Jednorazové plasty na Slovensku končia v roku 2021, chystá sa zálohovanie PET fliaš

SPRÁVY
2 /

Na Slovensku bude platiť definitívny zákaz uvádzania jednorazových plastových výrobkov na trh od 1. januára 2021. Informoval o tom minister životného prostredia László Sólymos.

Koniec jednorazových plastov na Slovensku  sa blíži

Podľa ministra sa zákaz bude týkať deviatich druhov jednorazových plastových výrobkov. Ide o plastové taniere, príbory, miešadlá na nápoje, slamky, paličky od balónov, vatové tyčinky do uší, nádoby na potraviny vyrobené z expandovaného polystyrénu, nápojové obaly a poháre z expandovaného polystyrénu.

„Som presvedčený, že v boji proti odpadom sa Slovensko už musí vymaniť z pozície večného dobiehania európskych krajín. Dvojnásobne to platí o plastoch. Ročne sa na slovenský trh dostane približne 14- isíc ton neobalových plastových výrobkov,“

povedal minister životného prostredia László Sólymos.

laszlo solymos

Výraznú časť z uvedených plastov tvoria najmä slamky či plastové príbory. Sólymos si myslí, že práve tieto výrobky sa dajú nahradiť ekologickejšími alternatívami z papiera alebo výrobkami na viacero použití.

Protiplastové opatrenia podľa riaditeľa odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie envirorezortu Petra Šimurka zapracovali do novely zákona o odpadoch:

„Legislatíva prešla interným pripomienkovým konaním a v najbližších dňoch vstúpi do medzirezortného pripomienkového konania (MPK). Ak bude postup, tak ako sme ho nastavili v rámci harmonogramu, tak novela sa dostane na vládu na jeseň tohto roku, pretože materiál predtým musí prejsť vnútrokomunitárnym pripomienkovým konaním, teda na úrovni Európskej únie.“

Zálohovanie PET fliaš

Minister Sólymos dodal, že robia všetko pre to, aby sa do praxe čo najskôr zaviedlo aj zálohovanie PET fliaš. Zákon je podľa jeho slov hotový, prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním a po povinnom posúdení Európskou úniou bude predložený vláde. Zálohovanie PET fliaš a plechoviek by mohlo byť realitou už budúci rok. Výšku zálohy by malo ministerstvo určiť prostredníctvom vyhlášky.

Podľa jej návrhu majú byť PET fľaše zálohované minimálne sumou 0,12 eura, plechovky 0,10 eura. Zálohovanie sa má týkať všetkých jednorazových nápojových obalov z plastu alebo z kovu s objemom 0,1 litra až tri litre.

Na systém má okrem envirorezortu dohliadať aj Slovenská inšpekcia životného prostredia a Slovenská obchodná inšpekcia. Za nedodržiavanie zákona hrozia výrobcom aj distribútorom pokuty.

zalohovanie pet flias1

Zálohovanie pomôže aj slovenským národným parkom

Národné parky na Slovensku už dlhodobo bojujú s plastovými fľašami resp. odpadmi tohto druhu, ktoré znečisťujú najmä vodné toky. Veľa z nich sa nachádza v sieti chránených území národných, ako aj európskych.

Každoročne realizujú jednotlivé Správy Národných parkov rôzne akcie a podujatia i za pomoci širokej verejnosti, ktoré majú za cieľ vyčistiť jednotlivé územia od odpadu rôzneho druhu. Nachádzajú sa tu stovky plastových fliaš, hlavne v blízkosti osád.

tanap

Problém s PET fľašami vnímajú riaditelia národných parkov na Slovensku za vypuklý. Preto jednoznačne podporujú myšlienku zavedenia zálohovania týchto plastových fliaš. Pomohlo by to nielen chráneným územiam, ale aj voľnej krajine. Skupiny obyvateľstva s minimálnym zárobkom môžu byť dobrými pomocníkmi pri odstraňovaní fliaš z prírody.

Pozrite si video z čistenia prielomu Hornádu v roku 2018 v Národnom  parku Slovenský raj:

Štátna ochrana prírody spolu so Správami Národných parkov a Chránených krajinných oblastí plne podporuje zálohovanie PET fliaš a plechoviek a prikláňa sa tak na stranu väčšiny obyvateľov Slovenska.

Dobrým príkladom sú skúsenosti zo zahraničia, kde v prírode po zavedení zálohovania sa objavujú PET fľaše iba v minimálnom počte. Veríme, že nová legislatíva vstúpi do platnosti čo najskôr a pomôže tak i slovenskej prírode.

zalohovanie pet flias3

 

TASR a ŠOP BB ilustračné