Letné obdobie využilo mesto Banská Bystrica na skvalitnenie priestorov základných škôl

SPRÁVY
0 /

Viaceré banskobystrické základné školy sú po letných prázdninách opäť o čosi kvalitnejšie a krajšie. Voľné dni využili riaditelia na rekonštrukcie zastaraných kuchýň, jedální, tried, telocviční, ale aj na nevyhnutné opravy kanalizácie a rozvodov vody v havarijnom stave. Zatiaľ čo na niektorých školách práce ešte stále trvajú, v iných sa už žiaci a učitelia tešia z obnovených priestorov.

V Základnej škole Spojová sa počas leta zrealizovala prvá etapa rekonštrukcia kuchyne. Stavebné práce sa zamerali na zníženie stropov, výmenu elektriny, výdajných okien a maľovanie. V druhej etape, ktorá je plánovaná na budúci rok, bude obnovená zastaraná podlaha, ako aj kanalizácia.

Podarilo sa nám zrekonštruovať aj 50-ročnú zborovňu pre pedagógov a viaceré triedy.  Rodičia sú spokojní, že deti trávia čas v čistom prostredí a v priestoroch, ktoré sú pripravené na vzdelávanie,“

uvádza riaditeľka ZŠ Spojová na Fončorde Šárka Kováčová.

Na Fončorde sa realizovali stavebné práce aj v ZŠ Moskovská, v ktorej bolo nevyhnutné vymeniť vonkajšiu kanalizáciu a opraviť vodovodné potrubie v havarijnom stave v oboch pavilónoch. V základnej škole na Ďumbierskej ulici bola ukončená komplexná rekonštrukcia kuchyne a jedálne, v rámci ktorej vytvorili žiacku kuchynku a triedu pre nadaných žiakov.

 „Chceme, aby bolo vyučovanie viac interaktívne, a preto sme v kuchyni vyčlenili aj priestor pre žiakov. Budú sa tu môcť realizovať a počas rôznych krúžkov skúšať napríklad upiecť vianočné medovníčky či Sacherovu tortu, o ktorej sa učia v rámci nemeckého jazyka,“

hovorí riaditeľ ZŠ Ďumbierska Patrik Ferianc.

V ZŠ Sitnianska v Sásovej prešla rekonštrukciou veľká telocvičňa, v ktorej sa vymenili podlahy a obnovil sa aj obklad. Žiaci tak budú môcť športovať v novom modernom prostredí.

Som rád, že aj napriek zložitej ekonomickej situácii sa nám v našich školských zariadeniach postupne darí znižovať obrovský investičný dlh. Teší ma inovatívnosť zo strany riaditeľov, i to, že spoločne dokážeme vytvárať prostredie, ktoré je pre žiakov motivujúce, a zároveň zodpovedá súčasnej dobe. V tomto trende chceme pokračovať,“

dopĺňa primátor Ján Nosko.

Zdroj: Zdenka Marhefková , Foto: mesto BB a ilustračné