Mimoriadny výbor NR SR k situácii s medveďmi zasadne už v stredu

SPRÁVY
0 /

Zástupcovia Banskobystrického samosprávneho kraja po ďalšom vyhrotení situácie a stretoch človeka s medveďom požiadali poslanca NR SR Jaroslava Karahutu o urýchlené zvolanie mimoriadneho výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Ten urgenciám župy vyhovel a výbor zasadne už v stredu 22. júna. K tvrdeniam ministra Budaja sa vyjadrujú aj Lesy SR.

Medveďmi v našom regióne sa bude zaoberať  mimoriadny výbor parlamentu

Mimoriadny výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktorý sa má zaoberať situáciou s premnoženým medveďom hnedým a čoraz častejšími stretmi s človekom, zasadne už v stredu 22. júna o 12:00 hod. Predseda výboru Jaroslav Karahuta tak vyhovel urgenciám vedenia Banskobystrického samosprávneho kraja, ktoré ho o čo najrýchlejšie zvolanie výboru požiadalo po posledných medializovaných udalostiach. Karahuta bude o zvolaní výboru oficiálne informovať v pondelok.

Jaroslav Karahuta

Jaroslav Karahuta

Župa pritom žiada o odpovede na tri základné otázky a prijatie uznesenia, ktoré bude smerom k odpovediam a riešeniu situácie čo najzáväznejšie:

1. Považuje regulátor – teda vláda a parlament – takúto situáciu za normálnu, únosnú? My sme presvedčení, že nie je takto únosná.

2. Ak má regulátor pocit, že veci sú nastavené dobre, len niečo alebo niekto zlyháva, tak čo urobíme, aby sa veci zmenili? Lebo čakať so založenými rukami nikdy nič dobré neprinieslo.

3. Ak počet medveďov u nás stúpol za posledných 20 rokov trojnásobne, ľudia sa pýtajú, či existuje nejaká hranica. Kto a čím ju definuje?

Zľava Ondrej Lunter a Roman Malatinec

Zľava Ondrej Lunter a Roman Malatinec

Na rokovanie výboru, kde by mali byť prítomní aj ministri životného prostredia a pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, sa chystajú aj starostovia z regiónu.

„Žiadne sčítanie, hoc je potrebné, ani avizované dotácie na osvetlenie obcí nezamedzia bez rýchlej zmeny príslušnej legislatívy a rýchlym opatreniam ďalším životunebezpečným stretom s touto šelmou.  Je potrebné okamžite a jasne definovať lokality, kde má medveď hnedý svoje prirodzené teritórium ako aj tzv. červené zóny, ktoré nemá prekročiť z hľadiska ochrany životov a majetku obyvateľov,“

hovorí podpredseda BBSK Roman Malatinec, ktorý spolu so starostami obcí z Podpoľania organizuje protesty proti (ne)riešeniu situácie ministrom životného prostredia Jánom Budajom.

Množiace sa prípady stretu medveďa s človekom zasahujú aj do bežného života v obciach, tiež zásadným spôsobom ovplyvňujú pobyt ľudí v prírode, čo sa odráža aj na znížení počtu návštevníkov turistických cieľov a atrakcií. Obavy majú aj viacerí rodičia, ktorých deti mali tráviť čas v letných táboroch alebo v školách v prírode.

Ján Budaj

Ján Budaj

Lesy SR: Nárast medvedej populácie nesúvisí s vnadením

Vyjadrenia ministra životného prostredia Jána Budaja (zverejnené na portáli Aktuality.sk), že mu generálny riaditeľ LESOV SR Ján Marhefka poskytol informácie o vnadiskách,  sú podľa lesníkov zavádzajúce a klamlivé.

Štátny podnik LESY Slovenskej republiky poskytol informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám na základe žiadosti Lesoochranárskemu zoskupeniu Vlk, ktorá bola doručená 23. mája 2022.

Lesy SR so sídlom v Banskej Bystrici

Lesy SR so sídlom v Banskej Bystrici

Prinášame vám stanovisko Lesov SR:

Nárast populácie medveďa hnedého nesúvisí s vnadením diviačej zveri na legálne zriadených kŕmnych zariadeniach, ale s faktom, že medveď hnedý nie je regulovaný. Už aj Najvyšší súd v roku 2017 (v rozsudku zo dňa 25. 1. 2017) konštatoval, že medveď hnedý je na území Slovenskej republiky premnožený.

V posledných rokoch zaznamenávame nekontrolovateľný nárast najmä populácie medveďa hnedého, ako aj vlka dravého. Na tieto skutočnosti dlhodobo upozorňujú lesníci nielen v oblasti Poľany, ale aj v iných oblastiach Slovenska.

Tak ako počet obchodov na Slovensku nemá vplyv na počet detí, tak ani počet krmelcov nemá vplyv na počet medveďov. Základom pre riešenie problematiky je poznať aktuálnu početnosť medveďov a stanoviť, aký počet je únosný pre naše územie.

Ján Marhefka

Ján Marhefka

Bez týchto informácií vzniká priestor na dojmy a emócie, ktoré určite nevedú k riešeniu situácie, ale iba k rozoštvávaniu spoločnosti. Preto privítame, ak bude sčítaniu medveďov a určeniu únosných počtov venovaná zo strany Ministerstva životného prostredia SR maximálna priorita.

Žiadame systematický manažment populácie medveďa hnedého na Slovensku, ktorý by sa mal tvoriť aj na základe skúsenosti lesníkov a poľovníkov. 

Aj Národné lesnícke centrum preukázalo, že populácia medveďa hnedého (Ursus arctos) vykazuje v posledných troch desaťročiach na Slovensku výrazný nárast. Potvrdzujú to oficiálne vykázané stavy z poľovných revírov, ktoré z úrovne 1 467 jedincov v roku 2000, narástli v roku 2010 na 1 995 jedincov a v roku 2021 až na 2 997 vykázaných jedincov.“

Zdroj: Lenka Štepáneková, Marína Debnárová a (tom), Foto: BBSK, TASR, Lesy SR a redakčné