Národná diaľničná spoločnosť podpísala zmluvu so združením zhotoviteľov o predĺžení R1 do Slovenskej Ľupče

SPRÁVY
6 /

Banskobystričania sa konečne dočkajú vyriešenia jedného z najväčších dopravných problémov v našom regióne. Národná diaľničná spoločnosť podpísala zmluvu so zhotoviteľmi úseku R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa. V hre zostáva stále aj II. etapa dokončenia R1 zo Slovenskej Ľupče popod Donovaly v smere na Ružomberok.

Prvá etapa predĺženia R1 do Slovenskej Ľupče

Viac ako trojkilometrový úsek už v rámci prvej etapy pomôže riešiť komplikovanú dopravnú situáciu najmä pri mestskej časti Šalková. Pre širšie okolie je najdôležitejšie vybudovanie nového mostu cez Hron. Ten nahradí súčasný most, ktorý je na hranici životnosti.

Most pred Ľupčou

Most pred Ľupčou

Národná diaľničná spoločnosť ukončila všetky potrebné prípravy potrebné na spustenie výstavby úseku R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, prvá etapa. Vedenie spoločnosti podpísalo zmluvu s víťazom verejného obstarávania.

„Týmto úsekom sa splatí veľký dlh obyvateľom Banskej Bystrice a širokého okolia, ktorí na výstavbu čakajú už veľmi dlho,“

povedal Július Mihálik, investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti.

Július Mihálik

Július Mihálik

V rámci trojkilometrového úseku sa celkovo ráta s piatimi mostnými objektmi vrátane vybudovania nového mosta cez Hron v Šalkovej. Do výstavby je zahrnutá aj mimoúrovňová križovatka Šalková.

Nová trasa sa zo západnej strany prepojí  s predchádzajúcim úsekom rýchlostnej cesty R1 Pribina Banská Bystrica – severný obchvat. Vo všeobecnosti sa tak zvýši komfort a bezpečnosť osobnej aj tranzitnej dopravy.

Most v Šalkovej

Most v Šalkovej

„Nový úsek významne odbremení vodičov pri ranných a poobedňajších špičkách. Práve vtedy sa pri vstupe do Banskej Bystrice tvoria kolóny najmä od Brezna. Vyslovene o päť minút dvanásť sa rieši aj nový most cez Hron. Aktuálny je v zlom stavebno-technickom stave a v prípade jeho odstavenia, by sa výrazne zhoršila dopravná situácia pre celý širší región,“ 

dodal Mihálik.

Víťazom verejného obstarávania sa stalo Združenie Doprastav, a.s. – Metrostav DS a.s. Celkové náklady na I. etapu predstavujú približne 87 miliónov eur, pričom budú financované zo štátneho rozpočtu. Prvé práce odštartujú v najbližších týždňoch.

„S potešením som prijal správu, že Národná diaľničná spoločnosť podpísala zmluvu s vysúťaženým zhotoviteľom, ktorý sa v prvej etape postará o vybudovanie nového trojkilometrového úseku rýchlostnej cesty R1 po Slovenskú Ľupču. Okrem toho sa počíta aj s rekonštrukciou piatich mostov v havarijnom stave a vybudovaním mimoúrovňovej križovatky Šalková. Výstavba nového mosta cez železničnú trať v rámci I. etapy, čo si vyžiada vybudovanie preložky tohto  úseku cesty I/66 cez Šalkovú. Som rád, že do projektu boli zahrnuté požiadavky a pripomienky mesta, ktoré nielenže skvalitnia obyvateľom život, no predovšetkým zvýšia bezpečnosť a plynulosť osobnej i tranzitnej dopravy,“

reagoval na dobrú správu z NDS banskobystrický primátor Ján Nosko.

Úsek I/66 pri Šalkovej

Úsek I/66 pri Šalkovej

Do hry sa vracia aj pokračovanie R1 z Ľupče popod Donovaly na Ružomberok

Treba dúfať, že napokon sa štát predsa len rozhodne budovať aj II. etapu R1 zo Slovenskej Ľupče  tunelom  popod Donovaly a potom smerom na Ružomberok. Krátko po nástupe súčasnej vlády prenikla z ministerstva dopravy na verejnosť  ďalšia dobrá správa pre Banskú Bystricu.

Hoci nedávno vypracovaná štúdia ešte za predchádzajúcej vlády považovala projekt pokračovania R1 z Banskej Bystrice a Ľupče smerom na Donovaly a Ružomberok s napojením na D1 za neefektívny, preferujúc prepojenie R3 zo Žiaru nad Hronom na Turiec, súčasné ministerstvo dopravy sa vracia k pôvodnému riešeniu.

Trasovanie diaľnic a rýchlostných ciest v SR

Trasovanie diaľnic a rýchlostných ciest v SR

Podľa nového ministra Ráža chce rezort dopravy pokračovať v príprave prepojenia diaľnice D1 s rýchlostnou cestou R1 tunelom pod Donovalmi. Vyhlásil to napriek tomu, že podľa poslednej koncepčnej štúdie ministerstva z vlaňajšieho októbra sa tento projekt pre odhadované vysoké náklady ukázal ako nereálny.

„Otázna je suma, ktorú si projekt vyžiada. Ale za našej administratívy sa určite bude pokračovať v prípravnom procese a v kreslení aj tohto úseku diaľnice,“

uviedol minister dopravy Jozef  Ráž.

Bývalé vedenie rezortu dopravy dalo vypracovať koncepčnú štúdiu, ktorá mala posúdiť možnosti severojužného cestného prepojenia na strednom Slovensku. Zo štúdie vzišlo sedem odporúčaní vrátane toho, že do budúcna je lepšie pracovať na prepojení severu a juhu cez Turiec. Dôvodom mali byť príliš vysoké náklady na projekt popod Donovaly, ktoré sa odhadovali na viac ako dve miliardy eur.

Nový minister Ráž sa však odporúčaní štúdie držať neplánuje. Stretol sa už s výpočtom, ktorý ukazuje, že predpoklady použité pri hodnotení spomínaného dopravného prepojenia neboli úplne štandardné.

Teraz sa sústreďme na úsek R1 z Banskej Bystrice po Slovenskú Ľupču, čo môže predznamenať aj pokračovanie dobudovania celej rýchlostnej komunikácie R1 v podobe dlho očakávanej  II. etapy smer Donovaly – Ružomberok…

Zdroj: (NDS a (tom) , Foto: ilustračné