Hľadanie strateného času: Bárczyovský kaštieľ v Radvani

SPRÁVY
2 /

Mnohí Banskobystričania ani nevedia že v Radvani máme okrem kaštieľa Radvanských aj ďalšiu národnú kultúrnu pamiatku – Bárczyovský kaštieľ. Nachádza sa skrytý za bývalou Furmanskou krčmou, žiaľ dnes je z neho prakticky len ruina.

Pohľad na zaplakanie

Boli sme sa pozrieť na to pozrieť. V hlbokom snehu nevidno všetku skazu, ktorú tu zanechal zub času a ľudia. V garážach za bývalou Furmanskou krčmou bývajú bezdomovci. Ako sme sa však dozvedeli od miestnych obyvateľov, nemajú s nimi problémy, pravidelne tu hliadkuje aj mestská polícia.

Stopy po neporiadnych návštevníkov dnes už zbúraniska bývalého sídla Bárczyovcov však nájdete všade, vrátane pivničných priestorov kaštieľa. Vonkajšie steny z tehál sú porušené a nebezpečne sa nakláňajú. Vo vnútri sú prevalené klenby, pohyb pod nimi je možný len na vlastné nebezpečenstvo. V lete prikryje ruiny kaštieľa vegetácia so stromami, teraz majú opadané lístie, takže vidno to zbúranisko s kedysi krásnymi črtami dobovej architektúry.

Ako sme sa dozvedeli, vlastník Furmanskej krčmy chcel začať s jej rekonštrukciou, vrátanie zbúrania starých garáží. Narazil však na pamiatkárov, ktorí požadujú rekonštrukciu aj od majiteľa kaštieľa, ibaže na túto nehnuteľnosť je uvalená exekúcia. Tak národná kultúrna pamiatka ďalej chátra a možno sa jedného dňa úplne vytratí.

História kaštieľa  

Pod kopcom nazývaným Hôrka, kde dodnes stojí radvanský rímskokatolícky kostol, sa nachádza kaštieľ, ktorý je známy pod menom  Bárczyovský. Je osadený v blízkosti hlavnej cesty a obytných domov v Radvani. Predtým tu bola  v prednej časti „Furmanská krčma“. Oproti jen ďalší kaštieľ Radvanských. Bárczyovský kaštieľ bol postavený v polovici 17.storočia na starších pravdepodobne gotických základoch  z 15.storočia. Až do začiatku minulého. storočia ho vlastnila rodina Radvanských.

Koloman Radvanszký kaštieľ predal Dr. Emilovi Bárczyovi. Ten pochádzal  z rodu „Bárczy, ktorého zakladateľ získal erbom v rok 1666. Bárczyovský kaštieľ je národnou kultúrnou pamiatkou (NKP 74). Tvorí ho celkovo 5 objektov, ktoré sú zároveň tiež kultúrnymi pamiatkami – kaštieľ, opevnenie kaštieľa, bastión, park, ľadovňa. V súčasnosti zostali z kaštieľa len ruiny.

Popis kaštieľa 

Bárczyovský kaštieľ resp. to, čo z neho zostalo, má dve nadzemné podlažia s  pôdorysom v tvare písmena „L“. Objekt je podpivničený s dvomi krídlami a sedlovou strechou.  Hlavná fasáda je orientovaná do nádvoria, členená arkádami s dórskymi stĺpmi. Okná sú obdĺžnikového výrezu bez ozdobných prvkov. Zadná fasáda je hladká bez výzdoby.

Okolo kaštieľa bolo  pôvodne vybudované opevnenie, ale dochovala sa z neho len vstupná časť, kde dominuje mierne vystupujúci rizalit s trojuholníkovým tympanónom. V súčasnosti predstavuje kedysi honosný a reprezentatívny kaštieľ len ruinu, pri ktorej je už značne problematické definovať jednotlivé architektonické prvky. S jeho záchranou a ďalším využitým sa v budúcnosti už pravdepodobne nepočíta.

Heraldicko – epigrafická pamiatka sa pôvodne nachádzala na vstupnej bráne, ktorou sa vstupovalo do vnútorného areálu kaštieľa. Vo vnútornom poli trojuholníkového tympanónu boli v medailónoch osadené dva rodové erby (ľavý Barczyovský, pravý patril rodu Radvanských), ktoré sa navzájom k sebe nakláňajú a nad nimi je reliéfna koruna. Medailóny sú ozdobené rastlinnou výzdobou. Pod tympanónom sa nachádzal dvojriadkový latinský nápis.

Na základe chronostikonu vieme určiť rok datovania prestavby na rok 1751. V súčasnosti sú erby aj nápis odstránené a nahradené nápisom „Furmanská krčma“. Bývalé šľachtické sídlo patrí medzi tie kaštiele, pri ktorých nový vlastník odstránil rodové znaky predchádzajúceho majiteľa a nahradil ho nápisom, ktorý charakterizoval vtedajšie využitie budovy.

Autor: (tom), odborný text: Mgr. Nikoleta Jurčinová, Foto: foto: Mirka Chabadová