V hodnotení ZŠ na Slovensku piata ZŠ SSV Skuteckého, v kraji dve bystrické ZŠ v prvej trojke

SPRÁVY
2 /

Inštitút INEKO zverejnil najnovšie rebríčky základných škôl na Slovensku. Medzi najlepšími v SR a Banskobystrickom kraji sú aj bystrické školy.

Po aktualizácii výsledkov hodnotenia škôl obhájila medzi ZŠ na celoslovenskej úrovni prvé miesto Základná škola na Krosnianskej 4 v Košiciach. Za ňou nasledujú Základná škola T. J. Moussona 4, Michalovce a na tretej pozícii dvojica škôl so zhodným hodnotením – ZŠ na ul. Slovenských partizánov v Považskej Bystrici a ZŠ Kollárova 2  Svätý Jur. Základná škola Slobodného slovenského vysielača Skuteckého obsadila na Slovensku piate miesto.

V rámci Banskobystrického kraja je najlepšia ZŠ SSV Skuteckého 8 v Banskej Bystrici,. Druhé miesto za patrí ZŠ Petra Jilemnického 2 vo Zvolene a treťou je ZŠ Ďumbierska 17 v Banskej Bystrici.

ZŠ Spojová 14 skončila v našom kraji štvrtá, ZŠ JGT Gaštanová 12 bola deviata a ZŠ Golianova 8 jedenásta. Základná škola Moskovská 2 obsadila 12. priečku a ZŠ Pieninská 27 skončila na 14. mieste.

„Rebríčky škôl komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Výsledky vstupujúce do rebríčkov nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom,“

hovorí Matej Tunega, ktorý spolupracuje s INEKO

Rebríčky tak nemusia plne vypovedať o kvalite školy, môžu však byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy a najmä by mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

 

Zdroj: INEKO , Foto: ilustračné