Kraj má krízový plán, bude koordinovať služby aj donášku potravín pre seniorov

SPRÁVY
0 /

Banskobystrický samosprávny kraj vyčlení kapacity svojej Rozvojovej agentúry na pomoc ľuďom v krízovej situácii. Reaguje tak na preventívne opatrenia, ktoré boli prijaté v súvislosti so šírením nového koronavírusu.

Krízový štáb pri Úrade BBSK sa v pondelok dohodol na zabezpečení nasledovných služieb, ktoré by mali začať fungovať do konca týždňa. O presnom termíne a mechanizme fungovania bude informovať pre každú službu samostatne po vyjasnení detailov.

Karanténne centrá pre ľudí vracajúcich sa zo zahraničia

BBSK poskytne 4 internáty v rôznych oblastiach kraja pre potreby ľudí, ktorí sa vracajú zo zahraničia a musia zostať v povinnej karanténe. V prípade potreby je kraj pripravený ich počet navýšiť.

Prioritne sem budú umiestňovaní rodinní príslušníci zamestnancov zariadení sociálnych služieb, aby títo neboli v ohrození a bola zabezpečená bezproblémováprevádzka jednotlivých zariadení. Pri dostatočných kapacitách budú karanténne zónydostupné aj pre širšiu verejnosť.

BBSK bude popri naliehavých prípadoch žiadať aj prioritné testovanie ľudí v karanténnych centrách na prítomnosť nového koronavírusu. Využívať tiež bude súkromné testovacie laboratóriá, aby v prípade negatívnych výsledkov mohli ľudia opustiť karanténne centrum aj skôr ako po 14 dňoch, ak to po konzultácii s odborníkmi bude možné.

Nábor a databáza dobrovoľníkov

BBSK aktívne osloví prostredníctvom stredných a vysokých škôl a organizácií, ktoré sa venujú práci s mládežou, mladých ľudí od 18 rokov, aby sa zaregistrovali ako dobrovoľníci – ich úlohou bude v prípade výpadku personálu v zariadeniach sociálnych služieb (z dôvodu ich ochorenia alebo karantény) pomôcť zabezpečiť ich chod.

Kraj osloví zariadenia sociálnych služieb, aby nadefinovali najohrozenejšie pozície a ich počty a vypracuje krízový plán s nasadením zaregistrovaných dobrovoľníkov.

Stráženie detí kľúčových zamestnancov

Krajská samospráva pripraví databázu študentov a pedagógov, ktorí sa zaregistrujú ako dobrovoľníci pre službu stráženia detí – tá bude určená pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb, lekárov  a sestry, policajtov, hasičov či záchranárov, ktorým výkon povolania v čase krízy neumožňuje zostať doma.

BBSK pripraví online formulár, prostredníctvom ktorého sa budú môcť záujemcovia o takúto službu registrovať a následne zabezpečí sieťovanie dobrovoľníkov so záujemcami o stráženie detí.

Samotné fungovanie služby a maximálne počty detí v jednej skupine budú pred spustením odkonzultované s odborníkmi z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Donáška potravín a voľnopredajných liekov pre seniorov

Kraj vytvorí call centrum pre seniorov, kde budú môcť nahlasovať svoje požiadavky na zabezpečenie nákupov potravín a liekov, aby ako najohrozenejšia skupina nemuseli opúšťať svoje domovy.

BBSK bude spolupracovať priamo s obchodnými reťazcami s cieľom zadať objednávku online. Oni ju pripravia a pomocou vozového parku, ktorý má kraj k dispozícii, ju privezieme priamo k seniorom.

Pred spustením služby BBSK zabezpečí dostatok ochranných pracovných pomôcok pre ľudí, ktorí ju budú zabezpečovať.

Izolačné miestnosti v budovách kraja

BBSK už v piatok 13. marca ponúkol štátu svoje priestory pre rozšírenie kapacít infekčných oddelení nemocníc. V prípade, ak na túto požiadavku štát zareaguje, je Banskobystrický samosprávny kraj pripravený koordinovať ďalší postup, personálne i materiálne vybavenie s príslušnými orgánmi.

