Krajskí poslanci odvolali riaditeľa Stredoslovenského múzea

SPRÁVY
2 /

Zastupiteľstvo  Banskobystrického samosprávneho kraja vo štvrtok schválilo dva návrhy na odvolanie riaditeľov organizácií riadených krajskou samosprávou. Ide o riaditeľa Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici Romana Hradeckého a riaditeľku zariadenia sociálnych služieb Domov Márie v Banskej Štiavnici Martinu Kováčikovú.

Obidvaja riaditelia dostali možnosť vyjadriť sa k návrhom na svoje odvolanie pred poslancami. Väčšina zastupiteľstva napokon na základe predložených argumentov a odporúčania odbornej  komisie hlasovala za odvolanie.

Návrh na odvolanie Romana Hradeckého z funkcie riaditeľa SSM predkladal predseda BBSK Ján Lunter. V odôvodnení uviedol opakované, rozsiahle a závažné porušovanie všeobecne záväzných právnych a vnútorných predpisov, ktoré počas vykonávaných kontrol zistili orgány štátnej a verejnej správy.

Na základe výsledkov vykonaných kontrol  boli za posledné tri roky Stredoslovenskému múzeu uložené pokuty v celkovej výške 3 800 eur. Dve od Inšpektorátu práce Banská Bystrica a jedna od Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

„Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici uhradilo uložené pokuty z rozpočtu organizácie, čo považujeme za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami organizácie a neefektívne vynaloženie verejných prostriedkov,“

uviedol Ján Lunter.

SSM pod vedením Romana Hradeckého prehralo súdny spor s bývalou zamestnankyňou, ktorej musí vyplatiť ušlú mzdu vo výške viac ako 8 500 eur. K tomu treba prirátať súdne trovy a ďalšie s tým spojené výdavky, čo zaťaží rozpočet SSM na úkor zamestnancov a bežnej prevádzky.

Niektorí poslanci uznali odbornosť odvolaného riaditeľa múzea, ale prevládol záujem chrániť verejné financi kraja v Stredoslovenskom múzeu, čo sa doteraz v spomínaných prípadoch nedialo. Nových riaditeľov vyberie sedemčlenná komisia vo výberových konaniach

 

Zdroj: SITA a (dem), Foto: ilustračné