Mikuláš Dzurinda bude na bystrických školách diskutovať so študentmi o EÚ

SPRÁVY
5 /

V dňoch 14. – 15. mája navštívi bývalý predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda, dnes prezident Inštitútu pre politiku a reformy, spolu s bývalým podpredsedom NR SR Milanom Hortom tri školy v Banskej Bystrici a vo Zvolene. So študentmi budú v utorok a stredu diskutovať o Európskej únii a výzvach, ktorým čelí, ale aj o budúcnosti EÚ.

Tieto návštevy a besedy sú súčasťou cyklu prednášok a diskusií so študentmi stredných škôl, ktorý organizuje občianske združenie Inštitút pre politiku a reformy, v spolupráci s Nadáciou Konrada Adenauera v Bratislave, pri príležitosti tohtoročného 15. výročia vstupu SR do EÚ a NATO, s cieľom zvýšiť informovanosť mladých ľudí o Európskej únii.

„V rámci tohto občiansko – vzdelávacieho projektu si chceme nielen 15. výročie vstupu do EÚ pripomenúť, ale vytvoriť dialóg a aj sa zamyslieť nad tým, čo nám EÚ dala, v čom sme sa naopak sklamali, čo nám ešte Európa môže ponúknuť a čím môže Slovensko prispieť v debate o budúcnosti EÚ. Rovnako máme záujem vytvoriť pre študentov priestor pre výmenu názorov na tažiskové aktuálne témy, posilňovať demokratické postoje a schopnosť študentov kriticky posudzovať celospoločenské dianie,“

hovorí Mikuláš Dzurinda.

Besedy na školách:

14.5. o 08:00 hod. Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici

14.5. o 10:00 hod. Gymnázium Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici

15.5. o 11:00 hod. Stredná priemyselná škola dopravná vo Zvolene

Zdroj: Jana Dzurindová, Foto: ilustračné