Lunter chcel veľké odmeny pre svojich ľudí, poslanci ich okresali a pridajú radovým zamestnancom

SPRÁVY
28 /

Na pondelkovom výjazdovom zasadnutí krajského zastupiteľstva vzbudil pozornosť návrh vedenia Banskobystrického samosprávneho kraja na zmenu Poriadku odmeňovania pracovníkov Úradu BBSK. Materiál predkladal riaditeľ Lunterovho úradu Matúš Hollý.

Medzi hlavné dôvody zmeny Poriadku odmeňovania krajských úradíkov, ktorý sa naposledy schvaľoval v apríli 2017, bolo podľa Hollého  zosúladenie minimálnych mzdových nárokov s platnými právnymi predpismi, prispôsobenie mzdových rozpätí a kategórií novej organizačnej štruktúre Úradu BBSK, zvýšenie flexibility a transparentnosti pri odmeňovaní, ako aj zvýšenie konkurencieschop­nosti úradu pri nábore nových zamestnancov.

„Tento poriadok už dnes nezodpovedá aktuálnym potrebám pre efektívne riadenie a ani plne nevyhovuje platnej legislatíve. Preto je potrebné nahradiť ho novým,“

uviedol  riaditeľ Úradu BBSK Matúš Hollý.

Poslanecký návrh

K predloženému návrhu mali najväčšie pripomienky poslanci strany SMER – SD, ktoré zhrnula Božena Kováčová:

„Poriadok odmeňovania sme schválili ani nie pred rokom a platy vedúcich odborov sa pohybujú cca 1400 – 1800 eur / mesiac. V pôvodnom návrhu plat riaditeľa úradu, ktorý je predkladateľom tejto zmeny, bol v rozpätí 1 800 – 3 500 eur,  t. j. maximálny  plat mohol  mať mesačne 3 500 eur + odmeny 7 krát ročne vo výške mesačného platu. V porovnaní s platmi starostov a primátorov, poslancov NR SR, ale aj samotného predsedu BBSK, sa mi to zdá neúmerne veľa.“ 

Podobné to bolo s odmenami u riaditeľov odborov (predtým vedúci odborov). Napokon sa medzi poslancami našiel kompromis, ktorý podporilo zastupiteľstvo naprieč politickým spektrom.

Ja nehovorím, že by im maximálne odmeny niekto dal, ale na papieri to bolo napísané. Našli sme kompromis v tom, že sme obmedzili odmeny riaditeľovi úradu a maximálne odmeny riaditeľom odborov. Takisto sme schválili, že maximálny plat riaditeľa úradu môže byť najviac 80% z platu župana,“

povedala Kováčová po hlasovaní zastupiteľstva.

Poslanci Smeru v rozprave upozornili aj na to, že v Banskobystrickom kraji dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca za minulý rok výšku  914 eur. Platy stoviek zamestnancov v Domovoch dôchodcov či Domovov sociálnych služieb sa však pohybujú len v rozpätí  520 – 580 Eur  (odborní zamestnancov  670 – 800 eur) v hrubom, čo je podľa poslancov  neúnosné.

Preto zastupiteľstvo zaviazalo vedenie kraja, aby do budúceho zasadnutia vyčíslilo finančný dosah poslaneckého návrhu  na zvýšenie osobného príplatku všetkým 3 100 zamestnancom BBSK o sumu 100 eur.

„Verím, že na budúce zastupiteľstvo tento návrh dostaneme a rozprúdime diskusiu o tom, akým spôsobom a kedy zamestnancom tieto prostriedky poukážeme na účty,“

dodala Božena Kováčová (Smer-SD), ktorá je zároveň starostkou obce Janova Lehota.

Reakcia vedenia BBSK

Vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja sa ohradilo voči tvrdeniam v niektorých médiách v súvislosti s novým odmeňovacím poriadkom, ktorý v pondelok odsúhlasilo zastupiteľstvo BBSK

„V prvom rade plat riaditeľa Úradu BBSK podľa žiadneho návrhu nikdy nemohol dosiahnuť hodnotu 7 tisíc eur. Výpočet, akým niektorí autori dospeli k tomuto číslu, sa na plat riaditeľa nikdy nevzťahoval, pretože funkcia riaditeľa bola samostatným paragrafom vyňatá z kategórie zamestnancov Úradu BBSK. Príplatky sa vzťahujú iba na zamestnancov podľa paragrafu 10. Plat riaditeľa je upravený výlučne podľa paragrafu 9. Riaditeľovi Úradu BBSK neprislúchajú pohyblivé zložky mzdy uvedené v § 3 schváleného Poriadku odmeňovania. Jeho cieľom je zaviesť rovnosť do odmeňovania zamestnancov Úradu BBSK,“

píše sa v stanovisku vedenia BBSK.

Zaujímavosťou je, že informácie o odmenách 7 x do roka pre riaditeľa úradu BBSK, podľa § 8 bod 2 poriadku odmeňovania, sa v stanovisku hovorcu BBSK nespomínajú.

Zdroj: (dem) a Úrad BBSK