Kabinet rómskeho umenia a kultúry na UMB – ojedinelý projekt na akademickej pôde

SPRÁVY
0 /

Na Pedagogickej fakulte UMB otvárajú ojedinelý projekt na akademickej pôde – Kabinet rómskeho umenia a kultúry pri Katedre výtvarnej kultúry PdF Univerzity Mateja Bela.

Slávnostné otvorenie kabinetu sa uskutoční v utorok 22. októbra od 10:00 hod. v Aule PdF za účasti vedenia UMB a predstaviteľov strategických partnerských inštitúcií a odbornej verejnosti.

Cieľom KRUK PdF UMB je podporovať tvorivú umeleckú činnosť v oblasti rómskeho umenia a kultúry, vedecky a výskumne reflektovať otázky rómskeho umenia a kultúry, jej svojbytnosti, autentickosti či špecifickosti v kontexte majoritnej spoločnosti z hľadiska rôznych vedných disciplín.

Súčasne sa KRUK zameria i na osvetovú a edukačnú činnosť zameranú na odkrývanie stereotypných vzorcov myslenia majoritnej i minoritnej časti spoločnosti. Koordinátorky kabinetu Daniela Kováčová a Emília Rigová uvádzajú:

Kabinet rómskeho umenia a kultúry je pokusom vytvoriť interdisciplinárny priestor mapujúci z rôznych perspektív bohatosť súčasného rómskeho umenia a kultúry.. Pod jeho záštitou sa otvára priestor pre trvalý dialóg oscilujúci okolo kľúčových tém ako minority, tak i majority.

Súčasťou slávnostného otvorenia KRUK bude panelová diskusia zameraná na emancipáciu rómskeho umenia a kultúry v zastúpení odborníčok z danej oblasti: Zuzany Kumanovej, Juriny Rusnákovej, Valerie Leray, Anny Mirga Kruszelnickek a Moniky Duždovej.

Súčasťou podujatia je aj slávnostné otvorenie medzinárodnej výstavy Keres Kultúra!, ktorá sa otvára v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici 22. októbra o 17:00 hod. Výstavu organizuje Stredoslovenská galéria v spolupráci so Slovenskou národnou galériou a Banskobystrickým samosprávnym krajom.

Výstava predstavuje tvorbu mladej generácie umelcov, ktorí s témou rep. v téme rómskej identity pracujú a kriticky ju reflektujú. Teda na rozdiel od množstva výstav skôr idylicky zameraného insitného umenia Rómov, tu pôjde o živé, diskurzívne a aktuálne súčasné umenie, ktoré sa na tradíciu odvoláva, ale v mnohom s ňou polemizuje, je voči nej aj značne kritické.

Zdroj: Dana Straková, Foto: ilustračné