Migranti: Banská Bystrica je tolerantné mesto, avšak bezpečnosť obyvateľov musí byť priorita

SPRÁVY
17 /

V uplynulých týždňoch môžu obyvatelia Banskej Bystrice pozorovať zvýšený pohyb migrantov. Ide zhruba o 30 až 40 ľudí denne, predovšetkým z krajín tretieho sveta, ako Sýria či Afganistan, kde prebieha vojenský konflikt. Zdržiavajú sa tu jeden, maximálne dva dni z dôvodu migračnej trasy do západnej Európy.

Hoci Banská Bystrica nie je ich cieľovou destináciou, obyvatelia mesta cítia isté napätie a potenciálne nebezpečenstvo. Samospráva, ale aj všetky kompetentné zložky štátu sa situáciu snažia riešiť a stav podrobne monitorujú.

Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Banská Bystrica

Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Banská Bystrica

Zvýšený výskyt migrantov je zapríčinený tým, že na území mesta sídli Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Banská Bystrica, ktorého úlohou je riešenie nelegálnej migrácie. Migranti sa zdržiavajú sa najmä v mestskej časti Radvaň, konkrétne v okolí Tesca, na Sládkovičovej, Radvanskej a Bernolákovej ulici, ako aj v centre mesta.

Po absolvovaní administratívneho procesu v týchto miestach čakajú na ďalší odvoz smerom do západnej Európy.

„Obyvatelia sa pochopiteľné obracajú na nás a my sa snažíme na situáciu reagovať. Minulý týždeň som na pôde mestského úradu zvolal koordinačné stretnutie so zástupcami cudzineckej, poriadkovej, kriminálnej, ale aj mestskej polície. Ďakujem všetkým príslušníkom za ich snahu, ochotu a promptnosť. Štátna polícia v súčinnosti s mestskou doteraz nezaznamenali žiadny incident, priestupok, trestný čin či akékoľvek protiprávne konanie. Bez ohľadu na to konkrétnym lokalitách v meste venujeme v súčasnosti zvýšenú pozornosť, pretože bezpečnosť obyvateľov je našou prioritou,“

objasňuje Jakub Gajdošík, prvý zástupca primátora.

Jakub Gajdošík

Jakub Gajdošík

Aj vzhľadom na uvedenú skutočnosť, pretrváva zvýšený výkon a hliadková činnosť štátnej i mestskej polície počas denných či nočných služieb. Príslušníci polície sa zameriavajú najmä na exponované lokality a zároveň sú obyvateľom nepretržite k dispozícii na známych telefónnych číslach 158 a 159.

Drvivá väčšina migrantov, ktorí sa nachádzajú na území mesta Banská Bystrica, sú občania zo Sýrie a Afganistanu. Nakoľko v ich domovských krajinách prebieha vojenský konflikt, tak sa im v zmysle ustanovenia § 61a ods. 1 písm. a) zákona o pobyte cudzincov umožňuje zotrvať na území Slovenskej republiky počas trvania prekážok ich administratívneho vyhostenia.

Po vydaní  potvrdenia o zotrvaní na území Slovenskej republiky, ktoré ich oprávňuje  zdržiavať sa na území SR legálne, sú migranti prepustení. Následne pokračujú vo svojich migračných trasách ďalej.

„Pred schengenskými hranicami sú obrovské tábory migrantov, ktorí sa budú snažiť dostať do západnej Európy. Situácia môže byť neúnosná a hoci sme tolerantným a priateľským mestom, z dlhodobého hľadiska nie je možné, aby bola drvivá väčšina migrantov situovaná a administrovaná práve v Banskej Bystrici. Je nevyhnutné, aby príslušné štátne orgány prehodnotili doterajší systém a hľadali iné vhodné riešenia,“

uzatvára primátor Ján Nosko.

Ján Nosko

Ján Nosko

Zdroj: Dominika Adamovičová , Foto: ilustračné