Na študentskú predvolebnú diskusiu na Radnici prišiel aj podpredseda vlády

SPRÁVY
0 /

Rada študentov v Banskej Bystrici zorganizovala začiatkom týždňa v Cikkerovej sieni historickej Radnice diskusiu s kandidátmi na poslancov NR SR zo 6 politických strán. Bol medzi nimi aj podpredseda vlády SR pre investície Ľubomír Vážny.

Moderovaná predvolebná diskusia

Prišlo šesť bystrických kandidátov: Ľubomír Vážny (Smer-SD) Ladislav Lukáč (Sieť), Radovan Baláž (SNS), Ján Beljak (KDH), Viera Dubačová (OĽaNO-NOVA), Martin Klus (SaS) a Martin Turčan (SDKÚ-DS). Témou diskusie bolo: „Čo môžeme očakávať od Bystričanov v Národnej rade Slovenskej republiky.“

Na pozvaných kandidátov bolo zvedavých okolo 50 zväčša mladých ľudí, ale aj straníkov či sympatizantov jednotlivých nominantov. V závere diskusie mohli občana klásť kandidátom aj otázky premietnuté pomocou mobilného telefónu na obrazovky v sále. Najskôr dával tematické otázky hosťom moderátor.

Školstvo

Prvou témou boli problémy školstva. Radovan Baláž odpovedal: „To, čo SNS na súčasnom školstve vadí, je obsahová stránka a nereflektovanie potrieb trhu. Celé školstvo by malo byť centrálne riadené Štát by mal podporovať tie učebné odbory, ktoré sú pre Slovensko dôležité a pri financovaní škôl by mala by rozhodovať kvalita.“

Ján Beljak z KDH:

Školy sa za posledné roky technicky vybavili aj z eurofondov, ale učitelia nie sú finančne dostatočne ohodnotení.“

Martin Klus (SaS) kritizoval prácu Akreditačnej komisie a volal po väčšej slobode na školách:

„Veľmi citlivo vnímam, že mnoho mojich mladých kolegov odišlo zo školy kvôli nízkym nástupným platom. Nesúhlasím však s tým, že by sme mali dnes výrazne nižšiu kvalitu vzdelávania, ako kedysi.“

Martin Turčan z SDKÚ – DS tiež nesúhlasil s názorom, že klesá úroveň bystrických škôl podľa hodnotenia INEKO:

„Máme množstvo učiteľov, ktorý chcú žiakov kvalitne vzdelávať a pracujú na sebe aj mimo školy, chyba je vo financiách.“

Ľubomír Vážny (SMER – SD) sa krátko zaoberal analýzou množstva škôl od základných cez stredné až po vysoké školy vrátane univerzít:

„Treba pokračovať v rozbehnutej koncepcii rozvoja školstva, vyvarovať sa chýb a odstrániť nesúlad medzi vzdelávaním a trhom práce. Financovanie by sa malo odvíjať od dosiahnutých výsledkov. Ide o systémové opatrenia, vrátane zvyšovania platov všetkých pracovníkov v štátnej či verejnej správe s učiteľmi.“

Viera Dubačová z OĽaNO – NOVA podporuje štrajk učiteľov:

„Vzdelanie je byť na prvom mieste. Treba vnímať moderné výzvy. Platy pre mladých učiteľov musia byť motivačné.“

Ladislav Lukáč (Sieť):

„Problémy školstva treba vnímať citlivo, aj z ekonomického hľadiska. Dnes máme plošné financovanie, ktoré by sa malo zmeniť podľa kvality škôl. V novom volebnom období by sme chceli zvýšiť celkový objem financií pre školstvo o 30 percent.“

Zdravotníctvo

Všetci kandidáti vidia problémy zdravotníctva, každý by ich však riešil odlišne. Sieť by zrušila schránkové firmy a zaviedla transparentnosť. OĽaNO poukazuje na nemocničné kauzy, treba sa pozrieť na vlastníkov zdravotných poisťovní, sprehľadniť toky peňazí, prehodnotiť normatívy a oddlženie zdravotníckych zariadení.

SMER – SD vo vláde postupne odstraňuje problémy v zdravotníctve a v rámci zlepšenia jeho financovania poukazuje na investície, vďaka ktorým sa zmodernizovala aj Rooseveltova nemocnica s vybavením. Na protest mali zdravotné sestričky právo, ale tesne pred voľbami to nebolo najšťastnejšie riešenie. Podľa SDKÚ – DS sa v zdravotníctve nevyužívajú efektívne financie, ktoré doňho tečú. Mala sa už dávno zaviesť elektronická zdravotná karta pacienta.

