Mesto pod Urpínom má dôvod na protest – Kolíková predložila do NR SR súdnu mapu bez Banskej Bystrice

SPRÁVY
13 /

Nová súdna mapa, ktorej podobu tento týždeň odobrila vláda napriek nedohode v koalícii až po zásahu premiéra Eduarda Hegera kvôli financiám z plánu obnovy, počíta so zrušením štyroch okresných súdov. Vzniknúť majú mestské súdy v Košiciach a Bratislave, ale len tri obvody krajských súdov, pričom sa podľa Kolíkovej zruší Krajský súd v Banskej Bystrici a má sa stať z neho len pracovisko.

Poslanci rozhodnú o novej súdnej mape

Cieľmi novej súdnej mapy z dielne rezortu spravodlivosti sú podľa ministerky Márie Kolíkovej rýchlejšie a kvalitnejšie súdne rozhodnutia, zároveň lepšie podmienky sudcov na prácu a rozhodovanie.

Na rozdiel od Kolíkovej si to o jej návrhu, ktorý prešiel vládou do parlamentu nemyslia sudcovia a zástupcovia samospráv, nemá podporu ani v celej vládnej koalícii. Výhrady majú poslanci Sme rodina, časť OĽaNO a Za ľudí.

Po novom majú existovať tri obvody krajských súdov so sídlami v Trnave, Žiline a Prešove, teda bez Banskej Bystrice. Zostávajúce súdy vrátane banskobystrického majú fungovať ako pracoviská a sídla.

Krajský súd v Banskej Bystrici

Krajský súd v Banskej Bystrici

Ministerka Kolíková na vládu zatiaľ nepredložila návrh zákona, ktorý počíta so vznikom prvostupňových správnych súdov a jeho schválenie je naviazané na financie z plánu obnovy.

„Urobiť sústavu správnych súdov bez toho, aby sme vedeli, ako bude zorganizovaná sústava všeobecných prvostupňových a odvolacích súdov, nie je možné,“

vyhlásila ministerka spravodlivosti, pričom legislatívny návrh upravujúci vznik správnych súdov je momentálne vo fáze rozporového konania.

Tretí návrh súdnej mapy

Tretí návrh súdnej mapy

V praxi má prísť ku geografickému zväčšeniu obvodov okresných súdov. To znamená, že sa z niektorých sídelných súdov stanú pracoviská. Zrušiť by sa mali Okresný súd Partizánske, Skalica, Bánovce nad Bebravou a Kežmarok. Agenda obchodného registra by sa mala koncentrovať na žilinský okresný súd.

„Zlúčené obvody okresných súdov budú dostatočne veľké na to, aby v nich boli splnené kritériá minimálnej veľkosti súdneho obvodu, a to pri optimálnom minimálnom počte troch špecializovaných sudcov vo všetkých hlavných agendách,“

spresňuje rezort spravodlivosti v predkladacej správe.

Zväčšenie týchto obvodov má zabezpečiť väčší priestor na realizáciu kritéria náhodného výberu sudcu. Obchodnoprávne spory sa majú sústrediť na osem okresných súdov.

Mária Kolíková

Mária Kolíková

Banská Bystrica bude opäť protestovať

Už vlani v októbri, keď ministerka spravodlivosti Mária Kolíková zmenila svoj tretí návrh troch obvodov krajských súdov tak, že miesto Banskej Bystrice má byť sídlo v Žiline a v našom meste zostane iba pracovisko, protestovali nielen zamestnanci banskobystrického krajského súdu, ale podporili ich aj primátori krajských miest so županom a poslancami NR SR za náš kraj.

Odmietajú zrušenie banskobystrického Krajského súdu a jeho ponechanie ako pracoviska Krajského súdu v Žiline. Spoločne deklarovali, že plánovaným krokom v zmysle reformy súdnictva a prípravou súdnej mapy sa zhorší nielen výkon spravodlivosti, ale aj prístup občanov k súdu, konania sa predĺžia a  činnosť týchto súdov bude aj finančne náročnejšia. Vyzvali poslancov Národnej rady SR, aby návrh ministerky spravodlivosti nepodporili.

Protest súdnych zamestnancov pred budovou KS v Banskej Bystrici

Protest súdnych zamestnancov pred budovou KS v Banskej Bystrici

Krajský súd v Banskej Bystrici je plne funkčný a spĺňa všetky kritériá vrátane špecializácie, ktoré sú podkladom pre reformu súdnictva. Z  ôsmich krajských súdov na Slovensku patrí k súdom  s najväčším obvodom. Je  druhým najväčším v rámci Slovenska aj z hľadiska personálneho obsadenia.

