Marcové výročia oslobodenia Banskej Bystrice a Zvolene si obe mestá pripomenú položením vencov k pamätníkom

SPRÁVY
8 /

Oslobodenie Banskej Bystrice a Zvolena vojskami Červenej a Rumunskej armády, od ktorého v marci uplynie 78 rokov, si obidve mestá  pripomenú v komornom duchu.

Zvolenský primátor Vladimír Maňka si uctí pamiatku padlých vojakov 14. marca 2023  o 10:00 hod. pri Pamätníku Červenej armády na zvolenskom Námestí SNP.

Pamätník vo Zvolene

Pamätník vo Zvolene

Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko spolu s predstaviteľmi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov položia 24. marca o 11:00 hod. veniec vďaky k 15 metrov vysokému Čiernemu obelisku na banskobystrickom Námestí SNP.

Ako obaja primátori zdôraznili, zámerom samospráv zachovať odkaz osloboditeľov aj v turbulentnom období vojnového konfliktu na Ukrajine či domácich predvolebných politických súbojov.

Predstavitelia SZPB

Predstavitelia SZPB

V súvislosti s predčasnými voľbami, ktoré sa uskutočnia 30. septembra, budú všetky takéto podujatia terčom pozornosti politikov i médií. Aj vzhľadom k tomu, že môže dôjsť k snahám o ich spolitizovanie, sa oslavy oslobodenia uskutočnia v komornom duchu.

„Apelujeme na všetkých, aby rešpektovali pietny charakter marcovej spomienky na oslobodenie našich miest spod nacistickej nadvlády. Zároveň zdôrazňujeme apolitickosť spomienkových podujatí v jednom i druhom meste. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sme sa rozhodli pripomenúť si výročie pietnym aktom, bez prítomnosti zástupcov politických strán či zástupcov iných štátov,“

uviedol zvolenský primátor Vladimír Maňka.

Vladimír Maňka

Vladimír Maňka

„Banská Bystrica a Zvolen dlhé roky ukazujú, že sú pilierom stability našej krajiny. Aj naďalej budeme robiť všetko pre to, aby sme do atmosféry plnej napätia a názorových rozdielov vnášali pokoj. Dnes, viac ako inokedy, vnímame nezmyselnosť vojny. Je preto našou povinnosťou poukazovať na jej hrôzy. Nezabúdajme na minulosť a majme v úcte odkaz hrdinov vojnových konfliktov,“

dodal banskobystrický primátor Ján Nosko.

Ján Nosko pri Čiernom obelisku

Ján Nosko pri Čiernom obelisku

Posledné roky sa komorné oslavy oslobodenia oboch miest uskutočňovali v období pandémie. Vlani k tomu pribudla  vojna na Ukrajine. Treba však pripomenúť, že v Červenej armáde bojovali Rusi, Ukrajinci, Bielorusi a príslušníci ďalších národov či národností bývalého Sovietskeho zväzu, ku ktorým sa pridávali ďalší účastníci odboja proti nemeckému nacizmu a jeho pomáhačov.

Oslobodenie nám spolu s Červenou armádou priniesla aj Rumunská armáda.

To, že sa už nerobia tradičné oficiálne oslavy oslobodenia oboch miest, nemôže  znížiť našu úctu k osloboditeľom, ktorí ďaleko od vlasti položili svoje životy za našu slobodu. História sa vymazať nedá.

Nevymaže ju ani vojna na Ukrajine. Všetci normálni ľudia si želajú čo najskoršie ukončenie bojov a mier pre krajinu nášho východného suseda.  Čierny obelisk v strede banskobystrického Námestia SNP nám  pripomína minulosť, nesie v sebe odkaz padlých hrdinov vojny aby sme nezabudli, komu vďačíme za slobodu.

Zdroj: TASR a (tom)  , Foto: ilustračné