Nezamestnanosť na Slovensku klesla pod historickú hranicu 5 percent

SPRÁVY
1 /

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v apríli 2019 pokorila ďalšiu magickú hranicu, keď dosiahla úroveň 4,90 %.  Je to historicky najnižšia nezamestnanosť od vzniku Slovenska v roku 1993.

Padla magická päťpercentná hranica

Medzimesačne sa nezamestnanosť znížila o 0,13 percentuálneho bodu a medziročne klesla o 0,52 p. b. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informoval generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) Marián Valentovič za účasti premiéra Petra Pellegriniho a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera.

Vo vývoji nezamestnanosti sa podľa premiéra nachádzame v tých najlepších časoch. Svedčí o tom aj fakt, že celková nezamestnanosť klesla v apríli na úroveň 6,05 % a je najnižšia v histórii samostatného Slovenska. Pomocou akčných plánov vlády sa ju darí znižovať aj v okresoch, kde je stále nadpriemerná a predstavuje jeden z najväčších problémov tamojších obyvateľov.

„Za týmto historickým minimom vidím nielen zodpovednú ekonomickú politiku vlády, ale aj sociálne opatrenia ministerstva práce a zamestnávateľov. Je to ďalší dôkaz, že vládneme zodpovedne; Slovensku sa darí, ekonomika rastie, prvýkrát v histórii máme vyrovnaný rozpočet a stále prinášame nové silné sociálne opatrenia,“

povedal premiér Peter Pellegrini.

Predseda vlády sa zároveň poďakoval Jánovi Richterovi za výsledky jeho rezortu a verí, že spoločne budú môcť odprezentovať ľuďom ešte celý rad opatrení, ktoré potvrdia silný sociálny charakter tejto vlády a vytvoria zásadné predpoklady na to, aby Slovensko sústavným zvyšovaním životnej úrovne čo najrýchlejšie dobiehalo najvyspelejšie krajiny Európy.

„Chcem sa poďakovať pánu generálnemu riaditeľovi Valentovičovi a všetkým pracovníkom úradov práce, ale aj zamestnávateľom za znižovaniu nezamestnanosti na Slovesnku Dnes evidujeme v tretine okresov Slovenska nezamestnanosť nižšiu ako dve percentá. Je reálne, aby nezamestnanosť ešte klesla na hranicu 4,5 percenta,“ 

uviedol minister práce Ján Richter.

„Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie v apríli tohto roka predstavoval 134.790 osôb. Medzimesačne poklesol o 3172 osôb, medziročne sa znížil o 14 821 osôb. Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie v apríli 2019 dosiahla 6,05 %. Medzimesačne klesla o 0,14 p. b. a medziročne o 0,60 p. b.,“

dodal generálny riaditeľ ÚPSVaR Marián Valentovič.

Nezamestnanosť v regiónoch

Stav celkového počtu uchádzačov o zamestnanie dosiahol v apríli tohto roku 166 256 osôb, medzimesačne klesol o 3523 osôb a medziročne sa znížil o 17 262 osôb.  V apríli 2019 sa podľa Valentoviča zaznamenal medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti vo všetkých krajoch. Najvýraznejší medzimesačný pokles, o 0,21 p. b., sa dosiahol v Košickom kraji.

Z regionálneho pohľadu zaevidoval v apríli najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti Prešovský kraj (8,54 %). Úroveň nad slovenský priemer (4,90 %) dosiahol ešte Banskobystrický kraj s 6,78 % a Košický kraj s 7,90 %.

Na okresnej úrovni v apríli 2019 v 66 okresoch klesla medzimesačne miera evidovanej nezamestnanosti, v 11 okresoch miera nezamestnanosti vzrástla a v dvoch okresoch sa nezmenila.

Najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti zaznamenali úrady práce v okrese Rimavská Sobota (15,96 %). Najnižšiu mieru nezamestnanosti (1,72 %) dosiahol okres Trenčín. V okrese Banská Bystrica je miera evidovanej nezamestnanosti na úrovni 3.06 %.

Z hľadiska štruktúry bolo najviac voľných pracovných miest v profesiách operátori a montéri strojov a zariadení (32.569 miest), ďalej kvalifikovaní pracovníci a remeselníci (22 909 miest) a v kategórii pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (12 830 miest).

Miera evidovanej nezamestnanosti podľa krajov v percentách 04/2019

Trnavský kraj                          2,33

Bratislavský kraj                     2,65

Trenčiansky kraj                     2,87

Nitriansky kraj                         2,90

Žilinský kraj                             3,74

Banskobystrický kraj         6,78

Košický kraj                            7,90

Prešovský kraj                        8,54

Zdroj: ÚPSVaR a (tom) , Foto: TASR a ilustračné