FOTO: V ZŠ Sitnianska vedenie mesta a projektant diskutovali s občanmi o revitalizácii vnútrobloku

SPRÁVY
6 /

V stredu podvečer vedenie mesta spolu s projektantom v jedálni ZŠ Sitnianska predstavili obyvateľom banskobystrického sídliska Rudlová – Sásová  projekt revitalizácie vnútrobloku Tatranská – Sitnianska – Strážovská. Prítomní občania sa mohli k predloženému návrhu vyjadriť.

Mesto Banská Bystrica plánuje plochu vnútrobloku s rozlohou 42 000 m2 revitalizovať z eurofondov. Projektová dokumentácia potrebná k žiadosti o nenávratný finančný príspevok je v súčasnosti v štádiu príprav. Práve kvôli tomu zorganizovalo mesto stretnutie s dotknutými občanmi, aby vzniesli svoje pripomienky k navrhovanému riešeniu, ktoré by sa dali ešte zapracovať do výsledného návrhu.

Stretnutia s občanmi sa zúčastnili primátor mesta Ján Nosko, viceprimátori Jakub GajdošíkMartin Turčan, poslanci Michal Škantár, Matúš Molitoris a Pavol Bielik. Návrh revitalizácie vnútrobloku Tatranská – Sitnianska – Strážovská predniesol projektant záhradnej a krajinnej architektúry Ing. Zoltán Balko z Nitry.

IMG_20180718_181809_resized_20180719_095512220

 

„Ide o rozsiahlu plochu, ktorá zahŕňa ihrisko známe pod názvom Opavia, priestor s tenisovým kurtom nad základnou školou a športový park za školským areálom. V prípade úspešnosti našej žiadosti o eurofondy na projekt revitalizácie by sme zo získaných mimorozpočtových zdrojov vytvorili najväčšie detské ihrisko v Rudlovej – Sásovej a plnohodnotné plochy pre aktívny oddych mládeže i dospelých. Zároveň by sme dobudovali areál športovísk pre potreby školy a verejnosti, obnovili a doplnili mobiliár, vodné prvky, osvetlenie a zrekonštruovali chodníky, ktoré sú v súčasnosti v zlom stave,“

uviedol Ján Nosko.

 K samotnej diskusii s občanmi banskobystrický primátor dodal:

 „Som rád, že ste dnes prišli vyjadriť svoj názor k návrhu riešenia revitalizácie celého vnútrobloku. Verím, že spolu  s projektantom vytvoríme konštruktívnu diskusiu a zodpovieme na všetky položené otázky. Vaše zmysluplné pripomienky môžeme potom zapracovať do projektu.“

IMG_20180718_180729_resized_20180719_095349228

 Doplnil ho prvý viceprimátor Jakub Gajdošík:

 „Viacerí z Vás ste v minulosti na nás obracali so sťažnosťami najmä na stav ihriska Opavia. My sme sa rozhodli investovať do revitalizácie celého vnútrobloku prostriedky z eurofondov, a zareagovali na aktuálnu výzvu v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, preto prichádzame s návrhom riešenia teraz. Pre Vašu predstavu výška investície je do 800.000 eur s päťpercentným spolufinancovaním zo strany mesta. Prípadné prostriedky navyše by sme zafinancovali buď z ďalšieho projektu alebo z mestského rozpočtu.“

 V rámci tejto výzvy sa okrem vnútrobloku Tatranská – Sitnianska – Strážovská v Rudlovej – Sáspovej bude riešiť aj vnútroblok na Tulskej na Fončorde.  Predpokladaný termín predkladania žiadosti o nenávratný finančný príspevok z eurofondov je október 2018. Ak bude mesto úspešné, na jar 2019 by mohlo prebehnúť verejné obstarávanie dodávateľa a následne realizácia projektu.

IMG_20180718_175239_resized_20180719_095336717

Projektant Ing. Zoltán Balko následne predstavil návrh projektu revitalizácie  vnútrobloku v Rudlovej – Sásovej:

„Mesto vypracovalo ideovú štúdiu, ktorú my teraz spracúvame do podoby realizačného projektu. Ten má dve časti, pričom sa jedná o veľkú ucelenú plochu vnútrobloku vo svahu, v ktorom vieme prirodzene vytvoriť plochy pre voľnočasové aktivity ľudí rôzneho veku, ktorí na tomto sídlisku bývajú. Nevhodne osadené stromy nahradíme novými, ktoré patria do tohto prostredia, rovnako ako kríky a kvety kvitnúce v rôznych ročných obdobiach. Voľné plochy na rôzne hry, ihriská a oddych, využije sa aj školský areál na nové ihriská pre verejnosť. „

Miesto asfaltových chodníkov sa urobí dlažba v prírodnej farbe, zväčší sa plocha zadržujúca aspoň časť zrážok, pretože dnes tu vzhľadom na ílovité podložie nie je. Pribudne fontána a vodná brána či dve pitné fontány. Osadia sa drevené lavičky aj s možnosťou lehátok a sedením pre viac ľudí z komunikty, ihriská s drvenej gumy v rôznej farebnosti, rôzne hracie prvky a detské ihriská z agátového dreva. Budú sa tu hrať šachy, guľky, ale aj petang či parkour. Každý si tu nájde, čo mu vyhovuje.

Súčasťou projektu je aj vytvorenie komunitných záhradiek, miesta pre piknikové stretnutia s dostatkom prirodzenej zelene.

vnutroblok

 

Po predstavení projektu sa rozvinula diskusia medzi prítomnými občanmi, ktorí zväčša kvitovali navrhnuté riešenie. Niektorí sa zamerali na riešenie drobných praktických problémov, ktoré majú napríklad s tienením bytov vzrastlými stromami. Padli aj slová o tom, že o nové ihriská a prvky vrátane stromov a kvetov sa bude treba starať, aby to po čase nevyzeralo ako teraz.

Mesto urobí z tohto stretnutia zápis vrátane uvedenia vznesených pripomienok, ktorý sa potom zverejní. Niekotré pripomienky občanov sa premietnu do výsledného návrhu. Pre tých občanov, ktorí prišli na toto stretnutie, to bola užitočná informácia o tom, čo sa bude v dohľadnej dobe diať v ich okolí  a čo ešte môžu čiastočne ovplyvniť.

IMG_20180718_180823_resized_20180719_095422634

Autor: (tom), Foto: autor a mesto BB