Je kvalitne vybavený aj po technickej stránke a komplexne zrekonštruovaný. Všetci zástupcovia banskobystrického regiónu preto so znepokojením sledujú situáciu okolo súdnictva, v zmysle ktorého tretia verzia súdnej mapy počíta práve so zrušením banskobystrického Krajského súdu.

Spravodlivosť

Spravodlivosť

Argumentujú preto tými najdôležitejšími dôvodmi pre zachovanie KS Banská Bystrica. Medzi nimi je historicky podložená tradícia odvolacieho súdu v Banskej Bystrici, zrekonštruovaná a zmodernizovaná budova súdu, kapacita tejto budovy a s tým súvisiaci počet zamestnancov, geografická poloha tohto súdu. V neposlednom rade odborári poukazujú aj na morálno-etický kredit zamestnancov krajského súdu a zvažujú využiť aj právo na štrajk v zmysle Ústavy Slovenskej republiky.

„Máme dôvod domnievať sa, že takéto rozhodnutia sú politicky motivované, a podobne ako pri reforme siete nemocníc absentuje komunikácia so samosprávami a s odbornou verejnosťou. Ide o diskrimináciu nielen Banskej Bystrice ako krajského mesta, ale aj celého regiónu. Sme toho názoru, že takéto reformy by mali ísť ruka v ruke s reformou územnosprávneho členenia a reformou verejnej správy. Zmeny sú iste potrebné, ale musia byť logické, koncepčné, koordinované, odkomunikované a podložené zmysluplnými argumentmi,“

hovorí primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Ján Nosko

Ján Nosko

Aktuálne platí, že väčšina agendy KS BB je vybavovaná priebežne a bez zbytočných prieťahov špecializovanými sudcami, so zabezpečením náhodného pridelenia vecí, bez korupčných väzieb, v dobrej kooperácii so samosprávou a štátnymi inštitúciami. Krajský súd v Banskej Bystrici zároveň vykonáva aj odvolaciu agendu v konaniach Okresného súdu v Banskej Bystrici týkajúcich sa práv duševného vlastníctva.

„Krajský súd v meste pod Urpínom je oproti tomu v Žiline funkčne obsadený sudcami vo väčšom počte, ako aj odborným administratívnym aparátom. Zatiaľ čo v Banskej Bystrici pracuje 52 vysoko erudovaných sudcov a celkovo 120 zamestnancov, na Krajskom súde v Žiline pracuje 42 sudcov a 94 zamestnancov. Navrhovanou zmenou sa hazarduje s potenciálom schopných a rokmi školených administratívnych síl, ktoré v prípade zrušenia nášho súdu nebudú potrebné,“

tvrdí predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici Ján Auxt.

„Krajský súd tu funguje od roku 1898, čo je už neuveriteľných 123 rokov. Nezaslúži si byť len akousi pobočkou iného súdu. Verím, že zdravý rozum zvíťazí. Nedovolím, aby Banská Bystrica prišla o krajský súd.

uvádza Igor Kašper, poslanec NR SR za Sme rodina.

Peter Pellegrini

Peter Pellegrini

Na návrh ministerky Kolíkovej ostro zareagoval aj bývalý premiér a predseda Hlasu Peter Pellegrini:

„Ja neviem, čo urobila tejto vláde Banská Bystrica, a to hovorím aj ako rodený Bystričan. Rekonštrukciu Rooseveltovej nemocnice, na ktorú sme dali peniaze, zrušili a nič nepokračuje. Teraz krásne zrekonštruovaný Krajský súd v Banskej Bystrici s väznicou, nádherná budova s plným vybavením, všetko to tam funguje, ale ministerka Kolíková sa rozhodne, že ho zruší a ide z neho urobiť pobočku Krajského súdu v Žiline. Nerozumiem tomu.  Ona si zoberie excelovskú  tabuľku a poprehadzuje si to v tej mape. Žiadne osudy ľudí, žiadna empatia, čo to môže urobiť v tom regióne. Nech tento návrh radšej stiahne, lebo nikto s ním nesúhlasí. “

Takže Bystričania budú teraz pozornejšie sledovať zasadnutie NR SR a prerokovanie návrhu novej súdnej mapy, či sa podľa prísľubu poslancov z nášho kraja podarí zvrátiť navrhované rušenie Krajského súdu v Banskej Bystrici. Nevylučujú sa ani verejné protesty proti  postupu  ministerky Kolíkovej poškodzujúcej krajské mesto Banská Bystrica.

Parlament

Parlament

Autor: (tom) , Foto: redakčné a ilustračné