Lejak utopil jarmok, Hron začal stúpať a aktivisti nikde

SPRÁVY
22 /

Tak tohto roku sa nám Radvanský jarmok nevydaril. Nie kvôli organizátorom či trhovníkom, ale kvôli mimoriadne daždivému počasiu, ktoré doslova utopilo toto bystrické podujatie roka.

Pršalo s prestávkami prakticky od štvrtka až do nedele. Normálny človek ľutoval trhovníkov, ktorí zaplatili za miesto pre svoj stánok nemalú sumu, ale počasie im prekazilo tržby, návštevníkom zasa príjemný zážitok. Tak sme sa museli uspokojiť s prestávkami bez dažďa , kedy sa Námestie SNP s okolím mohlo zaplniť tak, ako po iné roky.

Škoda, lebo Radvanský jarmok ašpiruje na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Opäť sa raz potvrdilo, že postaviť kultúru a cestovný ruch na jednom či dvoch veľkých  exteriérových podujatiach za rok, keďže nemáme riadnu multifunkčnú halu, môže byť pri nevyspytateľnému počasí zradné. Ešteže nám vyšli oslavy 70.výročia SNP.

Ale zmarený mestský jarmok nebolo to najhoršie, čo hrozilo Bystričanom. Okolo nedeľného obeda totiž začal povážlivo stúpať Hron, našťastie popoludní sa nad naším mestom zľutovala zamračená obloha aj s pánom Bohom a po troch dňoch konečne prestalo pršať.

Takto šťastne sa to však kedykoľvek v budúcnosti skončiť nemusí. Zo západného Slovenska či okolitých krajín hlásia povodne a dokonca aj ľudské obete. Iba nedávno sme upozorňovali, že protipovodňová ochrana nášho mesta voči storočnej vode, napriek vykonaným opatreniam po veľkej povodni z roku 1974, je stále nedostatočná. Preto bystrickí vodohospodári pripravili projekt protipovodňových opatrení za desiatky miliónov eur z eurofondov, ale kvôli neschválenému novému územnému plánu mesta ho nemôžu dokončiť.

To však zjavne nezaujíma mestských poslancov Banskobystrickej alternatívy a vodákov, pre ktorých je člnkovanie na Hrone dôležitejšie, ako ochrana obydlí a životov Bystričanov pred povodňami. Nedávno v daždi spoločne protestovali proti malým vodným elektrárňam na Hrone a novému územnému plánu mesta, ktorého schválenie zastupiteľstvo kvôli nim na tretí pokus opäť odložilo. Akoby Hron patril iba „ekoteroristom“, čo je pracovný názov pre ľudí, ktorí pod pláštikom falošnej ochrany životného prostredia skrývajú svoje osobné či skupinové záujmy, obzvlášť pred voľbami.

Možno Bystričania bývajúci pri Hrone ani netušia, ako im títo ľudia v skutočnosti škodia. Je to paradoxné, ale kvôli veľkej vode môžu pokojne spávať Šalkovčania z Hronskej ulice, pretože investor tamojšej malej vodnej elektrárne im na oboch stranách Hrona v dĺžke jedného kilometra vybudoval tesniace hrádze s výškou koruny meter nad storočnou vodou. Do plánu ochrany proti povodniam sú popri výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov energie zapojené aj ďalšie plánované MVE pod Banskou Bystricou, ktoré dokážu zmierniť prípadnú záplavovú vlnu. Mimochodom cez ne s rybami pokojne prejdú aj loďky vodákov, ale o tom aktivisti cudne mlčia… 

V nedeľu na pravé poludnie pri povážlivo stúpajúcej hladine Hrona veru nebolo vidno na brehu poslancov BBA ani vodákov, aby protestovali proti chýbajúcej dostatočnej protipovodňovej ochrane. Tá im totiž pri letnom člnkovaní nechýba, pretože pri vysokom prietoku sedia doma. Viacerí, na rozdiel od nás ostatných, zrejme ani nejazdia autami, ktorých popri  Hrone prejdú denne desaťtisíce, ale keby niečo, tak nič…

Autor: Miro Toman, Foto: redakčné