Krátko po sebe náhle zomreli dvaja Bystričania, zamestnankyňa MsÚ dostala covid…

SPRÁVY
5 /

V posledných dňoch zastihli Bystričanov dve smutné správy. 27. januára náhle zomrela dlhoročná pracovníčka MsÚ – vedúca oddelenia služieb dlhodobej starostlivosti Beata Styková (†56)  a 1. februára náhle zomrel spevák, bývalý zamestnanec MsÚ v Banskej Bystrici a viceprimátor Robo Kazík (†73).

Mesto Banská Bystrica nezabudne

V utorok 2.februára 2021 mala pani Beata Styková pohreb. Mesto Banská Bystrica rodinám oboch zosnulých vyjadrilo úprimnú sústrasť:

„Aj napriek tomu, že smrť je súčasťou života, vždy nás hlboko zasiahne a bolí. O to horšie je, keď príde nečakane a týka sa ľudí, ktorých si vážime a máme radi.

Dnes sa lúčime s dlhoročnou zamestnankyňou Mestského úradu v Banskej Bystrici, našou kolegyňou, priateľkou a výnimočnou ženou, Beatkou Stykovou. Pracovala ako vedúca oddelenia služieb dlhodobej starostlivosti. Jej vzťah k seniorom a k zdravotne znevýhodneným obyvateľom nášho mesta išiel vysoko nad rámec plnenia si pracovných povinností. Skúsenosť, empatia, nasadenie, ochota pomôcť, a predovšetkým ľudskosť.

A to všetko vždy s úsmevom, pokojom a vzácnym nadhľadom. Tak si ju budeme navždy pamätať. Česť tvojej pamiatke, Beatka. Budeš nám chýbať a nezabudneme na teba.

Včera nás zároveň zasiahla smutná správa o smrti bývalého viceprimátora nášho mesta, pána Roba Kazíka. Na Mestskom úrade v Banskej Bystrici pracoval šestnásť rokov, z toho štyri roky vo vedení mesta. Rodine i priateľom vyjadrujeme úprimnú sústrasť. Česť jeho pamiatke.“

Úprimnú sústrasť rodine pani Beaty Stykovej, ktorú sme poznali a spolupracovali s ňou v rámci MsÚ, vyjadruje aj redakcia Bystricovín.

Beata Styková

Beata Styková

Prečo zomrela zamestnankyňa MsÚ?

Faktom je, že tých, čo poznali Beatu Stykovú a Roba Kazíka, ich náhla smrť v krátkom slede za sebou šokovala. Kým u populárneho speváka išlo pravdepodobne o infarkt, v prípade dlhoročnej zamestnankyne MsÚ bolo príčinou smrti pravdepodobne ochorenie COVID 19.

Aj napriek tomu, že podstúpila prvé očkovanie na Covid-19, na ktoré mala nárok ako pracovníčka kritickej infraštruktúry, druhú dávku vakcíny už nestihla.  Ešte predtým sa infikovala koronavírusom a zdá sa, že to sa jej stalo osudným.  Presnú príčinu smrti určí pitva a ďalšie laboratórne vyšetrenia.

Na Slovensku koncom minulého roka začalo dlho očakávané očkovanie prvých najohrozenejších skupín obyvateľstva a tento týždeň sa rozbieha kampaň, ktorá má motivovať obyvateľov k postupnej registrácii na očkovanie vo vakcinačných centrách. Bolo by žiaduce, aby sa počas uvedenej kampane kládol dôraz, okrem uvádzania všetkých výhod očkovania proti COVID-19, aj na informáciu, že pre skutočnú účinnosť vakcíny je potrebné absolvovať dve očkovania  po sebe v rozmedzí niekoľkých týždňov.

