Mosty a zábradlia v meste budú natierať nezamestnaní

SPRÁVY
0 /

Ku krajšiemu vzhľadu Banskej Bystrice prispejú v najbližších mesiacoch desiati dlhodobo nezamestnaní. V stredu na pôde banskobystrického Mestského úradu slávnostne podpisovali pracovné zmluvy v rámci národného projektu „PODPORA ZAMESTNÁVANIA uchádzačov o zamestnanie“.

Projekt vyhlásilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Podporuje pracovné príležitosti pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania. Pri uskutočňovaní tohto  národného projektu sa bude aplikovať nástroj politiky zamestnanosti s názvom „medzitrh práce“. Cieľom je okrem zamestnania poskytnúť ľuďom aj pomoc. Tento nástroj rieši prechod od nezamestnanosti na otvorený trh práce.

„Mesto Banská Bystrica, v rámci svojej sociálnej politiky, má záujem riešiť jeden z najväčších sociálnych problémov a síce dlhodobú nezamestnanosť. Okrem toho, že sa v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny snažíme pomôcť uchádzačom o zamestnanie, táto činnosť prispieva aj k zlepšovaniu kvality života v meste. Vďaka naplánovaným prácam bude Banská Bystrica čistejšia a krajšia,“

povedal prvý zástupca primátora  Jakub Gajdošík.

Zľava: Pavel Červienka - riaditeľ ÚPSVaR, Jakub Gajdošík - viceprimátor, Mária Filipová - vedúca sociálneho odboru mesta

Zľava: Pavel Červienka – riaditeľ ÚPSVaR, Jakub Gajdošík – viceprimátor, Mária Filipová – vedúca sociálneho odboru mesta pri predstavovaní projektu verejnosti.

Desiati vybraní nezamestnaní, zaradení ako pomocní pracovníci, podpísali v stredu pracovnú zmluvu s Podnikom medzitrhu práce – Šanca pre všetkých n. o. V rámci projektu budú natierať hrdzavé zábradlia v štyroch lokalitách Banskej Bystrice pri R1 a v meste. Šiesti uchádzači o zamestnanie budú v rámci dobrovoľníckej služby (podľa § 52a zákona o službách zamestnanosti) vykonávať ako aktivisti medzitrhu práce dohľad nad pomocnými pracovníkmi.

„Banská Bystrica realizovala pilotný projekt Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, kde sme boli úspešní. Dnes nadväzujeme na tieto úspechy využitím ďalších nástrojov. Verím, že výsledky budú rovnako dobré. Dúfam, že pomôžeme niektorým ľuďom nájsť si prácu aj po skončení projektu a prostredníctvom riešenia dlhodobej nezamestnanosti prispejeme k skrášleniu mesta,“

objasnila vedúca Odboru sociálnych vecí MsÚ Banská Bystrica Mária Filipová.

Vďaka tomuto projektu nebudú nezamestnaní najbližšie tri mesiace odkázaní na dávku v hmotnej núdzi (cca 62 €), ale budú dostávať minimálnu mzdu (339 €). Ďalší šiesti aktivisti medzitrhu práce budú vykonávať dohľad nad pomocnými pracovníkmi a zabezpečovať organizačné práce. Naďalej ostanú v evidencii Úradu práce a dostanú životné minimum 198 €.

Riaditeľka Podniku medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n. o. Zuzana Lešníková uviedla:

„Nezamestnaní majú uzavreté zmluvy do konca septembra tohto roka. Medzi desiatimi pracovníkmi sú aj takí, ktorí bývajú v sociálnych zariadeniach pre bezdomovcov vyššieho stupňa. Na to, aby v nich mohli zotrvať, musia byť aktívni pri hľadaní práce.“

Miera nezamestnanosti v okrese Banská Bystrica v súčasnosti predstavuje 8,35 %, je najnižšia v rámci Banskobystrického kraja. Riaditeľ banskobystrického ÚPSVaR Pavel Červienka k tomu dodal:

„V rámci aktívnych opatrení  trhu práce máme veľmi dobrú spoluprácu s mestom Banská Bystrica, vďaka čomu sme umiestnili 211 nezamestnaných ľudí. V prvom kole projektu sme sa orientovali na obce, veľký potenciál majú aj občianske združenia a neziskovky v druhej vlne,  kde ich chceme zapojiť do projektov zamestnanosti z eurofondov.“

V rámci predchádzajúceho projektu mesta 40 nezamestnaných prijali najmä bystrické firmy starajúce sa o čistotu a odvoz odpadu s jeho triedením, údržbu komunikácií  a zeleň v meste, pričom 17 z nich si dodnes udržalo prácu.

 

Autor: (tom), Foto: Mirka Chabadová+ilustračné