Fotonávrat na bystrický zimák, ktorý sa zmenil na veľtrh práce

SPRÁVY
0 /

Minulý týždeň sa zimný štadión v Banskej Bystrici zmenil na veľtrh pracovných príležitostí, ktorý pre verejnosť zorganizovala Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s Mestom Banská Bystrica a Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici.  My sa k výsledkom tejto akcie vraciame fotoreportážou

Viac ako 27 spoločností sa  predstavilo návštevníkom tretieho ročníka Zo školy na zimák, edícia Univerzitný deň pracovných príležitostí. Hlavnou myšlienkou tohto netradičného podujatia bolo spojiť tri základné atribúty regiónu a mesta Banská Bystrica – vzdelanie, šport a kariéru. Skladba vystavovateľov bola orientovaná regionálne, viac ako desať spoločností pôsobí priamo v Banskobystrickom samosprávnom kraji a  mnohé z nich sú lídrami v svojej profesii.

Ponuka pracovných miest bola naozaj pestrá. Niektoré firmy obsadzovali pozície na rozbeh kariéry prostredníctvom stáží alebo brigád, čo bolo zaujímavé hlavne pre vysokoškolských študentov a študentov stredných škôl, ktorí mali záujem o vstup na trh práce popri štúdiu.  Rôznorodosť spoločností a ich zameranie tak otvorilo dvere záujemcom o prácu rôznej náročnosti, jazykovej vybavenosti a mnohé z ponúk boli vhodné pre absolventov jednotlivých študijných odborov bez pracovných skúseností.

„Teší nás, že viac ako päťdesiat percent vystavovateľov má pracovné skúsenosti so študentmi našej univerzity. Dokonca máme na veľtrhu aj absolventov niektorých našich fakúlt priamo ako vystavovateľov,“

povedal rektor Vladimír Hiadlovský.

Kariérne centrum UMB, ako organizátor podujatia, sa prvýkrát predstavilo návštevníkom aj ako vystavovateľ. Záujemcom o prácu dali možnosť online testovania.

„Na univerzitnej webovej stránke sme  pripravili psychologický test osobnosti, ktorý určí, aký typ ste a aké povolanie je pre vás najvhodnejšie,“

uviedla kariérová poradkyňa KC UMB Jana Štefániková.

Primátor mesta a riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici vyzdvihli význam podujatia, ktoré prispieva k zamestnanosti nielen absolventov UMB, ale aj verejnosti.

„Záujem návštevníkov o toto podujatie svedčí o jeho opodstatnenosti a dôležitosti v našom regióne,“

dodal primátor Ján Nosko.

Nováčikom podujatia bola spoločnosť Slovak Business Agency, ktorá zdôraznila originalitu podujatia, kde sa skĺbil kvalitný univerzitný hokej a kvalitný uchádzač o prácu.

„Podujatie nás presvedčilo o svojej zmysluplnosti. Sme radi, že sme sa mohli prezentovať na tak invenčnom  podujatí,”

pochvaľovali si záujem študentov zástupcovia spoločnosti.

Vystavovatelia, ktorí už dlhodobo participujú na podujatiach organizovaných univerzitou, boli spokojní s návštevnosťou v ich stánku a prejavili záujem o ďalšiu spoluprácu a účasť na plánovaných aktivitách na univerzitnej a fakultnej úrovni.

Väčšina vystavovateľov ocenila neformálnosť podujatia, výber portfólia  firiem, otvorenosť a záujem návštevníkov dozvedieť sa viac nielen o samotnej ponuke pracovných pozícií, ale aj o činnosti a profile firmy.

Športový zážitok  garantoval majstrovský zápas Európskej univerzitnej hokejovej ligy medzi UMB Hockey Team a UTB Zlín, ktorý skončil pre domáci tím úspešne, víťazstvom 7:0. Svojím kvalitným výkonom potvrdili tak hlavnú myšlienku podujatia –  schopnosť skombinovať šport, vzdelanie a kariéru.

Zdroj: Dana Straková, Foto: UMB