Nová dlažba na Námestí Štefana Moysesa

SPRÁVY
7 /

Mesto Banská Bystrica dostáva novú tvár aj čo sa týka obnovy miestnych komunikácií. Ich masívna rekonštrukcia pokračuje v jednotlivých mestských častiach.

Bystričania a návštevníci si určite všimli, že niečo sa deje aj priamo v centre nášho mesta. Minulý týždeň sa začalo s rekonštrukciou mestských komunikácií na Námestí Š. Moysesa. Rokmi opotrebovaná a rozbitá dlažba uložená na nevhodnom podloží trápila nielen vodičov, ale nebola ani peknou vizitkou nášho historického centra.

Počas uplynulých mesiacov prešla komplexnou rekonštrukciou Stará tržnica pri mestskom hradnom areáli, kde sa ako obklad použil turecký travernín.

Tento prírodný kameň je skutočnou ozdobou celej tržnice, na ktorú mesto nadviaže položením novej dlažby v celom úseku cesty až po už zrekonštruovanú Bakossovu ulicu.

Arte staromestská dlažba

Arte staromestská dlažba

„Použijeme typ dlažby “Arte staromestská” vejárového tvaru, ktorá je určená na vysokú zaťažiteľnosť a má zabezpečenie proti posunu vďaka zámkovému systému Einstein. Súčasťou rekonštrukcie je aj úprava podložia a vybudovanie nového odvodnenia. Prechod medzi dlažbou na Námestí Š. Moysesa a asfaltom na Bakossovej ulici bude riešený priečnym pásom v ceste z lomového kameňa v miestach bývalého hradného opevnenia,“

vysvetľuje viceprimátor Jakub Gajdošík.

Napriek tomu, že pôvodné opevnenie v tejto časti už neexistuje, jeho prezentáciou vo vozovke chce mesto upriamiť pozornosť Banskobystričanov, ale aj návštevníkov na to, že vchádzajú do mestskej pamiatkovej rezervácie.

„Stavebné práce budú prebiehať po cca 60 – metrových úsekoch s presmerovaním dopravy cez parkovacie miesta, čím zabezpečíme permanentný prejazd ulice. Verím, že do jarmoku bude položená čo najväčšia časť dlažby popred tržnicu a po jeho skončení sa bude naplno pokračovať v kopci pri penzióne Kúria,“

dodáva Gajdošík.

Moysesovo námestie

Moysesovo námestie

Autor: (tom) , Foto: ilustračné a FB