SaS tvrdí, že nemožno tvrdiť paušálne o zdravotníctve, že je zlé, ale presne pomenovať kde sú problémy a tie odstraňovať. Treba prestať rozkrádať verejné prostriedky a systémovo riešiť veci. KDH má pripravený ucelený program na riešenie problémov v zdravotníctve, zameriava sa na najstarších a najslabších pacientov. SNS by okrem efektívneho sledovania a ohodnotenia výkonov štátom zaviedla systém jednej zdravotnej poisťovne.

Tretí sektor

OĽaNO vyznáva občiansky princíp spoločnosti, podľa ktorého každý z nás môže meniť svet okolo nás. a byť spoluzodpovedný za správu vecí verejných. SaS podporuje dobrovoľníctvo, chce zlepšiť jeho financovanie cez zvýšenú asignačnú daň. Podľa SDKÚ – DS tretí sektor dopĺňa štát a samosprávy vo veciach, ktoré nevedia tieto inštitúcie zabezpečiť, mesto podporuje občianske združenia finančnými dotáciami.

KDH takisto podporuje tretí sektor, pre ktorého rozvoj má štát vytvárať vhodné podmienky, V tejto otázke sa zhoduje aj so SNS a Sieťou. Podľa Smeru funguje na Slovensku splnomocnenec pre rozvoj občianskej spoločnosti a rada vlády pre mimovládne neziskové organizácie, ktorých počet neustále rastie. Mali by si zachovať svoju nezávislosť, preto financovanie cez asignačnú daň a ďalšie grantové či európske zdroje, nie centrálne zo štátu.

Nezamestnanosť mladých ľudí

Z celkového počtu 350 tisíc nezamestnaných na Slovensku sa jedná o 100 tisíc mladých ľudí do 29 rokov. Podľa Ľubomíra Vážneho sa s týmto problémom musí každá vláda vážne zaoberať. Zamestnávanie mladých ľudí podporujú cielené programy z eurofondov, sú to aj sociálne balíčky pre nich. Lepšie zamerané na prax a trh musia byť vysoké školy i fungujúci duálny systém vyučovania na stredných školách. Musia to chcieť aj mladí ľudia, ktorých často viac motivuje aj menej kvalifikovaná, ale lepšie platená práca v zahraničí.

Pre Martina Turčana sú dôležité reformy v oblasti zamestnávania mladých ľudí tak, aby sa tu mohli nielen vzdelávať, ale aj pracovať, to sa týka aj zjednodušenia podnikania na Slovensku. Kým viacerí si myslia, že nie je dobré, aby mladí ľudia neodchádzali za prácou do zahraničia a pracovali radšej doma, podľa Martina Klusa je pre mladých ľudí dobré, aby najskôr okúsili zahraničie a potom sa vrátili na Slovensko pracovať a žiť.

Ján Beljak považuje za demotivačné pre mladých ľudí nástupné platy, ktoré sa musia zvýšiť. Ak idú pracovať do zahraničia, mali by sa vrátiť a doma zúročiť svoje skúsenosti. Pre Radovana Baláža je dôležité, aby štát vytvoril pre mladých ľudí vhodné podmienky na to, aby nemuseli odchádzať von. To sa týka nastavenia školstva, aby vychovávalo kvalifikovaných mladých ľudí, ktorí sa uplatnia u zamestnávateľov.

Ladislav Lukáč tvrdí, že viacero podnikateľov má problém nájsť do firmy kvalitných mladých ľudí z rôznych sektorov. Buď majú málo zručností zo školy a neuplatnia sa alebo hľadajú šťastie v zahraničí. Mladí ľudia by si mali vytvárať vlastnú jedinečnosť. Viera Dubačová vidí veľký problém v tom, že do nášho života sa nepodarilo vniesť viac tvorivosti a kreativity. Ak nebudeme takto vychovávať mladých ľudí, tak sa nebudú vytvárať nové pracovné miesta a nevzniknú nové pohľady na to, ako zamestnávať.

Na záver mohli občania pozvaným zástupcom kandidujúcich strán položiť zopár otázok.

Autor: (tom), Foto: redakčné