Medzi laureátmi Via Bona Slovakia 2019 je aj bystrická firma Letmo

SPRÁVY
0 /

Projekt VozickarMAP sa začal v polovici roka 2019. Najprv vznikla webová stránka, ktorá sama umožňovala vkladanie objektov podľa definovaných kategórií. Neskôr bola mapa pre vozičkárov prenesená aj do podoby mobilných aplikácií na operačné systémy iOS a Android. Vďaka mape sa dá ľahko pracovať s GPS lokalizáciou a z fotky sa dá načítať poloha, čo urýchľuje a zľahčuje samotné vkladanie.

Mirek Zeman tvrdí, že na Slovensku používajú ľudia na vozíkoch interaktívnu mapu viac ako v Česku. Za posledných šesť mesiacov počet používateľov prekročil číslo 820. Firma tvrdí, že čím viac objektov bude v mape zaznamenaných, tým viac ľudí si na ňu klikne. Do konca roka 2020 by chceli prekonať hranicu 5000 opísaných objektov.

Slovensko pozná ďalšie firmy, ktoré do svojho podnikania vnášajú zodpovednosť a férovosť. Aj tento rok totiž Nadácia Pontis udelila ocenenie Via  Bona Slovakia 2019 za zodpovedné podnikanie. Kvôli pandémii však podujatie prebehlo namiesto jari na jeseň.

Via Bona Slovakia 2019

Základným poslaním Nadácie Pontis je prepájať svet biznis sektora, štátu a občianskych organizácií. Firmy omnoho viac ako v minulosti dbajú na zodpovednosť a uvedomujú si svoj vplyv. Už v začiatkoch pandémie rôzne spoločnosti ukázali svoju zodpovednosť. Organizovali hackathony, aby našli rýchle a efektívne riešenia, hľadali zdroje na nákup zdravotníckych pomôcok.

Ocenenia Via Bona Slovakia 2019 mala Nadácia Pontis udeliť po dvadsiaty raz ešte v apríli. Pre pandémiu galavečer presunula na november, ktorý však zasiahla druhá vlna koronavírusu. Ceny za zodpovedné podnikanie tak po prvý raz v histórii udelila online.

„Doba si žiada, aby sme boli pripravení na zmeny. Sme radi, že sme našli spôsob, ako úprimne poďakovať firmám a najmä ľuďom, ktorí v nich pracujú, za to, že pomáhajú, aby bolo Slovensko lepšou krajinou,“

uviedol Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis.

Do jubilejného 20. ročníka Via Bona Slovakia sa prihlásilo 38 malých, stredných i veľkých firiem s 52 príkladmi zodpovedného podnikania. Nezávislé hodnotiace komisie, zložené z odborníkov z firemného, neziskového i verejného sektora, posunuli do finále 20 nominácií a v druhom kole spomedzi nich vybrali víťazov.

Okrem šiestich hlavných kategórií udelila Nadácia Pontis aj tri špeciálne ceny – Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, ktorú nadácia odovzdáva pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a cenu Dobre spravovaná firma, ktorú udelila v spolupráci so Slovenskou asociáciou Corporate Governance.

O Cene verejnosti rozhodovali čitatelia denníka SME, ktorí v online ankete hlasovali za najinšpiratívnejší príklad zodpovedného podnikania.

Počas galavečera Via Bona Slovakia sa predstavili firmy, ktoré dobrovoľne a nad rámec toho, čo im prikazuje zákon, pomáhajú svojmu okoliu, zamestnancom či podnikateľskému prostrediu, v ktorom pôsobia. Oceneným sa prostredníctvom televíznej obrazovky prihovorila prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Ocenenie ViaBona Slovakia 2019 získali:

Tie najinšpiratívnejšie príklady zodpovedného podnikania vyberali nezávislé poroty zložené zo zástupcov biznisu, štátnej správy, médií, mimovládneho sektora a vzdelávacích inštitúcií, na základe nominácií firiem a osobných prezentácií v dvoch kolách.

Bystrická firma LETMO po druhýkrát medzi ocenenými

Ocenenie v kategórii Sociálne inovácie získala spoločnosť LETMO za aktívne rozvíjanie produktov, služieb a budovanie komunity pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Ocenená firma so sídlom v Banskej Bystrici, ktorá má svoj showroom aj v Piešťanoch, vytvorila unikátnu mobilnú aplikáciu VozickarMAP, ktorá umožňuje nájsť najbližšie bezbariérové objekty, komentovať ich stav alebo sa opýtať komunity vozičkárov. V súčasnosti je v nej zaznamenaných viac ako 4 000 objektov, napríklad WC, reštaurácie, školy alebo obchody.

Majiteľ spoločnosti LETMO Mirek Zeman k oceneniu povedal:

„Veľmi pekne ďakujeme za ocenenie. Tým, že je to už druhýkrát, tým je to pre nás viac než záväzné. Čo sa týka našej mapy, najdôležitejšie pre ňu je publicita. Monitoring bezbariérovosti to potrebuje o to viac, že narážame nielen na bariéry fyzické, ale aj mentálne či znalostné. Každopádne chcem poďakovať svojim spolupracovníkom a všetkým, ktorí sa na princípe dobrovoľnosti podieľali na tvorbe mapy. Vlani, keď sme toto ocenenie získali prvýkrát, tak som ďakoval kolegom, dnes by som vypichol niekoho z dobrovoľníkov v teréne. Zdeněk Haviernik je jedným z nich. Sám síce vozík nepoužíva, ale jeho dvaja synovia sú naň odkázaní. Pridal nám na mapu veľké množstvo objektov, Nech je to povzbudenie pre ďalších dobrovoľníkov, ktorí nám pomáhajú.“

Zdroj: (tom) a SME, Foto: Nadácia Pontis a ilustračné