Nová autobusová stanica: Banskobystrická alternatíva versus primátor s väčšinou poslancov

SPRÁVY
13 /

Utorkové mestské zastupiteľstvo sa pri kľúčovom hlasovaní o novej autobusovej stanici politicky rozdelilo na dve časti – koalíciu s primátorom a opozíciu. Do opozície sa postavil celý poslanecký klub Banskobystrickej alternatívy.

Argumenty vedenia mesta

 Keďže 8. decembra 2015 schválilo mestské zastupiteľstvo (poslanci BBA boli proti) investičný zámer odkúpiť od investora Terminal Shopping Center dopravnú časť novej autobusovej stanice predbežne za 3,2 milióna eur bez DPH, bolo logické, že pred dokončením stavby sa už budú dohadovať iba konkrétne zmluvné podmienky a konečná suma za dielo.

Napriek rozšíreniu dopravnej časti pre diaľkové spoje zostala cena na rovnakej úrovni. Mesto je  v dobrej ekonomickej kondícii, preto si môže dovoliť financovať takúto návratnú investíciu z bankového úveru, ako sa to bežne robí.  Vedenie mesta predložilo poslancom dodatok k pôvodnej zmluve s konkrétnymi podmienkami a návrh na vytie úveru. Za štyroch bankových ponúk bola pre mesto najvýhodnejšia tá zo Slovenskej sporiteľne. Za hlasovalo 20 poslancov (SMER – SD,SNS, SDKÚ a nezávislí) z 28 prítomných, proti boli len 8 poslanci Banskobystrickej alternatívy.

Ďakujem poslancom, ktorí podporili tento projekt a dali mu zelenú nielen schválením dodatku k zmluve o budúcej kúpnej zmluve, ale aj prijatím úveru na odkúpenie dopravnej časti autobusovej stanice. Som presvedčený, že sa rozhodli správne tak, ako chceli všetci Banskobystričania. Nadobúdame väčší objekt v komfortnejšom vybavení za 3 200 000 eur bez DPH. Konečne dávame bodku aj za nezmyslami a klamstvami, ktoré sa šírili na sociálnych sieťach. Mať peknú autobusovú stanicu je hrdosť celého mesta. Po tridsiatich rokoch sme konečne blízko cieľa,“

povedal po schválení potrebných uznesení zastupiteľstvom primátor Ján Nosko.

Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve presne špecifikuje nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom kúpy. Prednosta MsÚ Martin Adamec k tomu uviedol:

Do dodatku sme presadili rôzne podmienky a časové horizonty, ktoré budúci predávajúci musí splniť, aby došlo k jeho naplneniu. Ohľadne čerpania úveru sme oslovili štyri bankové inštitúcie. Finálnu ponuku Slovenskej sporiteľne sme vyhodnotili ako najlepšiu a najhospodárnejšiu. Okrem výhodnejších podmienok pre tento úver nám banka deklarovala aj možnosť refinancovania ostatných úverov mesta za rovnakých podmienok. Dosiahneme tak úsporu vo výške 40 000 eur.“

Prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík objasnil obsah projektu novej autobusovej stanice:

„Samospráva sa rozhodla vstúpiť do projektu autobusovej stanice už v roku 2015. „Po dlhých rokovaniach sme dospeli k dohode s investorom, že časť autobusovej stanice bude prevedená do majetku mesta za 3 200 000 eur bez DPH. Odvtedy sme nikdy nehovorili o inej sume. Úver budeme schopní splácať z výnosov a nájomných poplatkov dopravcov, ktorí budú stanicu využívať. Za rok a pol sme so spoločnosťou Primum, s. r. o. detailne rozobrali aj vybavenie stanice. Bude obsahovať moderný informačný systém, elektronické označníky a tabule, ovládateľné osvetlenie, zastávky s integrovanými odpadkovými košmi, lavičkami, kamerovým systémom či službami pre imobilných ľudí.“

Novú autobusovú stanicu podporil  aj predseda dopravnej komisie Marek Modranský:

 „Čerpanie úveru nás nezaťaží, lebo mesto ho bude splácať z výnosov stanice, ktoré budú platiť dopravcovia. Ide o mechanizmus samosplácania.  Pre mesto bude výhodou, ak bude rozhodovať o tomto strategickom dopravnom bode. Je dôležité, že samospráva bude môcť stanoviť podmienky pre cestujúcu verejnosť.“

Mesto môže začať disponovať svojou časťou, ktorú odkúpi, iba vtedy, keď bude skolaudovaná a  bude ju mať na liste vlastníctva V utorok dostalo vedenie mesta od poslancov mandát, že môže pokračovať ďalej a hľadať riešenia, aby dopravný priestor autobusovej stanice v rámci Terminal Shopping Center plnil funkciu, na ktorú bol vybudovaný.

Protiargumenty Banskobystrickej alternatívy

 Tie na zastupiteľstve prezentoval predseda poslaneckého klubu BBA Vladimír Pirošík. Podľa neho nepodporili zadlženie mesta o 3,8 milióna eur, hoci úver splácaný výnosmi z prevádzky novej autobusovej stanice nie je dlhom, ale klasickou formou financovania investície.

„Mesto by nemalo vstupovať do súkromného projektu nákupného centra s dopravným terminálom, lebo to nie je vo verejnom záujme. Odkúpenie dopravnej časti nepovažujeme za efektívny model,“

myslí si Pirošík, podľa ktorého mal autobusovú stanicu prevádzkovať súkromník vlastniaci obchodnú časť.

„Vedenie mesta v minulosti sľúbilo, že občanov mesta nebude zrušenie strašiaka na území bývalej autobusovej stanice nič stáť  Projekt bude slúžiť v prvom rade obyvateľom z okolitých dedín a miest, nie občanom Banskej Bystrice. Ak má mesto investovať do dopravy, tak do MHD, ktorú každodenne využívame my, obyvatelia Banskej Bystrice,”

tvrdia poslanci BBA vo svojom vyhlásení, odvolávajúc sa na výhrady banskobystrických architektov voči projektu súkromného investora.

O poslaneckom klube Banskobystrickej alternatívy je všeobecne známe, že jeho poslanci takpovediac z princípu odmietajú novú výstavbu na území mesta a nepodporujú podobné investičné zámery samosprávy. Považujú sa za občianskych aktivistov, hoci systém ich práce je stranícky…

 

 

Zdroj: (tom) a mesto BB, Foto: ilustračné