Ochranné rúška pre čo najviac ľudí

BBSK zabezpečí ochranné rúška pre zamestnancov kraja a zamestnancov ďalších organizácií, u ktorých si objednáva služby či inak s nimi spolupracuje, v nasledovnom poradí:

zariadenia sociálnych služieb

ambulantní lekári

šoféri autobusov prímestskej dopravy

ostatní zamestnanci

Pre potreby BBSK šije od pondelka rúška sociálny podnik vo Valaskej, pridať by sa k nemu v priebehu týždňa mali niektoré stredné školy a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. Kraj tiež oslovil všetkých 15 registrovaných sociálnych podnikov na svojom území s otázkou, či je možné ich prevádzku prispôsobiť na šitie ochranných pomôcok či výrobu ďalších nedostatkových produktov.

 

 „V najbližších dňoch určíme projektových manažérov z Rozvojovej agentúry BBSK, ktorí budú spolu so svojim tímom a za pomoci externých spolupracovníkov koordinovať pomoc ľuďom, ktorým do života zasiahli preventívne opatrenia proti šíreniu COVID-19. Je dôležité, aby naša pomoc bola systémová a obyvatelia presne vedeli, ako a kedy sa na nás majú obrátiť,“

povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Už prijaté opatrenia:

– zákaz návštev v zariadeniach sociálnych služieb (od piatku 6. marca),

– zatvorenie všetkých kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK (od pondelka 9. marca),

– zatvorenie všetkých strednýchškôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK (od štvrtka 12. marca),

– zatvorenie všetkých zariadení sociálnych služieb a stacionárov (verejných aj neverejných), ktoré poskytujú svoje služby dennou formou (od pondelka 16. marca), bez krátenia príspevkov pre poskytovateľov zo strany BBSK,

– zákaz sedenia v autobusoch prímestskej dopravy na predných sedadlách za vodičom a v rade vedľa + odporúčaný vstup do autobusu len s ochranou úst a nosa a v ochranných rukaviciach (od pondelka 16. marca) + platia všetky opatrenia štátu uvedené tu: https://virus-korona.sk/#measures_taken.

BBSK zakáže vstup do autobusov bez ochrany tváre

Banskobystrický samosprávny kraj sa od stredy 18. marca rozhodol sprísniť opatrenia na ochranu vodičov i cestujúcich v prímestskej autobusovej doprave. Nosenie rúška, či inej vhodnej ochrany nosa a úst, sa stane pre cestujúcich povinné.

„Po dohode s dopravcami pristupujeme k tvrdším opatreniam, ktoré majú spomaliť šírenie nového koronavírusu a udržať vodičov i cestujúcich v bezpečí. Do autobusov budú vpustení len ľudia s ochranou tváre, tých, ktorí toto nariadenie nebudú rešpektovať, môže vodič vylúčiť z prepravy,“

povedal predseda BBSK Ján Lunter s tým, že kraj k tomuto kroku pristúpila po tom, ako u oboch dopravcov preverila, že vodiči autobusov už ochrannými prostriedkami disponujú.

Toto opatrenie bude platiť až do odvolania, rovnako ako zákaz sedieť na prvých štyroch sedadlách za vodičom, teda tesne za ním a v rade vedľa. Župa cestujúcim tiež odporúča nosiť ochranné rukavice a obmedziť platby hotovosťou.

Prihlasovanie dobrovoľníkov

Banskobystrický samosprávny kraj zároveň spustil online prihlasovanie dobrovoľníkov, ktorí by mali záujem pomôcť s telefonickým zberom objednávok od seniorov, balením potravín a liekov a ich donáškou, ako výpomoc v zariadeniach sociálnych služieb či na ďalších pozíciách. Záujemcovia sa môžu prihlasovať tu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhj3zP4I_vk5GhdBxOpPajtu9lF17C68UDU_65gXoOjdeUFg/viewform

Zdroj: Lenka Štepáneková, Foto: ilustračné