Jedinečný kurz na Slovensku a v Európe poskytuje EF UMB

SPRÁVY
0 /

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela (EF UMB)  a Psychophonetics Institute International (PII) uzavreli dňa 3. septembra 2018 zmluvu o spolupráci, ktorá umožnila priniesť na Slovensko unikátny diplomovaný postgraduálny kurz v holistickom counselingu pre pracovisko. O čo ide?

Psychofonetika

Counseling  je u nás pojem nový, podobne ako to bol pred pár rokmi koučing. Holistický counseling je najmä nástroj osobného rozvoja, ktorý pomáha transformovať životné a pracovné výzvy na príležitosti pre osobný a profesijný rozvoj. Nejde tu o nápravu psychopatologických javov, ale o cestu duševného rozvoja smerom k vyššiemu, plnšiemu a hlbšiemu potenciálu človeka.

Nové prístupy 21. storočia k líderstvu sú čoraz viac orientované na manažment rozvoja zamestnancov, ľudí. Za účelom rozvoja profesionálov z firemných, vládnych a mimovládnych organizácií, terapeutov, zdravotníckych pracovníkov, pedagógov, HR manažérov a všetkých, ktorí sa venujú osobnému rozvoju, pripravili EF UMB a PII unikátny kurz, aký sa nenájde v celej Európe.

Hlavnou metódou je psychofonetika, ktorú stručne približuje Mira Heribanová z PII:

Psychofonetika je metóda sebauvedomenia a obnovy celého človeka: tela, životnej energie, duše i ducha. Psychofonetika je výnimočná tým, že poskytuje praktické nástroje na zmenu a vyzdravenie na základe spoznania príčin a súvislostí pomocou metodickej empatie –  každý môže potenciálne tieto nástroje využívať.“

Yehuda Tagar  nielen pre terapeutov

Kurz je vhodný pre každého, kto sa chce rozvíjať, špeciálne pre profesie ako učitelia, lekári, zdravotnícki pracovníci, tréneri, lektori, sociálni pracovníci, právnici, umelci, manažéri, koučovia, všetci ktorí pracujú s klientmi, ale aj pre rodičov, manželov, partnerov. Nie je potrebné mať vyštudované psychológiu alebo terapeutické poradenstvo, dôležitá je schopnosť pracovať s ľuďmi.

Tvorca kurzu je YehudaTagar, izraelsko – austrálsko – juhoafrický lektor, riaditeľ PII a tiež organizácie Psychosophy Academy of Central Europe. Yehuda praktikuje a vyučuje psychofonetiku a metodickú empatiu, robí poradenstvo pre jednotlivcov i organizácie už vyše 30 rokov na piatich kontinentoch. Od roku 2012 pôsobí aj v Strednej Európe.

Yehuda Tagar3

Kurz poskytuje absolventom komplexný súbor zručností pre sebapoznanie, osobný rozvoj a transformáciu, zručnosti v oblasti udržateľnosti, komunikáciu a vodcovské schopnosti v kombinácii s hlbokým pochopením štruktúry ľudských skúseností a ich potenciálu pre zmenu a rozvoj. Kurz je jediný svojho druhu, som veľmi rada, že bude ponúkaný práve na našej fakulte a vedený takým odborníkom, akým je Yehuda Tagar,“

dopĺňa Mária Murray Svidroňová, docentka na Ekonomickej fakulte.

Prihlásiť sa je možné už teraz

Kurz začína v januári 2019, prihlášku je možné podať už dnes. Kurz bude prebiehať v priestoroch Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Kurz je organizovaný počas roka ako cyklus 7 seminárov, každý v trvaní 5 dní. Viac informácií možno nájsť na www.psychophonetics.comwww.ef.umb.sk.

 

 

Zdroj: Dana Straková, Foto: UMB a ilustračné