Reakcia MZ SR na informácie okolo smrti zamestnankyne MsÚ na Covid-19 po očkovaní

Ministerstvo zdravotníctva SR v utorok zverejnilo na svojej webovej stránke reakciu na rôzne „dezinformácie“, ktoré sa v súvislosti so smrťou zamestnankyne MsÚ v Banskej Bystrici začali šíriť na sociálnych sieťach. My sme však zachytili pochybnosti jej blízkeho rodinného príslušníka na Facebooku, že zomrela po očkovaní na covid, ktorý dostala, hoci predtým bola zdravá a vzhľadom na svoje pracovné zaradenie aj pravidelne testovaná. MZ SR k tomuto prípadu uviedlo:

„Jedným z najčastejších typov dezinformácií o očkovaní je, že akékoľvek úmrtie, ku ktorému dôjde po očkovaní, sa na internete automaticky pripisuje očkovaniu samotnému, bez poznania zdravotného stavu alebo ďalších súvislostí.

56-ročná zamestnankyňa mestského úradu v Banskej Bystrici bola 8.1. očkovaná proti Covidu-19 v nemocnici v Banskej Bystrici. Očkovaná bola preto, lebo prichádzala do kontaktu s klientami a zamestnancami domovov sociálnych služieb.

Následne sa nakazila koronavírusom a 27.1. zomrela. Účinnosť prvej dávky vakcíny od Pfizer/BioNTech je na úrovni 52 percent, preto je možné sa nakaziť aj po prvom očkovaní. Po podaní druhej dávky vakcíny účinnosť stúpne na 95 percent.

Podľa riaditeľa sekcie súdneho lekárstva a patologickej anatómie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Michala Palkoviča nariadená pitva nepreukázala súvis medzi očkovaním a dôvodom úmrtia a predbežne tento súvis vylučuje.

Na jednoznačné preukázanie toho, či bol Covid-19 prvotnou príčinou úmrtia alebo bude toto úmrtie evidované ako „v súvislosti s Covidom-19“, musia prebehnúť ďalšie vyšetrenia a histopatologické analýzy.

O všetkých hlásených vedľajších účinkoch pravidelne informujeme a sú poctivo skúmané. Je dôležité rozlišovať medzi zdravotnými ťažkosťami, ku ktorým príde v čase po podaní vakcíny, ale so samotným očkovaním vôbec nesúvisia a zdravotnými ťažkosťami, pri ktorých sa skutočne potvrdí súvis s očkovaním.

Prosíme vás nešírte neoverené informácie o očkovaní, v podobných prípadoch je dôležité počkať na pitvu a podrobnejšiu analýzu.

Na Slovensku bolo do dnešného dňa zaočkovaných 142 751 osôb a hlásených bolo 26 závažných vedľajších účinkov a 1 prípad úmrtia v možnej súvislosti s očkovaním. Celkový počet úmrtí „na Covid“ je 4 784 a celkový počet úmrtí „s Covidom“ je 1 075.“

Pre zaujímavosť Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) doposiaľ nahlásili 453 podozrení na nežiaduce účinky v súvislosti s vakcínou proti ochoreniu Covid-19, z toho 25 hlásení bolo vyhodnotených ako závažných. Medzi podozreniami na závažné nežiaduce účinky to boli napríklad alergické reakcie, prekolapsový stav, synkopu, trombózu a anafylaktickú reakciu. Ústav ich vyhodnotil ako závažné, vyžadovali si aj lekárske ošetrenie. Po zásahu lekára však došlo k zotaveniu pacientov.

ŠÚKL bolo nahlásené aj jedno úmrtie. Išlo o 79-ročného pacienta s viacerými chronickými ochoreniami, ktoré pitva určila ako hlavnú príčinu úmrtia. K celkovému zhoršeniu zdravotného stavu tohto pacienta prispeli aj inak mierne nežiaduce účinky po očkovaní – horúčka a slabosť.  My budeme čakať na objektívne vysvetlenie všetkých podstatných okolností náhlej smrti Bystričanky v súvislosti s covidom…

Autor: (tom), Foto: ilustračné