Kotlebovci si kopli do Židov kvôli žene, ktorá prežila Osvienčim

SPRÁVY
5 /

Ľudová strana Naše Slovensko Mariana Kotlebu podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, ktorým má byť nezisková organizácia Post Bellum. Tá pri príležitosti 70.výročia konca druhej svetovej vojny na banskobystrickom Námestí SNP nedávno  inštalovala výstavu s príbehmi ľudí, ktoré sa stali obeťami nacizmu s holokaustom a komunizmu.

Štefánia Lorándová

Narodila sa v Michalovciach. Bola členkou ľavicového sionistického hnutia Hašomer Hacair (Mladý strážca) a počas vojny pôsobila v ilegalite v Budapešti. Spolu s ďalšími aktivistami pracovali pre židovských utečencov. Menili im identitu a pomáhali ujsť z nacistami ovládaných štátov.

Mladú Štefániu Lorándovú alias Demeterovú niekoľkokrát zatkli. Po poslednom zadržaní skončila vo vyhladzovacom tábore v Osvienčime. Prežila. V 50. rokoch minulého storočia  ju pre kritiku komunistického režimu vylúčili z KSČ. Zomrela v roku 2012.

 

Trestné oznámenie ĽSNS

Kotlebovci vytrhli z príbehu Štefánie Lorándovej, ktorá prežila koncentračný tábor Osvienčim a zachránila stovky Židov, jej príslušnosť k sionistickému hnutiu počas vojny, pomáhajúc ľuďom ohrozených nacizmom. Tým len potvrdili, že ĽSNS so sídlom v byte svojho predsedu Mariana Kotlebu na Kráľovoholskej patrí k najkrajnejšej pravici znevažujúcej nielen SNP a tradičné hodnoty európskej demokracie, ale aj príslušníkov inej rasy či národnosti.

V osobne podanom  trestnom oznámení podpísanom tajomníkom ĽSNS Martinom Beluským   na OR PZ v Banskej Bystrici dňa 30.oktobra  sa píše:

„Týmto podávame trestné oznámenie na neznámych páchateľov pre podozrenie zo spáchania trestného činu propagácie a podpory skupín smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd podľa § 421 ods. 2 písmeno a) Trestného zákona č. 300/2005 v znení neskorších predpisov, ktorého sa mali dopustiť tým, že verejne propagovali hnutie, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb.“  

V odôvodnení sa uvádza, že na Námestí SNP sa nachádzali bannery neziskovej organizácie Post Bellum.

„Na jednom z bannerov je fotografia Štefánie Lórandovej  (1919-2012), pod ktorej menom je textčlenka sionistického hnutia Hašomer Hacair, prežila Osvienčim.“

Podľa ĽSNS predmetný banner týmto textom propaguje sionistické hnutie a sionizmus, má byť ideológiou resp. hnutím, ktoré bolo rezolúciou VZ OSN č.3379 z 10.novembra 1975 označené za „formu rasizmu a rasovej diskriminácie“ (poznámka: v decembri 1991 OSN túto rezolúciu zrušilo). ĽSNS vymenúva ozbrojené útoky rôznych sionistických hnutí v Palestíne.

 

Reakcia Post Bellum SK

Štefánia Lorándová zachránila stovky životov. Slovenským utečencom v Maďarsku pomáhala počas druhej svetovej vojny získavať falošné doklady. Jej samej však táto odbojová činnosť priniesla internovanie do nacistického koncentračného tábora Osvienčim – Brezinka. Portrét statočnej Štefánie Lorándovej sa stal súčasťou výstavy „Príbehy 20. Storočia“ umiestnenej v dňoch 18. – 31. októbra 2015, na Námestí SNP v Banskej Bystrici.  

Príbeh Lorándovej vyprovokoval predstaviteľov strany Naše Slovensko, ktorí podali trestné oznámenie na „neznámého páchateľa“ za propagáciu sionizmu. Podľa nich príbeh pani Lorándovej šíri násilie a smeruje k potlačovaniu základných práv a slobôd občanov.

Áno, Štefánia Lorándová bola členkou odbojovej sionistickej organizácie ha-Šomer, a túto informáciu sme na výstavnom paneli uviedli. Dovoľujeme si upozorniť predstaviteľov Ľudovej strany Naše Slovensko, ktorej členovia sa tak radi obliekajú do čiernych uniforiem, ktoré nie sú nepodobné nacistickým, ktoré používali jednotky SS, na niekoľko pre nich zjavne zanedbateľných skutočností.  

Členovia ha-Šomer počas vojny pomáhali prenasledovaným Židom, organizovali ich emigráciu a rôznymi podobami sa zapojili do odboja proti nacizmu.

Strana Naše Slovensko sa v trestnom oznámení odvoláva na rezolúciu č. 3379 Valného zhromaždenia OSN, ktoré sionizmus označuje „za formu rasizmu a rasovej diskriminácie.“ Rezolúciu navrhli v roku 1975 arabské štáty a presadili ju s pomocou štátov niekdajšieho socialistického bloku,  na čele so ZSSR. Ide pritom o politicky motivovanú protiizraelskú rezolúciu, ktorá bola v decembri 1991 v OSN  anulovaná.  

Nezisková organizácia Post Bellum sa venuje dokumentácii histórie 20. storočia prostredníctvom spomienok pamätníkov. Zbierame príbehy, ktoré rozprávajú o totalitných režimoch minulého storočia – nacizme a komunizme. Trestné oznámenie, ktoré na nás bolo podané, vnímame ako potvrdenie dôležitosti našej práce – zber autentických spomienok pamätníkov, rovnako ako triezvy a kritický prístup k prameňom a informáciám, sú prostriedkom ako manipulácii dejín, ku ktorej zo strany extrémistických hnutí dochádza, možno čeliť.

Robíme tak okrem iného práve preto, aby ľudia ako je pán Kotleba, predseda a zakladateľ Ľudovej strany Naše Slovensko, nemohli bez ostychu klamať, populisticky využívať xenofóbne nálady v spoločnosti tak, ako to urobili nacisti, ktorí rozpútali 2. svetovú vojnu. Vo svetle takých príbehov, ako je ten pani Lorándovej, pôsobia prívrženci Kotlebovej strany smiešne.  

Je povzbudzujúce, že Ľudová strana Naše Slovensko sa v trestnom oznámení opiera o Medzinárodnú dohodu o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie, ktorú prijalo Valné zhromaždenie OSN v roku 1965. Základnou myšlienkou tohto dokumentu je, že všetci ľudia – bez rozdielu rasy a národnostného pôvodu – sú si rovní. Vyzývame Ľudovú stranu Naše Slovensko, aby tento všeobecný princíp ctila a dodržovala.

Pre pamäť uvádzame, že  júlovom čísle občasníka Bystrický kraj, ktorý vydáva Úrad BBSK vedený županom Marianom Kotlebom, sa v článku „Oslobodzujeme kraj z dlhového otroctva“ objavila prečiarknutá karikatúra Žida so zväzkom bankoviek v ruke. Také sa používali v  protižidovských novinách n Gardista či Slovák počas vojnového Slovenského štátu za prezidenta Tisa, ktorého ĽSNS považuje za svoj idol. Málokto si to vtedy všimol…

 

Autor: (tom), Foto: Post Bellum SK