Mesto Banská Bystrica hľadá spôsoby obnovy najvýznamnejšej technickej pamiatky Medený hámor

SPRÁVY
0 /

Vo štvrtok banskobystrický primátor Ján Nosko navštívil v Bratislave štátneho tajomníka Ministerstva kultúry SR Radoslava Kutaša. Diskutovali o budúcnosti Medeného hámra, sídla významného metalurgického podniku na spracovanie medi. Hovorili aj o možnostiach personálnej i finančnej podpory obnovy tejto významnej technickej pamiatky zo strany rezortu kultúry.

Ešte v roku 2021 sa banskobystrickej samospráve podarilo získať do vlastníctva mesta dva najvzácnejšie a najstaršie objekty v Medenom hámri  – dielne a hiarty.

Medený hámor

Medený hámor

„Práve ministerstvo sme v rámci programu Obnovme si svoj dom požiadali o financie na projektovú dokumentáciu a projektovú štúdiu týchto budov. Zároveň sme sa obrátili na Banskobystrický samosprávny kraj, ktorého dotácia by nám pomohla s potrebnou sanáciou vodného náhonu, ktorý rovnako patrí mestu,“

uvádza primátor Ján  Nosko.

Ján Nosko

Ján Nosko

Medený hámor je historická pamiatka, ktorá presahuje nielen regionálny, ale aj národný rámec. Primátor Nosko je preto presvedčený, že spolupráca laickej i odbornej verejnosti, poslancov, Krajského pamiatkového úradu, ale aj Občianskeho združenia ZA! Medený hámor je kľúčová.

„Verím, že vzájomné partnerstvo bude pokračovať minimálne tak ako doteraz, pretože zachrániť Medený hámor je spoločným záujmom nás všetkých,“

dodáva Nosko.

Areál Medeného hámra

Areál Medeného hámra

Výsledkom participatívneho procesu realizovaného pred dvomi rokmi bola ambícia využiť tento unikátny priestor ako kultúrno-spoločenské centrum. Malo by vzdelávať o histórii a zároveň vytvárať možnosti pre tvorbu inovácií podobne ako v minulosti, tentoraz s ťažiskom k ekonomickej či environmentálnej udržateľnosti.

„Hoci ide o náročný a dlhodobý proces, dúfam, že postupnými krokmi a spoločnými silami sa nám podarí oživiť jednu z posledných stôp banskej histórie. V tomto smere máme obrovský potenciál pre rozvoj cestovného ruchu nielen v našom meste, ale v celom regióne,“

konštatuje primátor mesta.

Zdroj: (tom) a mesto BB  , Foto: Ministerstvo kultúry SR, archív a ilustračné