Jesenný zber nebezpečného odpadu v meste pod Urpínom

SPRÁVY
0 /

Medzi odpad s obsahom škodlivých látok patria autobatérie, batérie, farby, lieky, motorové, jedlé minerálne, syntetické oleje a olejové filtre, odpadové chemikálie, znečistené obaly, plasty či textílie a vody znečistené škodlivinami.

Ďalej sú to ortuťové teplomery, riedidlá, rozpúšťadlá, ustaľovače, vývojky a výbojky, odpad s obsahom nebezpečných látok, zvyšky pesticídov a insekticídov, žiarivky, elektrické a elektronické spotrebiče.

Obyvatelia Banskej Bystrice môžu odpad bezplatne odovzdať počas roka od pondelka do štvrtka v čase medzi 7:00 a 15:00 hod. spoločnosti DETOX, s. r. o. na Zvolenskej ceste 139 (smer na Iliaš, prvá odbočka vpravo do priemyselného areálu), tel. č.: 048/471 25 25.

Aj počas mobilného zberu v termínoch 26. novembra a 3. decembra 2022 tak môžu urobiť na prevádzke, a to od 8:00 do 13:00 hod.

„Všetkých žiadame o trpezlivosť a prosíme, aby nevytvárali skládky odpadu na miestach zberu. V stanovenom termíne počkajte na zberové vozidlo spoločnosti DETOX s.r.o. Mimo uvedené zastávky, nie je vzhľadom na časový harmonogram možné zastaviť, resp. zájsť,“

hovorí Peter Suchý, vedúci Oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ v Banskej Bystrici.

Peter Suchý

Peter Suchý

Vzhľadom na zmenu legislatívy nie je možné prevziať azbest. V prípade potreby je možné kontaktovať Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorý je oprávnený nakladať s týmto typom odpadu. Zároveň nie je možné prevziať ani opotrebované pneumatiky. Bezplatne ich možno odovzdať v akomkoľvek autoservise.

Harmonogram jesenného zberu, vrátane presných miest a časov, nájdete na tomto odkaze.

Zdroj: Dominika Adamovičová , Foto: ilustračné