Na svete je projekt WatchBBSK občianskeho združenia Quo Vadis

SPRÁVY
0 /

Občianske združenie Quo Vadis predbežne zmapovalo prvú polovicu volebného obdobia kontroverzného predsedu BBSK.  Priebežná správa má názov „Zbystrujeme pozornosť“.

Populizmus a demagógia rastú, župa stagnuje

Pred blížiacimi sa voľbami do NR SR je čoraz hlasnejšie počuť hlas banskobystrického župana Mariána Kotlebu. Nie sú to však problémy kraja, ktoré zaznievajú z jeho úst najčastejšie. Tak ako sme si zvykli z jeho pôsobenia v Slovenskej pospolitosti, aj dnes sú jeho najsilnejšími zbraňami šírenie nenávisti voči Rómom a najnovšie aj voči LGBT komunite či imigrantom. Riešeniu problémov BBSK sa síce tiež venuje, ale faktom zostáva, že väčšinou len deklaratívne vyhlásenia problémy kraja nevyriešia.

V prvej priebežnej správe „Zbystrujeme pozornosť“, ktorú pripravilo občianske združenie Quo Vadis v rámci projektu WatchBBSK nájdete komplexný prehľad najdôležitejších udalostí za obdobie prvej polovice volebného obdobia nového predsedu BBSK, tak ako nám ho sprostredkovali slovenské médiá. Správu dopĺňajú názory politikov a političiek, odbornej i laickej verejnosti k pôsobeniu nového predsedu BBSK vo svojej funkcii. Jej znenie nájdete na  http://zbystrujeme.sk/zbystrujeme-prva-priebezna-sprava-k-odpoctu/.

Správa pre normálnych ľudí

„Význam publikácie spočíva v tom, že ponúka súbor informácií, ktoré môžu pomôcť pri uvedomení si rizík, ktoré prináša presadzovanie sa extrémistov v politike. Naďalej sú to ľudia – voliči a voličky, ktorí majú v rukách rozhodnutie, koľko moci dáme do rúk nekompetentných ľudí, ktorí sa namiesto riešení radšej oháňajú plamennými rečami o zlej Európskej únii, menšinách a v podstate všetkých, ktorí by namiesto siláckych rečí radi videli konštruktívne riešenia. Veríme, že k tomu pomôže aj naša práca pri monitorovaní slabého výkonu Mariána Kotlebu,“

uvádza  Ingrid Kosová, koordinátorka monitoringu BBSK.

Považujeme za mimoriadne dôležité, aby ľudia zbystrili pozornosť a nedovolili plíživej nenávisti a symbolickému aj skutočnému násiliu, ktoré sa kondenzuje v novej generácii neofašistov, zabrať priestor pre konštruktívne riešenia ich rýchlymi a populistickými pseudoalternatívami.

Nie v našom kraji

To je nakoniec jedno z najvýraznejších historických ponaučení. V momente, keď komplexné problémy začneme riešiť jednoducho a efektne, ako navrhujú „straničky“ typu Ľudová strana – Naše Slovensko, začína cesta k opakovaniu historických tragédií. Len ak ľudia dobrej vôle budú hovoriť nahlas, môžeme zo Slovenska budovať krajinu pre všetkých. Aj toto sa môžeme dočítať v spoločnom vyhlásení novovzniknutej siete „Nie v našom kraji“, nadväzujúc na lokálnu iniciatívu z Banskej Bystrice „Nie v našom meste“ a ktorej úsilím je ukázať, že pravicoví extrémisti do verejných funkcii nepatria.

Spoločným úsilím sa tento vývoj pokúsime zvrátiť.  Príbeh Banskej Bystrice, nášho kraja i celého Slovenska chceme uchrániť pred kontamináciou extrémistickými ideami, ako aj nekompetentnosťou, ktorá poškodzuje úsilie vytvárať zo Slovenska krajinu pre všetkých,“

hovorí Rado Sloboda, manažér projektu Watch BBSK.

Projekt WatcgBBSK

Vydanie prvej monitorovacej správy a vytvorenie regionálnej siete Nie v našom kraji sú aktivitami projektu WatchBBSK, ktorý realizujú občianske združenia Quo Vadis a Antigona. Ide o pilotný watch-dog projekt zameraný na monitoring, analýzu a vyhodnocovanie práce Banskobystrického samosprávneho kraja. Cieľom projektu je tlmočiť zistenia širokej verejnosti a podnecovať občiansku aktivitu a záujem o správu vecí verejných.

Súčasťou projektu je mediálna kampaň zameraná na propagáciu príkladov dobrej praxe a ich prekladanie na úrovni BBSK, ako vhodných opatrení voči rómskej komunite. Podpornými aktivitami projektu sú sieťovanie inštitúcií a organizácií za účelom efektívnejšej koordinácie aktivít proti xenofóbii, rasizmu a extrémizmu, ale aj vzdelávacie aktivity na základných a stredných školách s cieľom scitlivovania mladých ľudí voči inakosti.

Tento projekt je financovaný z programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom. Program realizuje Nadácia Ekopolis s partnermi.

Autor: Rado Sloboda a Ingrid Kosová,