Mesto vykonalo preventívno – informačnú akciu zameranú na majiteľov psov v bytovke na Internátnej

SPRÁVY
1 /

Akcia sa konkrétne týkala bytového domu vo vlastníctve spoločnosti MBB, a.s., na Internátnej ulici. Cieľom bolo poučiť a informovať nájomníkov, ktorí sú súčasne aj majiteľmi psov, o ich povinnostiach vyplývajúcich im v súvislosti s držaním spoločenských zvierat.

V ostatných mesiacoch sa totiž situácia s počtom chovaných psov v nájomných bytoch stupňovala. Dochádzalo k znečisťovaniu vnútorných a vonkajších priestorov bytového domu. Zvieratá sa bez dozoru svojich majiteľov pohybovali v spoločných priestoroch bytovky a okolí.

Počas akcie sa zistilo, že v bytovom dome je 19 psov. Prihlásených do evidencie bolo však len jedenásť z nich. Majitelia zvyšných spoločenských zvierat majú teraz povinnosť zaevidovať ich do konca marca tohto roka.

Po 31. marci sa v bytovom dome uskutoční opakovaná kontrola. Ak nedôjde k náprave, voči majiteľom psov budú vyvodené sankcie.

Preventívno-informačnú kampaň zorganizovalo Oddelenie krízovej a sociálnej intervencie banskobystrického mestského úradu spolu so zástupcami mestskej obchodnej spoločnosti MBB, a.s. a príslušníkmi Mestskej polície Banská Bystrica.

Informácie súvisiace s prihlasovaním psov do evidencie sú zverejnené na webe https://www.banskabystrica.sk/agendy/evidencia-psov/.

Bytovka na Internátnej 12

Bytovka na Internátnej 12

Zdroj: Mesto BB  , Foto: FB a ilustračné