Hokejový klub HC´05 sa bude podieľať na financovaní prevádzky zimného štadióna

SPRÁVY
4 /

Mesto dlhodobo financovalo prostredníctvom dotácií celú prevádzkovú potrebu profesionálneho hokejového klubu pri využívaní zimného štadióna na tréningovú a zápasovú činnosť, ktorá tvorí cca 15 % využívania kapacity celého štadióna.

Vzhľadom na všeobecne známe objektívne skutočnosti mimoriadne nepriaznivej ekonomickej situácie obcí a miest, najmä v dôsledku výpadku príjmov z podielových daní na úrovni takmer 4,8 milióna eur, ako aj z dôvodu prijatia množstva vládnych opatrení a zákonov s negatívnymi dopadmi na rozpočet samospráv, za súčasného prudkého nárastu cien tovarov a služieb, najmä cien energetických médií, aktuálna finančná situácia mesta nepostačuje ani na zabezpečenie jeho elementárnych funkcií.

Mesto tak bolo nútené pristúpiť k radikálnym úsporným opatreniam, pozastaveniu všetkých dotačných schém do sociálnych oblastí, kultúry, športu, ako aj k zvyšovaniu daní a školských poplatkov. Hoci je zachovanie prevádzky športovej infraštruktúry dôležité, školstvo a sociálna oblasť sú v hierarchii priorít nadradené.

Aj napriek enormnej snahe a maximálne okresanému rozpočtu, nie je objektívne možné podieľať sa zo strany mesta na financovaní všetkých prevádzkových potrieb súvisiacich so športovou infraštruktúrou hokejového klubu. Spolufinancovať zázemie pre svojich hokejistov bude z tohto dôvodu v roku 2023 aj hokejový klub HC´05 BANSKÁ BYSTRICA, a. s.

Banskobystrický zimný štadión využíva profesionálny i mládežnícky hokejový klub, krasokorčuliari, hokejový klub Univerzity Mateja Bela, ale aj široká verejnosť, ktorá ho využíva na korčuľovanie či amatérsky hokej. Minulý rok sa zrealizovala jeho historicky najrozsiahlejšia rekonštrukcia, vďaka čomu sa podarilo vytvoriť lepšie a kvalitnejšie zázemie pre hokejistov i fanúšikov. Dnes sa však samospráva, ale aj hokejový klub nachádzajú v náročnej situácii, ktorú nebolo možné vopred predvídať.

„HC´ 05 Banská Bystrica nastúpil do tejto sezóny po dvoch rokoch poznačených pandémiou a rekonštrukciou zimného štadióna, ktoré nevytvárali pre fungovanie klubu našej najvyššej hokejovej súťaže priaznivé podmienky. V polovici sezóny, kedy sa nám podarilo vytvoriť silno profesionálny realizačný tím, skonsolidovať káder a prinášať kvalitný hokej tak musíme hľadať alternatívne formy financovania, pretože mesto, ktoré prostredníctvom dotácií na prenájom a údržbu ľadovej plochy podporovalo fungovanie banskobystrického hokeja, muselo túto podporu obmedziť. Namiesto toho, aby sme sa pred bránami play-off sústredili na doplnenie kádra o rozdielových hráčov, sme aj kvôli zvýšeným nákladom nútení uvažovať o dôslednom prehodnotení našich ďalších krokov v záverečnej časti sezóny,“

hovorí Tomáš Boľoš, prezident HC´05 Banská Bystrica.

Tomáš Boľoš

Tomáš Boľoš

Celková prevádzková potreba zimného štadióna len na samotnú činnosť profesionálneho i mládežníckeho hokejového klubu je zhruba 1,1 milióna eur ročne. Samospráva dokáže zabezpečiť z požadovanej sumy 750 tis. eur, no stále chýba zhruba 350 tisíc eur, ktoré je potrebné dofinancovať. Preto sa začali intenzívne rokovania medzi profesionálnym a mládežníckym hokejovým klubom, s cieľom nájsť viaczdrojové financovanie prevádzky zimného štadióna.

Je potrebné zdôrazniť, že úverové zaťaženie súvisiace s jeho rekonštrukciou vo výške ďalších takmer 500 tisíc eur ročne, znáša z vlastných zdrojov a v plnom rozsahu mestská obchodná spoločnosť MBB a.s., ktorá je vlastníkom zimného štadióna.

Ján Nosko

Ján Nosko

„Stáli sme pred hrozbou zatvorenia zimného štadióna, čo bola skutočne krajná možnosť. Som rád, že po náročných rokovaniach sa nám napokon podarilo s HC´05 BANSKÁ BYSTRICA, a. s. podpísať dodatok pre rok 2023, čo znamená, že sa bude na financovaní svojej prevádzkovej potreby na zimnom štadióne podieľať vo výške zhruba 150 tisíc eur ročne. Oceňujem ich konštruktívny prístup aj vzhľadom na náročnú situáciu, avšak z nášho pohľadu je spolufinancovanie zo strany hokejových klubov jediná cesta, ako zabezpečiť fungovanie zimného štadiónu aj naďalej,“

dopĺňa primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

V tejto chvíli sa diskutuje o zvyšku financovania s mládežníckym hokejovým klubom za súčasného zachovania dodržania záväzkov voči Slovenskému zväzu ľadového hokeja vo vzťahu k mládeži.

Zároveň je potrebné nájsť nové modely financovania, pretože v čase energetickej krízy, rekordnej inflácie, nekoncepčnej štátnej politiky a negatívnych legislatívnych dopadov, nie je zo strany mesta, najmä s prihliadnutím na férový prístup k iným športom, možné financovať prevádzkovú potrebu hokejových klubov pôsobiacich na zimnom štadióne v plnom rozsahu.

Zdroj: Dominika Adamovičová, Foto: ilustračné