Najhorším strašidlom v meste je Autobusová stanica

SPRÁVY
3 /

Občianske združenie Banskobystrický okrášlovací spolok (BBOS) vyhlásil výsledky ankety „Bystrické strašidlá“. Najhorším strašidlom je Autobusová stanica pred starým Tescom a bývalou Slovenkou.

Do finálovej osmičky „Bystrických strašidiel“ sa prebojovali: bývalé kino Hviezda, bývalé TESCO, autobusová stanica, historická budova na Námestí Š.Moysesa, bývalá vilka na Uhlisku pod Kalváriou, opustená nákladná stanica kameňolomu, kaštieľ Radvanských a bývalá Slovenka. Svojím hlasom v ankete na www.bbos.sk mohli občania rozhodnúť o neslávnom víťazovi aj po 1.júli 2012. Celkom hlasovalo 1287 ľudí.

Združenie BBOS predstavuje spolok občanov, priateľov, priaznivcov a odborníkov zaoberajúcich sa históriou, životným prostredím, kultúrou a tradíciami mesta Banská Bystrica. Cieľom združenia je realizácia projektov slúžiacich na zachovanie kultúry, tradícií, historických hodnôt, zveľadenie životného prostredia, rozvoj cestovného ruchu a zvyšujúcich hrdosť a povedomie občanov Banskej Bystrice k svojmu mestu.

Aktivisti BBOS teraz spustia tretiu fázu projektu, v ktorej začnú rokovania s majiteľmi „Bystrických strašidiel“, akým spôsobom by mohli vykonať nápravu súčasného nevyhovujúceho stavu svojich objektov. Prostredníctvom médií bude BBOS informovať verejnosť o priebehu týchto rokovaní, o konkrétnych plánoch a hlavne termínoch.

Najhoršie strašidlo-výsledky (celkový počet hlasov 1287):

1. Autobusová stanica 480 hlasov

2. Staré Tesco 193

3. Bývalá Slovenka 135

4. Nákladná stanica pod kameňolomom 129

5. Kaštieľ Radvanských 102

6. Bývalé kino Hviezda 99

7. Letná vila pod Kalváriou 81

8. Historická budova na Nám. Š. Moysesa 68

Zdroj: BBOS