Mesto Banská Bystrica začalo osádzať polopodzemné kontajnery aj na Bernolákovej ulici

SPRÁVY
5 /

S budovaním moderného, estetického a efektívneho spôsobu zberu komunálneho odpadu začala samospráva, v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen, a. s., vlani novembri.  Po osadení polopodzemných kontajnerov na Radvanskej, Poľnej, Sládkovičovej ulici a Námestí Ľ. Štúra pokračuje mesto v rámci prvej etapy s realizáciou ďalších.

Po prípravných prácach v stredu začala spoločnosť Marius Pedersen s inštaláciou moderných a estetických kontajnerov na Bernolákovej ulici, kde pribudnú celkovo štyri stojiská s nádobami na papier, plasty, kovy, sklo, komunálny odpad a betónovými šachtami na bio odpad.

„Obyvatelia danej lokality neprídu o žiadne parkovacie miesta, pretože to, čo zaberieme novými stojiskami, nahradíme zrušením starých kontajnerových plôch. Verím, že nový spôsob zberu odpadu ocenia Banskobystričania aj v tejto lokalite,“

hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Ján Nosko

Ján Nosko

V súčasnosti sa realizuje vývoz zmesového komunálneho odpadu dva až trikrát do týždňa. Predpoklad vyvážania po novom, vďaka objemu päť metrov kubických jednej polopodzemnej nádoby, je raz za sedem dní, čím mesto eliminuje uhlíkovú stopu.

„Jednou z výhod Banskej Bystrice je napríklad to, že na stojiskách sa nachádzajú kontajnery na biologicky rozložiteľný, kuchynský a reštauračný odpad. Stála teplota spomaľuje rozklad baktérií a eliminuje šírenie zápachu, čo býva častým problémom. Práve prostredníctvom betónovej šachty, v ktorej je umiestnený plastový zásobníksa tomu natrvalo zabráni. Veríme, že Banskobystričania ocenia novozavedený spôsob zberu, ktorý je jedným zo štandardov súčasnej doby,“

dopĺňa Mariana Klobušická, regionálna riaditeľka spoločnosti Marius Pedersen, a.s.

Marianna Klobušická v strede

Marianna Klobušická v strede

Celkom sa v Banskej Bystrici  osadí 171 kusov polopodzemných kontajnerov na 23 stojiskách.

 

Zdroj: Mesto BB a (tom) , Foto: FB a ilustračné