Martin Beňuch: Nová vláda s parlamentom otvárajú príležitosť pre komplexné využívanie prírodných liečebných zdrojov v slovenskom kúpeľníctve

SPRÁVY
0 /

Minulý týždeň sme uverejnili zaujímavý rozhovor s predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Kúpeľov Sliač, a.s. Ing. Mgr. Martinom Beňuchom o aktuálnej situácii v kúpeľoch, o plánoch na ich komplexnú obnovu i o víziách rozvoja slovenského kúpeľníctva v budúcnosti.

V rámci nedávnej návštevy predsedu NR SR Petra Pellegriniho a ministrov novej vlády (vrátane ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej) za Hlas v Banskej Bystrici sa predseda parlamentu zastavil v kúpeľoch Sliač, kde mu riaditeľ Beňuch predstavil svoju víziu  celkovej rekonštrukcie štátnych kúpeľov aj s novým zameraním, vrátane ďalšieho rozvoja kúpeľníctva na Slovensku, čo bolo prijaté s veľkým porozumením.

Peter Pellegrini

Peter Pellegrini

Vznik novej vlády SR a poslaneckého zboru NR SR otvára príležitosť nielen pre lepšie a komplexnejšie zakotvenie úlohy kúpeľníctva v systéme manažmentu pacienta, ale aj pre adekvátne financovanie komplexných zdravotníckych služieb a individuálnych zdravotných výkonov poskytovaných v prírodných liečebných kúpeľoch.

Zároveň je to šanca na vytvorenie strategického dokumentu, ktorý bude výsledkom medzirezortnej spolupráce Ministerstva zdravotníctva SR a pripravovaného Ministerstva športu a cestovného ruchu SR.

Zuzana Dolinková

Zuzana Dolinková

„Kúpeľníctvo a liečivé prírodné pramene našej krajiny si vyžadujú viac pozornosti zo strany štátu. Ich úloha možno na prvý pohľad nie je tak vysoko významná, ale je skutočne dôležitá z viacerých aspektov – od prvotnej liečby, cez ochranu prírodného bohatstva a dedičstva, rozvoj regiónov prostredníctvom cestovného ruchu, až po podporu zamestnanosti či exportu služieb prostredníctvom incomingu návštevníkov zo zahraničia. Je určite mnoho tém a problematických bodov, ktoré sú väčšou prioritou aj v zdravotníctve, o tom nepochybujem, no pri správnom nastavení systému, môžeme byť významnou oporou v prevencii a významnými subjektmi v poskytovaní rehabilitácie v širokom spektre indikácií,“

hovorí riaditeľ štátnych Kúpeľov Sliač Martin Beňuch.

Martin Beňuch

Martin Beňuch

Na tieto príležitosti, ktoré kúpeľníctvo ponúka, upriamovala pozornosť aj odborná konferencia Vizionári v kúpeľníctve, ktorá sa konala priamo na pôde Kúpeľov Sliač. Zástupcovia politických strán a vtedajší tieňoví ministri venujúci sa problematike zdravotníctva diskutovali o možnostiach, ako zlepšiť postavenia kúpeľníctva na Slovensku a ako vychádzať z príkladov dobrej praxe, napríklad zo zahraničia.

„V týchto dňoch sa oboznamujeme so strategickým dokumentom novej vlády – programovýmvyhlásením. Som nesmierne rád a vďačný, že sa v ňom vyskytuje prísľub novej vlády, zamerať sa na rozvoj kúpeľného cestovného ruchu a zvýšenie unikátneho potenciálu prírodných zdrojov Slovenska. Môžem skonštatovať, že zástupcovia kúpeľov majú konkrétnu predstavu o tom, ako by sme mohli dosiahnuť efektívnejšiu spoluprácu s rezortmi a ich úradmi a najmä zlepšiť starostlivosť o pacienta. Naše predstavy sú adekvátne hodnote prírodného bohatstva, o ktoré sa dlhodobo staráme, no zatiaľ stále nedostatočne využívame jeho potenciál v zdravotníctve i cestovnom ruchu,“

tvrdí Beňuch.

K tomu, aby sa procesy zlepšili a agenda naštartovala, by podľa riaditeľa štátnych kúpeľov Sliač pomohlo  zriadenie špeciálnej medzirezortnej pracovnej skupiny, ktorej úlohou by bol vznik strategického dokumentu pre dlhodobý rozvoj a uplatnenie služieb prírodných liečebných kúpeľov a liečební v Slovenskej republike.

Dôležité je tiež venovať pozornosť financovaniu výkonov a služieb v kúpeľoch a liečebniach, podpore budovania lôžkových kapacít na rozšírenie rehabilitačných pracovísk, obnove vedeckotechnických kapacít v oblasti balneológie a balneoterapie.

V neposlednom rade je tu oblasť infraštruktúry a znižovanie investičného dlhu, ktorá vplýva na kvalitu poskytovaných služieb v kúpeľníctve a úroveň starostlivosti, údržby a rozvoj prírodných liečivých zdrojov.

„V Kúpeľoch Sliač významne pociťujeme spomínaný investičný dlh, ktorý spôsobil uzavretie niektorých liečebných domov. Mnohé z nich, nielen u nás, sú národnými kultúrnymi pamiatkami. Máme ambíciu rozvíjať toto územie a poskytovať adekvátnu úroveň služieb pre klientov. Aj preto intenzívne pracujeme na projekte obnovy a cítime, že nájdeme oporu aj v novom vedení našich akcionárov,“

dodáva riaditeľ Martin Beňuch.

Riaditeľ kúpeľov Sliač Martin Beňuch

Riaditeľ kúpeľov Sliač Martin Beňuch

Kúpele Sliač môžu byť podľa neho príkladom, ako sa dajú postaviť na nohy či ďalej rozvíjať aj ďalšie kúpele, kúpeľné liečebne a kúpeľné miesta na Slovensku.

Kúpeľníctvo má u nás historicky ešte z čias Československa obrovskú tradíciu.  pätnú väzbu z histórie, ktorou sa treba inšpirovať spätnou väzbou z histórie a pozrieť sa, ako fungovalo kúpeľníctvo vtedy. To je aj prioritou na Sliači, vrátiť do týchto kúpeľov všetko, čo tu fungovalo s moderným vybavením.

Zdroj: Black Apple a (tom) , Foto: Peter W. Haas a ilustračné