Mesto predstavilo občanom štúdie prvých zelených sídlisk na Severnej a v Sásovej

SPRÁVY
0 /

Banskobystrická samospráva po zapojení obyvateľov mesta prostredníctvom opakovaných stretnutí a dotazníkových prieskumov v súvislosti s tvorbou zelených sídlisk, vyhlásila verejnú súťaž na spracovanie projektových dokumentácií pre sedem vytypovaných priestorov v meste pod Urpínom.

Do verejnej súťaže, ktorá bola vyhlásená v auguste minulého roka, sa prihlásili uchádzači zo Slovenska i z Českej republiky. Na základe vyhodnotenia návrhov odbornou komisiou sa víťazom pre tri lokality Magurská – Krivánska – Jelšový hájik, Severná a ulica Vansovej, stala spoločnosť Rudbeckia s.r.o. zo Svätoplukova.

„Pri výbere architektov sme kládli dôraz nielen na cenu, ale predovšetkým na kvalitu, ako aj referencie na doposiaľ zrealizované diela. Som rád, že spoločne s víťaznými architektmi postupne predstavíme Banskobystričankám a Banskobystričanom prvé štúdie komplexnej revitalizácie dvoch lokalít. Zároveň budú obyvatelia informovaní o doterajšom priebehu projektu, ale aj ďalšom postupe smerujúcom k úspešnej realizácii,“

uviedol primátor Ján Nosko.

Ján Nosko

Ján Nosko

Víťazné architektonické návrhy na základe prezentovaných požiadaviek verejnosti sa pretavili do urbanisticko-architektonických štúdií, ktoré sa v súčasnosti postupne postupne predstavujú obyvateľom dotknutých sídlisk.

V stredu 15. marca 2023 to bolo verejné stretnutie obyvateľov žijúcich v centre mesta  na Severnej, vo štvrtok 16. marca ulici sa uskutočnila prezentácia urbanisticko-architektonickej štúdie pre sásovskú lokalitu Magurská – Krivánska – Jelšová hájik.

Sídlisko Severná

Sídlisko Severná

Stredajší večer patril plánovaniu revitalizácie verejných priestorov na Severnej ulici.

„ Žije tu úžasná komunita, ktorá má medzi sebou rozvinutú kultúru dialógu a tak sa nám ľahko formulovali spoločné postoje,“

charakterizoval diskusiu na Severnej viceprimátor Jakub Gajdošík.

Jakub Gajdošík

Jakub Gajdošík

Vo štvrtok v jedálni ZŠ Pieninská samospráva mesta spolu s architektmi predstavila obyvateľom Sásovej štúdiu revitalizácie zelených pľúc sídliska – Jelšového hájika, vrátane priľahlých ulíc Magurská, Krivánska a Kráľovohoľská.

V štúdii sú zahrnuté zaujímavé prvky ako námestie, čitáreň v hájiku, náučné chodníky i miesto na grilovanie. O tom, že sa myslí na všetky vekové kategórie svedčia napríklad rôzne ihriská, pretekárska dráha, svah na sánkovanie či šmykľavky pre deti, ale aj fitness, altánky alebo stretávací priestor pre seniorov.

Sídlisko Sásová s Jelšovým hájikom

Sídlisko Sásová s Jelšovým hájikom

„Jednotlivé návrhy vychádzali priamo z názorov a podnetov verejnosti. Ďakujeme všetkým, ktorí vo štvrtok podvečer prišli. Už čoskoro sa vidíme v ďalšej lokalite. O všetkom budeme včas informovať,“

dodal banskobystrický primátor Nosko.

Ak sa chcete o projekte zelené sídliská dozvedieť viac, klikajte tu: www.banskabystrica.sk/zelenesidliska.

Autor: (tom), Foto: mesto BB a FB