Mestská polícia bude mať základňu aj v podlavickej ZŠ

SPRÁVY
0 /

V priestoroch Základnej školy J.G.Tajovského na Gaštanovej ulici 12 v Podlaviciach vo štvrtok otvorili novú základňu mestskej polície (MsP). Mesto a MsP v spolupráci s vedením ZŠ tak aktívne prispeli nielen k ochrane školského majetku, ale aj k väčšej bezpečnosti občanov na sídlisku.

msp-v-zs-tajovskehoV januári tohto roka ma oslovil riaditeľ Základnej školy J.G.Tajovského s myšlienkou zriadiť v priestoroch ZŠ základňu mestskej polície s cieľom ochrany majetku školy, mesta, občanov a prevencie proti šikanovaniu medzi žiakmi. Našiel podporu u rodičov, pridali sa aktívni občania, členovia občianskej rady i poslanci za príslušný volebný obvod. Otvorenie pracoviska mestskej polície v Podlaviciach vnímam ako krok, ktorým sa nám darí ďalej skvalitňovať život obyvateľov tejto mestskej časti,“ konštatoval krátko po otvorení primátor Banskej Bystrice Peter Gogola.

Po minuloročnom inštalovaní bezpečnostnej kamery pri hlavnom vchode do budovy, elektronického zamykania dverí a následnej zmene interných predpisov vo vzťahu k návštevníkom budovy je tento krok ŽŠ J.G.Tajovského pokračovaním jej úsilia v prevencii delikvencie a vandalizmu.

Naša škola na vlastné náklady opravila okná, zabezpečila reflexné fólie, vymaľovala a zapožičala techniku do dvoch služobných miestností vyčlenených pre potreby mestskej polície. Našim cieľom je ochrana majetku, prevencia šikany a násilia a v budúcnosti chceme systematicky spolupracovať s príslušníkmi mestskej polície nielen v čase vyučovania, ale aj v rámci voľnočasových aktivít,“ povedal riaditeľ školy, Mgr. Milan Pápay.

Mestská polícia v Banskej Bystrici zabezpečila pre spomínanú základnú školu vonkajší kamerový systém a jeden z príslušníkov bude mať stálu službu v budove školy denne od 7:00 do15:30 hod. „Náš príslušník bude zároveň vykonávať dozor nad priechodom pre chodcov v blízkosti základnej školy a bude kontrolovať kamerový systém inštalovaný v tejto časti Banskej Bystrice. Mestská polícia sa týmto krokom dostáva bližšie k občanom a Banskobystričania z mestskej časti Podlavice a Skubín budú môcť svoje podnety adresovať priamo príslušníkovi mestskej polície„, vysvetľuje náčelník mestskej polície Ľubomír Piterka.

Podobných základní MsP v kombinácii s kamerovým systémom viac, aby sa občania cítili v meste bezpečnejšie. Chce to financie aj z mimorozpočtových zdrojov, aby sa mohol zvýšiť počet mestských policajtov v službe spolu s kvalitným informačným systémom.

Zdroj: Mesto BB