Na UMB prebieha online výučba

SPRÁVY
0 /

V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou šírením ochorenia COVID-19 musela Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici pristúpiť k prerušeniu prezenčnej metódy výučby a  prešla na dištančnú metódu – online výučbu. O tomto riešení UMB informuje študentov prostredníctvom e-mailov, webových stránok univerzity a fakúlt výučby.

V tejto súvislosti  pedagógovia nastavili harmonogram výučby a formu, akou budú študentom posielať podklady na štúdium a potrebné materiály na zvládnutie výučby z domu.

„Väčšina pedagógov využíva program Microsoft Teams, ktorý majú pedagógovia a všetci študenti po prihlásení sa študentským e-mailom k dispozícii. Tento program im tak umožňuje  skupinovú komunikáciu a online kontakt pedagóg a študent,  pedagóg a skupina študentov. Prostredníctvom LMS Moodle majú  možnosť prezentácie študijných materiálov vo forme zvukovej alebo video nahrávky alebo  vo forme textového dokumentu,“

informuje Dana Straková, vedúca referátu marketingovej komunikácie UMB.

Každý pedagóg má pravdaže možnosť riadiť si proces výučby v súlade s charakterom predmetu a v súlade s usmernením vedenia fakulty.

Univerzitná knižnica UMB sa prispôsobila vzniknutej situácii a  prostredníctvom svojej webovej stránky www.library.umb.sk ponúka prístup k širokej palete licencovaných elektronických informačných zdrojov. Priebežne aktualizuje zoznam voľne dostupných zdrojov.

Tie sú v sekcii radené abecedne podľa odborov. Študenti  majú k dispozícii rozličné druhy dokumentov – knihy, časopisy, zborníky, videá, slovníky, encyklopédie a mnoho iného.Voľne dostupné publikácie vydané vo vydavateľstve Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici– Belianum sú zverejnené na webovej stránke publikacie.umb.sk v kategórií Na Stiahnutie.

„Všetky súčasti UMB hľadali spôsob, ako pokračovať v procese vzdelávania, aby zabezpečili plynulý chod výučby a umožnili študentom prístup k informáciám potrebným na štúdium, písanie záverečných prác či prípravu na skúšky,“

dodáva Straková.

Viac informácií o výučbe, online testovaní a ukážky niekoľkých použitých metód výučby nájdete na webovej stránke UMB. www.umb.skhttps://bit.ly/3a5m0S8

Informácie o dostupnosti zdrojov, keď je knižnica zatvorená, nájdete na:https://www.umb.sk/studium/student/know-how-pre-studenta/ako-studovat-a-dostat-sa-k-informaciam-online.html.

Zdroj: Dana Straková , Foto: UMB a ilustračné