Historička architektúry Klára Kubičková dostala cenu Emila Belluša za celoživotné dielo

SPRÁVY
1 /

V Malej sále Slovenskej filharmónie v Bratislavem odovzdával Spolok architektov Slovenska (SAS) výročné ceny za rok 2019. Ocenená bola aj historička architektúry z Banskej Bystrice Klára Kubičková.

Ceny Spolku architektov Slovenska

Ako sme už informovali, Cenu Dušana Jurkoviča 2019 získali architekti Benjamín Brádňanský, Vít Halada a Maroš Greš za dielo Monument Majer v Banskej Bystrici. Ústredným bodom obnovy je Monument, ktorého úlohou je pripomínať historické udalosti a ľudí z vojny. Išlo o projekt obnovy vojnového cintorína z prvej svetovej vojny.

Cenu Emila Belluša 2019, ktorú SAS udeľuje každoročne od roku 1990 za celoživotné dielo v oblasti architektúry, získala tento rok historička architektúry Klára Kubičková. Dlhodobo sa venuje životu a dielu architekta Ladislava E. Hudeca. Je spoluzakladateľkou Centra architekta Ladislava E. Hudeca v Banskej Bystrici a venuje sa aj prezentácii kultúrneho odkazu Hudecovho diela.

Cenu profesora Martina Kusého 2019 získal Peter Mikloš za popularizáciu a prezentáciu slovenskej architektúry doma aj v zahraničí. Cenu dostalo aj občianske združenie Čierne diery za ich snahu objavovať staré priemyselné stavby. Inspireli awards Slovakia získali Jana Hajková a Kristína Boháčová z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity za súťažný návrh ambasády Česka v Addis Abebe.

Klára Kubičková

Klára Kubičková sa narodila 15. augusta 1936 v Leviciach. V rokoch 1953 – 1959 absolvovala štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.

Pôsobila v Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti v Banskej Bystrici (1960 – 1965, 1974 – 1977), ako odborná pracovníčka na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici ako odborná asistentka (1965 – 1971), v Oblastnej galérii v Banskej Bystrici ako vedúca odborného oddelenia (1971 – 1974) a v SPTÚ v Bratislave ako samostatná vedecká pracovníčka (1983 – 1987), v SNG v Bratislave ako kurátorka architektonickej zbierky (1987 -1992).

Od roku 1997 žije v Banskej Bystrici a spracováva dejiny architektúry mesta Banská Bystrica v 20. storočí. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa zameriava na teórie hodnôt, metódy hodnotenia a kritiky architektúry. Je autorkou mnohých umeleckohistorických výskumov historickej architektúry. Spracovala koncepcie a bola kurátorkou vyše 70 výstav na Slovensku a v zahraničí.

Od roku 1992 je členkou redakčnej rady časopisu Projekt – revue slovenskej architektúry. Autorka odborných monografií, odborných štúdií a článku predovšetkým v odborných časopisoch. Pripravila mnohé rozhlasové a televízne relácie. Je členkou Spolku architektov Slovenska, Slovenskej výtvarnej únie a Združenie historikov moderného umenia.

V roku 2012 historička umenia Klára Kubičková spolu s architektom Igorom Teplanom založili v Banskej Bystrici Centrum architekta Ladislava Eduarda Hudeca (C.A.L.E.H. n. o.)  Poslaním tejto neziskovej organizácie je prezentovať životný príbeh architekta Ladislava Eduarda Hudeca a jeho rodiny. Aj napriek skutočnosti, že podstatná časť architektovho života je spojená s čínskym Šanghajom, jeho osud je hlboko previazaný a spätý s jeho rodnou Banskou Bystricou.

V roku 2013 vyšla publikácia Kubičková Klára, Furdíková Eva, Semančík Matúš: Po stopách architekta Ladislava Hudeca, C. A. L. E. H., n. o. Banská Bystrica. 

Doterajšie ocenenia Kláry Kubičkovej

1991 Cena Mariána Várossa – výročná cena Asociácie teoretikov a kritikov výtvarného umenia za teoretickú a umeleckohistorickú činnosť v oblasti architektúry

1997 Cena Spoločnosti maďarských výtvarných umelcov na Slovensku

1999 Nominácia na Cenu Dušana Jurkoviča za rok 1999 za činnosť v DOCOMOMO Slovakia

2001 Strieborná plaketa Slovenskej republiky pri príležitosti 65. narodenín

2005 Cena profesora Martina Kusého (SAS)

2010 Kvet umenia a kultúry – Cena Banskobystrického samosprávneho kraja

2012 Cena primátora Banskej Bystrice za rok 2011

2014 Cena Andreja Kmeťa za celoživotnú činnosť v oblasti obnovy a ochrany kultúrneho dedičstva, Ministerstvo kultúry SR

 

Autor: (tom), Foto: archinfo.sk a ilustračné