Mesto chce získať dopravnú časť novej autobusovej stanice do vlastníctva

SPRÁVY
2 /

Na piatkovej tlačovej besede v Robotníckom dome informovalo vedenie mesta o svojom zámere – po dokončení výstavby komplexu Terminal Shopping Center Banská Bystrica odkúpiť od investora dopravnú časť novej autobusovej stanice. Kvôli tomu zvolá primátor mimoriadne mestské zastupiteľstvo 8.decembra 

Ako sme už informovali, v areáli starej autobusovej stanice začali tento týždeň búracie práceInvestor tak zahájil výstavbu novej autobusovej stanice s obchodným centrom, parkoviskom a komunikáciami. Stavba by mala byť dokončená na jar 2017.

„Zvážili sme, že pokiaľ chceme zabezpečiť to, aby nová autobusová stanica slúžila svojmu účelu a nemuseli sme sa o ňu už nikdy s niekým handrkovať ako posledných 30 rokov, predložili sme investorovi návrh na odkúpenie dopravnej časti stanice po jej dokončení. Mesto tak bude môcť tento strategický objekt kontrolovať a regulovať v ňom dopravu. V súčasnosti rokujem o tomto zámere s poslaneckými klubmi. Mimoriadne rokovanie MsZ k tomuto bodu chcem zvolať na začiatok decembra,“

uviedol primátor Ján Nosko. 

Mesto po rokovaniach s investorom chce odkúpiť dopravný priestor novej autobusovej stanice v rámci celého vybudovaného komplexu za cenu 3,2 milióna eur bez DPH. Cena by mala byť zaplatená, až keď bude nehnuteľnosť postavená a po kolaudácii zapísaná na liste vlastníctva, ako majetok mesta.

Podľa prepočtov mesta. pri čerpaní úveru vo výške 3,2 milióna eur + DPH na odkúpenie stanice v roku 2017, by boli ročné splátky vo výške 150.000 eur. Naopak príjmy mesta od dopravcov by dosiahli sumu takmer 200.000 eur.

Prvý viceprimátor mesta Jakub Gajdošík k tomu dodal:

„Rozostavaná autobusová stanica má zhodou okolností toľko rokov, ako ja. Celé tie roky sa o ňu nikto nestaral aj z toho dôvodu, že nikdy nepatrila mestu a teda samospráva nemala dosah na jej dokončenie. Našim cieľom je, okrem iného, zatraktívniť verejnú hromadnú dopravu a dostať linky MHD na novú autobusovú stanicu. V prípade, že získame dopravnú časť stanice do vlastníctva mesta, na rozdiel od súčasného stavu, nám v tom už nič nebude brániť.

Budúca autobusová stanica sa bude skladať z dvoch častí – obchodnej a dopravnej s komunikáciami a parkoviskami.  Dopravná časť bude mať plochu 8.848 m2 a obchodná okolo 12 tisíc m2. Vedenie mesta potvrdilo, že investor Primum s.r.o. prejavil záujem rokovať o spoločnom postupe s mestom ako svojím strategickým partnerom. 

Autor: (tom), Foto: Mirka Chabadová