov uspieť v tomto športe. Nemalú zásluhu na motivácii a vytváraní tréningových podmienok pre žiakov majú riaditeľ školy Mgr. Milan Pápay, externý dobrovoľný tréner VŠC Dukla Banská Bystrica Mgr. Juraj Benčík a pedagógovia Mgr. Benčíková a Mgr. Antalecová. Pravidelné tréningy v areáli školy si žiaci obľúbili a dá sa predpokladať, že onedlho budú patriť k favoritom žiackej chodeckej ligy.

Zdroj: Bystricoviny.sk