Mesto pozýva verejnosť na diskusiu k návrhu rozpočtu Banskej Bystrice na najbližšie tri roky

SPRÁVY
0 /

V rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie vytvorila samospráva nový nástroj pre komunikáciu s obyvateľmi – mestskú spolupracovňu. Aby sa mohol tento nástroj flexibilne využívať na aktívny dialóg a spoluprácu obyvateľov mesta o aktuálnych témach, sú pre verejnosť pripravené viaceré stretnutia.

Jedným z nich je aj diskusia zameraná na návrh rozpočtu, ktorá sa uskutoční v utorok 29. novembra 2022 o 17:30 hod. v historickej Radnici na Námestí SNP 1.

Mesto Banská Bystrica zorganizovalo v súvislosti s tvorbou mestského rozpočtu na obdobie budúcich troch rokov diskusiu s názvomAko by mal vyzerať rozpočet v časoch krízy?“

„Naším zámerom je informovať o tom, ako mestský rozpočet funguje, ako sa tvorí, aké témy rieši a čo je jeho cieľom v kontexte súčasnej ekonomickej a energetickej krízy. Zároveň chceme širokej verejnosti predstaviť návrh rozpočtu na budúce obdobie vrátane krízových opatrení. V neposlednom rade je v našom záujme vytvoriť diskusiu za účelom získania spätnej väzby,“

hovorí Zuzana Detková, poverená vedením Ekonomického odboru MsÚ v Banskej Bystrici.

Je potrebné, aby všetci záujemcovia, ktorí by sa na stretnutí radi zúčastnili, vyplnili registračný link, a to najneskôr do piatka, 25. novembra 2022. Na základe registrácie im budú poslané všetky potrebné podklady.

Návrhom rozpočtu Banskej Bystrice na roky 2023 – 2025 sa budú počas najbližších dní intenzívne zaoberať v priestoroch mestského úradu aj všetky komisie mestského zastupiteľstva spolu s mestskou radou. O konkrétnej miestnosti bude samospráva poslancov a poslankyne včas informovať.

Počas novembra a decembra tohto roka sú zároveň k viacerým témam mestskej spolupracovne, ktoré rezonujú v banskobystrickej spoločnosti, naplánované viaceré stretnutia. Miesto a čas nájdete na tomto odkaze.

Zdroj: Dominika Adamovičová, Foto: ilustračné